ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
XXIX.295.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego
Nr aktu prawnego
XXIX.294.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XXIX.293.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XXIX.292.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ełku do podmiotu właściwego
Nr aktu prawnego
XXIX.291.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przekazywania na własność Gminy Miasta Ełku nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
Nr aktu prawnego
XXIX.290.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXIX.289.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Ełku na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza
Nr aktu prawnego
XXIX.288.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XXIX.287.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XXIX.286.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji