ˆ

Uchwały Rady Miasta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027 XLIII.424.18 Obowiązujący
72 2018-03-14 2014-2018 uchwały w sprawie podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XLII.423.18 Obowiązujący
73 2018-03-14 2014-2018 uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie XLII.422.18 Obowiązujący
74 2018-02-27 2014-2018 uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy XLI.421.18 Obowiązujący
75 2018-02-27 2014-2018 uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku XLI.420.18 Obowiązujący
76 2018-02-27 2014-2018 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021. XLI.419.18 Obowiązujący
77 2018-02-27 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. XLI.418.18 Obowiązujący
78 2018-02-27 2014-2018 uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk XLI.417.18 Obowiązujący
79 2018-02-27 2014-2018 uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży XLI.416.18 Obowiązujący
80 2018-02-27 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. XLI.415.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu