ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 48485
Katalog usług 9582
Strefa mieszkańca 11297
Strefa przedsiębiorcy 5435
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8477
Wymagania 3989
Obsługa osób niesłyszących 13211
Ochrona danych osobowych 11263
Wybory 34034
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 699
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 5707
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 2502
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 9131
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 723
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 12188
2018 - Wybory Samorządowe 19986
Nowe okręgi wyborcze 19819
Stałe obwody głosowania 9480
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 9063
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6529
2015 - Referendum ogólnokrajowe 5246
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6362
2014 - Wybory Samorządowe 13639
2016-2019 Wybory ławników 4144
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 10776
2011-2014 Wybory ławników 3540
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 10506
2010 - Wybory Samorządowe 16530
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6773
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7719
2020 - 2023 Wybory ławników 1853
Organy Miasta 78812
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 16044
Radni 3600
Kluby radnych 2737
Oświadczenia majątkowe 6399
Dyżury 1932
Zapytania 42880
Interpelacje 19246
Petycje 4340
Harmonogram sesji 5095
Projekty uchwał 12168
Materiały sesyjne 1865
Porządek obrad 4235
Czasowy rejestr zdarzeń 7741
Głosowania 10378
Pliki wideo 13112
Uchwały 2974
Komisje 5676
Komisja Rewizyjna 1195
Skład 1227
Porządek Obrad 1804
Czasowy rejestr zdarzeń 2854
Głosowania 1318
Pliki wideo 2066
Komisja skarg, wniosków i petycji 2116
Skład 1295
Porządek obrad 2550
Czasowy rejestr zdarzeń 5857
Głosowania 1523
Pliki wideo 5336
Komisja Budżetu 2024
Skład 1295
Porządek obrad 2683
Czasowy rejestr zdarzeń 5391
Głosowania 1764
Pliki wideo 5319
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 1931
Skład 1458
Porządek obrad 2961
Czasowy rejestr zdarzeń 5930
Głosowania 2003
Pliki wideo 5606
Komisja Edukacji i Kultury 2015
Skład 1218
Porządek obrad 2575
Czasowy rejestr zdarzeń 4816
Głosowania 2995
Pliki wideo 4534
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 1329
Skład 1279
Porządek obrad 2529
Czasowy rejestr zdarzeń 5091
Głosowania 1675
Pliki wideo 5308
Komisja Sportu i Turystyki 2338
Skład 1171
Porządek obrad 2632
Czasowy rejestr zdarzeń 5536
Głosowania 3278
Pliki wideo 5453
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 1517
Rada Miasta Ełku 118372
Stanowiska Rady Miasta 14181
Kluby Radnych 15081
Skład Rady Miasta 16776
Komisje 12350
Komisja Rewizyjna 35832
Komisja Budżetowa i Rozwoju 42739
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 44965
Komisja Oświaty i Kultury 40908
Komisja Sportu i Rekreacji 38025
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 34159
Urząd 132082
Statut Miasta 13922
Regulamin organizacyjny 89120
Kierownictwo Urzędu 77501
Wydziały i stanowiska 69212
Straż Miejska 47607
Urząd Stanu Cywilnego 30190
Wydział Edukacji 28360
Wydział Finansowy 45898
Wydział Mienia Komunalnego 56810
Wydział Nadzoru 9731
Wydział Organizacyjny 46404
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37511
Wydział Polityki Społecznej 27793
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 36789
Wydział Strategii i Rozwoju 29709
Wydział Świadczeń 81433
Biuro Prezydenta 18645
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16398
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 5176
Struktura organizacyjna 23363
Kontakt 76452
Telefony i e-maile 82583
Konta bankowe 53012
Jednostki organizacyjne 59313
Jednostki budżetowe 32578
Jednostki posiadające osobowość prawną 27248
Spółki w nadzorze właścicielskim 7897
Zasady kształtowania wynagrodzeń 4240
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 868078
Wydziały / Stanowiska 570692
Lista spraw 812258
Skargi i wnioski 4373
Petycje 17385
Ogłoszenia o naborze 434989
Ogłoszenia aktualne 138665
Ogłoszenia w toku 229407
Wyniki naboru 416267
Dokumenty do pobrania 12633
Akty prawne 1514339
Zarządzenia Prezydenta 1907181
Uchwały Rady Miasta 1934394
Projekty Uchwał Rady Miasta 435928
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 39403
Wykaz mienia 9904
Budżet 2022 95
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 8
Opinie dotyczące budżetu 19
Budżet 2021 4973
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1098
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 302
Opinie dotyczące budżetu 672
Budżet 2020 15450
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 2989
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2405
Opinie dotyczące budżetu 3752
Budżet 2019 17649
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4206
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 2751
Opinie dotyczące budżetu 3153
Budżet 2018 24540
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6741
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 4263
Opinie dotyczące budżetu 5801
Budżet 2017 27886
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10295
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3404
Opinie dotyczące budżetu 8146
Budżet 2016 23407
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8440
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3232
Opinie dotyczące budżetu 4011
Budżet 2015 26746
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8292
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3908
Opinie dotyczące budżetu 3219
Budżet 2014 18101
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8576
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4438
Opinie dotyczące budżetu 4506
Budżet 2013 16934
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6296
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4635
Opinie dotyczące budżetu 3391
Budżet 2012 21604
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4285
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5398
Opinie dotyczące budżetu 3365
Budżet 2011 23595
Informacje 3444
Pomoc publiczna 10448
Oświadczenia majątkowe 58512
Rada Miasta Ełku 16804
2021 1511
2020 4742
2019 6089
2018 8636
2017 7925
2016 5518
2015 8844
Urząd Miasta Ełku 39280
2021 2022
2020 4017
2019 6597
2018 13198
2017 10450
2016 6505
2015 5585
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 25702
2021 5068
2020 5487
2019 6462
2018 12049
2017 13704
2016 5705
2015 10494
Oświata publiczna 9765
Przedszkola 4270
Szkoły 2068
Rekrutacja 4236
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2021/2022 0
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2021/2022 548
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szk. 2021/2022 0
Akty prawne 1072
Uchwały 12495
Zarządzenia 27373
Stypendia 4247
szkolne - socjalne 194
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 275
Granty 408
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 5091
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 3256
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 6317
Akty prawne Miasta Ełku 4050
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 6724
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 106704
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 746020
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 151465
Nieruchomości przeznaczone do najmu 196695
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 10009
Oferty Inwestycyjne 63922
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 52381
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 38675
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 155461
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 100802
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 103042
Inne opracowania planistyczne i programy 12273
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 7613
Strategie, raporty, opracowania 68557
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 3652
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 10401
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 5233
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 7244
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 4049
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk 18633
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 21197
Program Rewitalizacji Ełku 30310
Program Opieki nad Zabytkami 5283
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 12422
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 13296
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 1875
Polityka Parkingowa miasta Ełku 3981
Rozwój lokalny 2817
Raport o stanie gminy 1874
Analiza stanu gospodarki odpadami 151
Kontrole 22459
AUDYT WEWNĘTRZNY 5096
Komisja Rewizyjna 17030
Kontrole zewnętrzne 5070
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 596
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 2561
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 2285
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 7642
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 9563
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 10180
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 8517
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 17144
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 6535
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 13612
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 12856
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 19748
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 14401
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 14317
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 10693
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 7681
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 7056
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 11362
Wydział Nadzoru 2648
Plany 8546
Sprawozdania 6987
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 37713
Zamówienia publiczne 711882
Zamówienia publiczne aktualne 302880
Zamówienia publiczne w toku 299127
Zamówienia publiczne archiwalne 435374
Wyniki zamówień publicznych 427496
Wyniki innych postępowań 189785
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 627120
Plan postępowań o udzielenie zamówień 39681
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 4089
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 10260
Informacja o stanie środowiska 12055
Informacje nieudostępniane 14038
Inne ogłoszenia 364169
Gospodarka wodna 8598
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 4414
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1831
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2497
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2257
Straż Miejska 23699
Status prawny 5381
Zakres działania i kompetencje 6596
Kontakt 5483
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 48803
Dokumenty konkursowe 109501
Dokumenty programowe 29487
Konsultacje Społeczne z NGO 9764
Ogłoszenia i komunikaty 85100
Rada Pożytku 5829
Roczne Programy Współpracy 14162
Wyniki konkursów 184317
Wzory dokumentów 8459
Logo Miasta 3349
Inicjatywa lokalna 2535
Zarządzanie Energią 11792
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 5241
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 4510
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 4133
Zgromadzenia 8225
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 7908
Aktualności 18178
ZIT BIS Ełk 4982
Komitet Sterujący 7568
Nabór wniosków 20808
Dokumenty do pobrania 7461
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6115
Gminna ewidencja zabytków 3233
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 513

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 11614
Strona główna 33004
Instrukcja korzystania z BIP 14527
O Biuletynie 11368
Rejestr zmian 2178340
Redakcja Biuletynu 13669
Instrukcja obsługi 10269
Pliki do pobrania 50767
Mapa serwisu 9838
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1055662
Zamówienia publiczne aktualne 413203
Zamówienia publiczne w toku 322432
Zamówienia publiczne archiwalne 481441
Wyniki zamówień publicznych 500233
Wyniki innych postępowań 195352
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 56080
Dialog Techniczny 75699
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 45264
e-Urząd 784
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 6839
Informacje o naborze 353606
Aktualności 184083
Konta bankowe 20672
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 2119
Koordynator do spraw dostępności 1479
« powrót do poprzedniej strony