ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:17:56 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nieprzekraczającym równowartości 30.000 euro na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, sal doświadczania świata, basenów z piłeczkami, zestawów kuchennych dla dzieci do nowoutworzonego Żłobka nr 2 w Ełku. Przedmiot zapytania związany jest z realizacją projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Działanie RPWM.10.04.00 „Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3”.
(widoczna od 2021-07-30 15:00:00 do 2021-08-31 23:59:00)
Bogumiła Ormanowska

Zmiany z dnia: 2021-07-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:28:35 Upublicznienie elementu informacja obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku
(widoczna od 2021-07-29 00:00:00)
Sylwia Kosińska
08:08:31 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. gen. L. Okulickiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
(widoczna od 2021-06-30 00:00:00)
Ilona Paczyńska
08:06:03 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ełku przy ul. Okulickiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową
(widoczna od 2021-07-29 00:00:00)
Ilona Paczyńska

Zmiany z dnia: 2021-07-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:45:43 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu dotyczącym ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej postanowieniem GDOŚ z dnia 6 maja 2021r. znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.30.2020.KB.1, odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia postanowienia RDOŚ w Olsztynie z dnia 19 września 2019 r., znak
(widoczna od 2021-07-28 12:00:00 do 2021-08-11 23:59:00)
Renata Kowalewska
13:31:38 Deaktywacja elementu informacja Zawiadomienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 września 2019 r., znak: WOOŚ.4222.2.2019.JC.14, uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia w związku z ponownym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S61 Szczuczyn- Budzisko (gr. państwa)- zadanie nr 3
(widoczna od 2021-07-28 12:00:00 do 2021-08-11 23:59:00)
Renata Kowalewska
12:38:50 Upublicznienie elementu informacja Imienne wykazy głosowań z XXXI sesji Elżbieta Liziewska
12:34:08 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 września 2019 r., znak: WOOŚ.4222.2.2019.JC.14, uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia w związku z ponownym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S61 Szczuczyn- Budzisko (gr. państwa)- zadanie nr 3
(widoczna od 2021-07-28 12:00:00 do 2021-08-11 23:59:00)
Renata Kowalewska
11:54:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
(widoczna od 2021-07-29 00:00:00)
Sylwia Kosińska

Zmiany z dnia: 2021-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:38:06 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej listew przypodłogowych z płyt MDF".
(widoczna od 2021-07-26 15:00:00 do 2021-08-09 23:59:00)
Roman Gorczyca

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony