ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 58522
Katalog usług 11336
Strefa mieszkańca 13708
Strefa przedsiębiorcy 6810
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11611
Wymagania 5295
Obsługa osób niesłyszących 16086
Ochrona danych osobowych 15096
Wybory 35873
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1037
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 7942
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 4707
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 11909
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 1075
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 14043
2018 - Wybory Samorządowe 23074
Nowe okręgi wyborcze 21376
Stałe obwody głosowania 10766
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 10340
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7504
2015 - Referendum ogólnokrajowe 6191
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7237
2014 - Wybory Samorządowe 15586
2016-2019 Wybory ławników 5110
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 12349
2011-2014 Wybory ławników 3932
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 12323
2010 - Wybory Samorządowe 18150
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7651
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 8891
2020 - 2023 Wybory ławników 2641
Organy Miasta 84158
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 20567
Radni 5805
Kluby radnych 4370
Oświadczenia majątkowe 8507
Dyżury 2800
Zapytania 69237
Interpelacje 32580
Petycje 8526
Harmonogram sesji 6808
Projekty uchwał 22052
Materiały sesyjne 2390
Porządek obrad 6449
Czasowy rejestr zdarzeń 14231
Głosowania 18931
Pliki wideo 23944
Uchwały 4390
Komisje 6967
Komisja Rewizyjna 1715
Skład 1909
Porządek Obrad 2839
Czasowy rejestr zdarzeń 5967
Głosowania 2161
Pliki wideo 4735
Komisja skarg, wniosków i petycji 2687
Skład 1952
Porządek obrad 4318
Czasowy rejestr zdarzeń 10910
Głosowania 2618
Pliki wideo 10198
Komisja Budżetu 2886
Skład 2090
Porządek obrad 4531
Czasowy rejestr zdarzeń 10347
Głosowania 3083
Pliki wideo 9891
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 2643
Skład 2345
Porządek obrad 4974
Czasowy rejestr zdarzeń 11597
Głosowania 3491
Pliki wideo 10390
Komisja Edukacji i Kultury 3422
Skład 2014
Porządek obrad 4138
Czasowy rejestr zdarzeń 9099
Głosowania 4883
Pliki wideo 8271
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 1914
Skład 2049
Porządek obrad 4383
Czasowy rejestr zdarzeń 9584
Głosowania 2980
Pliki wideo 10016
Komisja Sportu i Turystyki 4190
Skład 1794
Porządek obrad 4334
Czasowy rejestr zdarzeń 10481
Głosowania 5435
Pliki wideo 10457
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 5506
Rada Miasta Ełku 132133
Stanowiska Rady Miasta 15853
Kluby Radnych 17873
Skład Rady Miasta 18443
Komisje 13107
Komisja Rewizyjna 41972
Komisja Budżetowa i Rozwoju 50773
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 51655
Komisja Oświaty i Kultury 48324
Komisja Sportu i Rekreacji 45696
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 40552
Urząd 140597
Statut Miasta 16331
Regulamin organizacyjny 104634
Kierownictwo Urzędu 89004
Wydziały i stanowiska 79355
Straż Miejska 55759
Urząd Stanu Cywilnego 35521
Wydział Edukacji 32750
Wydział Finansowy 54706
Wydział Mienia Komunalnego 66444
Wydział Nadzoru 12043
Wydział Organizacyjny 57830
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 43262
Wydział Polityki Społecznej 31843
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 42108
Wydział Strategii i Rozwoju 33740
Wydział Świadczeń 94770
Biuro Prezydenta 21961
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 18918
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 6736
Struktura organizacyjna 25758
Kontakt 85685
Telefony i e-maile 97646
Konta bankowe 55097
Jednostki organizacyjne 61978
Jednostki budżetowe 35359
Jednostki posiadające osobowość prawną 29797
Spółki w nadzorze właścicielskim 10052
Zasady kształtowania wynagrodzeń 5749
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 1099578
Wydziały / Stanowiska 704610
Lista spraw 978499
Skargi i wnioski 5213
Petycje 22694
Ogłoszenia o naborze 476534
Ogłoszenia aktualne 147738
Ogłoszenia w toku 242402
Wyniki naboru 476160
Dokumenty do pobrania 14212
Akty prawne 2061861
Zarządzenia Prezydenta - Kadencja 2018 -2023 0
Uchwały Rady Miasta - Kadencja 2018-2023 0
Zarządzenia Prezydenta 2482152
Uchwały Rady Miasta 2470626
Akty Prawa Miejscowego 237
Projekty Uchwał Rady Miasta 463848
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 43615
Wykaz mienia 11214
Budżet 2023 78
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 9
Opinie dotyczące budżetu 17
Budżet 2022 5897
Wieloletnia Prognoza Finansowa 912
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 477
Opinie dotyczące budżetu 1339
Budżet 2021 14102
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3966
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 1951
Opinie dotyczące budżetu 3233
Budżet 2020 22438
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 5034
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4309
Opinie dotyczące budżetu 6443
Budżet 2019 22944
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5925
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 3916
Opinie dotyczące budżetu 4834
Budżet 2018 30116
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7931
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 5246
Opinie dotyczące budżetu 7230
Budżet 2017 29849
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11232
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3812
Opinie dotyczące budżetu 9262
Budżet 2016 24438
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8824
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3485
Opinie dotyczące budżetu 4606
Budżet 2015 27981
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8633
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4135
Opinie dotyczące budżetu 3712
Budżet 2014 19001
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8888
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4695
Opinie dotyczące budżetu 5036
Budżet 2013 17205
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6451
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4878
Opinie dotyczące budżetu 3851
Budżet 2012 22096
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4457
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5576
Opinie dotyczące budżetu 3808
Budżet 2011 23989
Informacje 3621
Pomoc publiczna 13406
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Oświadczenia majątkowe 64907
Rada Miasta Ełku 18972
2022 1542
2021 4736
2020 6380
2019 7348
2018 9582
2017 9086
2016 6157
Urząd Miasta Ełku 41174
2022 2349
2021 5143
2020 5581
2019 8129
2018 16182
2017 11976
2016 7395
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 27591
2022 2011
2021 28306
2020 8085
2019 8225
2018 14607
2017 15870
2016 6447
2015 11953
Oświata publiczna 11639
Przedszkola 5688
Szkoły 2645
Rekrutacja 4939
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2022/2023 0
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2022/2023 1172
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szk. 2022/2023 0
Akty prawne 1315
Uchwały 16464
Zarządzenia 38420
Stypendia 5399
szkolne - socjalne 241
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 307
Granty 426
Awans zawodowy nauczyciela 15
Projekty i Programy Oświatowe 708
Oświata niepubliczna 6354
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 5196
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 7824
Akty prawne Miasta Ełku 5682
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów 11526
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 110564
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 887663
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 205121
Nieruchomości przeznaczone do najmu 248754
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 37538
Oferty Inwestycyjne 70905
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 55491
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 46088
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 166927
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 128020
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 128066
Inne opracowania planistyczne i programy 15294
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 8967
Strategie, raporty, opracowania 73676
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 13815
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 5234
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 9516
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2022-2025 138
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 6656
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku i Gminy Ełk na lata 2022 – 2035 60
Strategia rozwoju MOF Ełk 26134
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 26762
Program Rewitalizacji Ełku 37987
Program Opieki nad Zabytkami 7166
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 16159
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 16256
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 3358
Polityka Parkingowa miasta Ełku 6921
Raport o stanie gminy 3915
Rozwój lokalny 4622
Analiza stanu gospodarki odpadami 692
Strategia rozwoju subregionu EGO 664
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za okres 2020 - 2021 65
Kontrole 24650
AUDYT WEWNĘTRZNY 5954
Komisja Rewizyjna 20536
Kontrole zewnętrzne 5526
Kontrole zewnętrzne w 2022r. 337
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 2774
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 5419
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 3884
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 10548
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 11778
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 12512
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 10226
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 19920
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 7513
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 15496
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 14634
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 22230
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 16260
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 16233
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 12217
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 8703
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 8030
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 12863
Wydział Nadzoru 3118
Plany 11184
Sprawozdania 9021
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 43660
Miejski Żłobek nr 1 61
Miejski Żłobek nr 2 163
Zamówienia publiczne 825438
Zamówienia publiczne aktualne 382246
Zamówienia publiczne w toku 378598
Zamówienia publiczne archiwalne 523710
Wyniki zamówień publicznych 517383
Wyniki innych postępowań 267321
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 784267
Plan postępowań o udzielenie zamówień 74782
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 4740
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 10762
Informacja o stanie środowiska 16466
Informacje nieudostępniane 15156
Inne ogłoszenia 401923
Gospodarka wodna 13636
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 5490
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2164
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2732
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2485
Straż Miejska 25693
Status prawny 6000
Zakres działania i kompetencje 7577
Kontakt 5497
Organizacje pozarządowe (NGO) 50696
Otwarte konkursy ofert 121551
Dokumenty programowe 31753
Konsultacje Społeczne z NGO 10692
Ogłoszenia i komunikaty 100431
Rada Pożytku 6452
Roczne Programy Współpracy 17330
Wyniki konkursów 210626
Wzory dokumentów 9814
Logo Miasta 3842
Inicjatywa lokalna 3607
Małe zlecenia (art. 19.a) 1360
Zarządzanie Energią 13887
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 5965
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 5322
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 4708
Zgromadzenia 11092
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 8839
Aktualności 21705
ZIT BIS Ełk 5784
Komitet Sterujący 10500
Nabór wniosków 25496
Dokumenty do pobrania 9075
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7167
Gminna ewidencja zabytków 6354

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 13693
Strona główna 34294
Instrukcja korzystania z BIP 16345
O Biuletynie 12727
Rejestr zmian 2648994
Redakcja Biuletynu 15116
Instrukcja obsługi 11401
Pliki do pobrania 53623
Mapa serwisu 11314
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1160304
Zamówienia publiczne aktualne 501433
Zamówienia publiczne w toku 404558
Zamówienia publiczne archiwalne 572190
Wyniki zamówień publicznych 592622
Wyniki innych postępowań 281398
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 56088
Dialog Techniczny 80569
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 50027
e-Urząd 789
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 7737
Informacje o naborze 369347
Aktualności 198856
Konta bankowe 27240
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 4615
Koordynator do spraw dostępności 3667
« powrót do poprzedniej strony