ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:30:13 Upublicznienie elementu dokument Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w roku poprzednim - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska
15:26:48 Deaktywacja elementu dokument oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska
15:21:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Opis koncepcji zagospodarowania terenów w śródmieściu Ełku.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Koncepcje zagospodarowania terenów w Śródmieściu Ełku Andrzej Lemieszonek
15:20:15 Edycja elementu informacja Koncepcje zagospodarowania terenów w Śródmieściu Ełku
(widoczna od 2018-12-20 09:06:00 do 2025-12-31 00:00:00)
Andrzej Lemieszonek
15:12:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Imienny wykaz głosowań radnych w dniu 7 grudnia 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Elżbieta Liziewska
15:01:57 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku zawiadamiające strony postępowania oraz społeczeństwo o wydaniu w dniu 7.12.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych, planowanego na części działek oznaczonych nr. ewidencyjnymi: 2775/3 i 2775/4 w obrębie 02 Ełk, Miasto Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie.
(widoczna od 2022-12-07 14:50:00 do 2022-12-21 23:59:00)
Roman Gorczyca
15:01:22 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku zawiadamiające strony postępowania oraz społeczeństwo o wydaniu w dniu 7.12.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych, planowanego na części działek oznaczonych nr. ewidencyjnymi: 2775/3 i 2775/4 w obrębie 02 Ełk, Miasto Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie.
(widoczna od 2022-12-07 14:50:00 do 2022-12-21 23:59:00)
Roman Gorczyca
15:01:04 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku zawiadamiające strony postępowania oraz społeczeństwo o wydaniu w dniu 7.12.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych, planowanego na części działek oznaczonych nr. ewidencyjnymi: 2775/3 i 2775/4 w obrębie 02 Ełk, Miasto Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie.
(widoczna od 2022-12-07 14:50:00 do 2022-12-21 23:59:00)
Roman Gorczyca
15:00:53 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk- Bema" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(widoczna od 2022-12-08 00:00:00)
Sylwia Kosińska
14:59:20 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Małe zlecenia 2022 (oferta złożona na podstawie art. 19a uodppiow): Możliwość składania uwag dotyczących ofert
(widoczna od 2022-12-07 00:00:00 do 2022-12-14 00:00:00)
Agnieszka Domeła-Walery

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony