ˆ

Uchwały Rady Miasta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XLVII.464.18
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku
Nr aktu prawnego
XLVII.463.18
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XLVII.462.18
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XLVII.461.18
Status
Uchylony
Lp: 35
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
XLVII.460.18
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XLIII.436.18 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XLVII.459.18
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XLII.423.18 Rady Miasta Ełku z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Nr aktu prawnego
XLVII.458.18
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2018 - 2019
Nr aktu prawnego
XLVII.457.18
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Nr aktu prawnego
XLVII.456.18
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027
Nr aktu prawnego
XLVII.455.18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji