ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 55180
Katalog usług 11129
Strefa mieszkańca 13051
Strefa przedsiębiorcy 6312
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10394
Wymagania 4701
Obsługa osób niesłyszących 15079
Ochrona danych osobowych 13475
Wybory 35214
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 841
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 7140
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 3954
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 10928
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 873
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 13388
2018 - Wybory Samorządowe 22026
Nowe okręgi wyborcze 20923
Stałe obwody głosowania 10289
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 9865
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7056
2015 - Referendum ogólnokrajowe 5825
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6923
2014 - Wybory Samorządowe 14935
2016-2019 Wybory ławników 4772
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 11801
2011-2014 Wybory ławników 3785
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 11670
2010 - Wybory Samorządowe 17552
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7211
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 8404
2020 - 2023 Wybory ławników 2354
Organy Miasta 82655
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 19069
Radni 5065
Kluby radnych 3646
Oświadczenia majątkowe 7823
Dyżury 2462
Zapytania 58321
Interpelacje 27072
Petycje 6831
Harmonogram sesji 6217
Projekty uchwał 18203
Materiały sesyjne 2269
Porządek obrad 5378
Czasowy rejestr zdarzeń 11207
Głosowania 14865
Pliki wideo 19327
Uchwały 3952
Komisje 6634
Komisja Rewizyjna 1494
Skład 1612
Porządek Obrad 2336
Czasowy rejestr zdarzeń 4459
Głosowania 1755
Pliki wideo 3477
Komisja skarg, wniosków i petycji 2476
Skład 1681
Porządek obrad 3501
Czasowy rejestr zdarzeń 8979
Głosowania 2082
Pliki wideo 8098
Komisja Budżetu 2567
Skład 1703
Porządek obrad 3644
Czasowy rejestr zdarzeń 8263
Głosowania 2413
Pliki wideo 7975
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 2391
Skład 1966
Porządek obrad 4048
Czasowy rejestr zdarzeń 9267
Głosowania 2783
Pliki wideo 8503
Komisja Edukacji i Kultury 2918
Skład 1688
Porządek obrad 3308
Czasowy rejestr zdarzeń 7303
Głosowania 4032
Pliki wideo 6742
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 1689
Skład 1736
Porządek obrad 3510
Czasowy rejestr zdarzeń 7674
Głosowania 2412
Pliki wideo 8031
Komisja Sportu i Turystyki 3505
Skład 1535
Porządek obrad 3502
Czasowy rejestr zdarzeń 8431
Głosowania 4387
Pliki wideo 8218
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 3953
Rada Miasta Ełku 127228
Stanowiska Rady Miasta 15290
Kluby Radnych 16818
Skład Rady Miasta 17861
Komisje 12938
Komisja Rewizyjna 39013
Komisja Budżetowa i Rozwoju 46944
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 48661
Komisja Oświaty i Kultury 45251
Komisja Sportu i Rekreacji 42243
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 37482
Urząd 138220
Statut Miasta 15392
Regulamin organizacyjny 99151
Kierownictwo Urzędu 84687
Wydziały i stanowiska 76068
Straż Miejska 52474
Urząd Stanu Cywilnego 33370
Wydział Edukacji 31176
Wydział Finansowy 51452
Wydział Mienia Komunalnego 62704
Wydział Nadzoru 11239
Wydział Organizacyjny 53397
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 41069
Wydział Polityki Społecznej 30525
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 40079
Wydział Strategii i Rozwoju 32202
Wydział Świadczeń 89976
Biuro Prezydenta 20649
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 17974
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 6126
Struktura organizacyjna 24814
Kontakt 82528
Telefony i e-maile 92269
Konta bankowe 54421
Jednostki organizacyjne 61234
Jednostki budżetowe 34359
Jednostki posiadające osobowość prawną 28825
Spółki w nadzorze właścicielskim 9302
Zasady kształtowania wynagrodzeń 5148
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 1021275
Wydziały / Stanowiska 651420
Lista spraw 917208
Skargi i wnioski 4928
Petycje 20563
Ogłoszenia o naborze 463493
Ogłoszenia aktualne 144735
Ogłoszenia w toku 238569
Wyniki naboru 456597
Dokumenty do pobrania 13676
Akty prawne 1872880
Zarządzenia Prezydenta - Kadencja 2018 -2023 0
Uchwały Rady Miasta - Kadencja 2018-2023 0
Zarządzenia Prezydenta 2267712
Uchwały Rady Miasta 2273517
Akty Prawa Miejscowego 237
Projekty Uchwał Rady Miasta 453791
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 42466
Wykaz mienia 10530
Budżet 2022 2561
Wieloletnia Prognoza Finansowa 416
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 124
Opinie dotyczące budżetu 768
Budżet 2021 11609
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2878
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 1282
Opinie dotyczące budżetu 2245
Budżet 2020 19956
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 4198
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3661
Opinie dotyczące budżetu 5546
Budżet 2019 20851
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5253
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 3518
Opinie dotyczące budżetu 4176
Budżet 2018 28063
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7569
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 4859
Opinie dotyczące budżetu 6806
Budżet 2017 29356
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10913
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3667
Opinie dotyczące budżetu 8944
Budżet 2016 24093
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8691
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3387
Opinie dotyczące budżetu 4402
Budżet 2015 27406
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8503
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4052
Opinie dotyczące budżetu 3553
Budżet 2014 18525
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8784
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4600
Opinie dotyczące budżetu 4869
Budżet 2013 17090
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6391
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4797
Opinie dotyczące budżetu 3699
Budżet 2012 21899
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4387
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5500
Opinie dotyczące budżetu 3660
Budżet 2011 23830
Informacje 3549
Pomoc publiczna 12327
Oświadczenia majątkowe 62903
Rada Miasta Ełku 18274
2022 638
2021 3951
2020 5737
2019 6797
2018 9285
2017 8621
2016 5964
Urząd Miasta Ełku 40392
2022 1111
2021 4166
2020 5037
2019 7545
2018 15097
2017 11420
2016 7086
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 26922
2022 860
2021 18961
2020 7368
2019 7708
2018 13733
2017 15040
2016 6153
2015 11324
Oświata publiczna 11111
Przedszkola 5185
Szkoły 2495
Rekrutacja 4655
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2022/2023 0
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2022/2023 1004
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szk. 2022/2023 0
Akty prawne 1220
Uchwały 15041
Zarządzenia 34267
Stypendia 4915
szkolne - socjalne 232
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 299
Granty 424
Awans zawodowy nauczyciela 15
Projekty i Programy Oświatowe 242
Oświata niepubliczna 5991
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 4459
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 7205
Akty prawne Miasta Ełku 4988
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 9648
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 109719
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 843531
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 185295
Nieruchomości przeznaczone do najmu 229751
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 24232
Oferty Inwestycyjne 68192
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 54634
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 43588
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 162683
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 118007
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 119524
Inne opracowania planistyczne i programy 13928
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 8569
Strategie, raporty, opracowania 71860
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 4438
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 12521
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 6203
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 8826
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 4674
Strategia rozwoju MOF Ełk 23213
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 24777
Program Rewitalizacji Ełku 34424
Program Opieki nad Zabytkami 6316
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 14560
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 15439
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 2812
Polityka Parkingowa miasta Ełku 5968
Rozwój lokalny 3911
Raport o stanie gminy 2996
Analiza stanu gospodarki odpadami 483
Strategia rozwoju subregionu EGO 336
Kontrole 23781
AUDYT WEWNĘTRZNY 5695
Komisja Rewizyjna 19071
Kontrole zewnętrzne 5330
Kontrole zewnętrzne w 2022r. 42
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 1923
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 4346
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 3315
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 9383
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 10929
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 11550
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 9565
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 18679
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 7121
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 14716
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 13976
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 21244
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 15506
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 15430
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 11616
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 8285
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 7643
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 12263
Wydział Nadzoru 2953
Plany 10116
Sprawozdania 8215
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 41794
Miejski Żłobek nr 1 6
Miejski Żłobek nr 2 8
Zamówienia publiczne 783884
Zamówienia publiczne aktualne 350107
Zamówienia publiczne w toku 347017
Zamówienia publiczne archiwalne 488589
Wyniki zamówień publicznych 483467
Wyniki innych postępowań 236976
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 745855
Plan postępowań o udzielenie zamówień 61346
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 4559
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 10671
Informacja o stanie środowiska 15052
Informacje nieudostępniane 14758
Inne ogłoszenia 390349
Gospodarka wodna 11566
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 5132
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2062
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2655
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2404
Straż Miejska 24843
Status prawny 5708
Zakres działania i kompetencje 7184
Kontakt 5492
Organizacje pozarządowe (NGO) 50170
Otwarte konkursy ofert 116232
Dokumenty programowe 31032
Konsultacje Społeczne z NGO 10438
Ogłoszenia i komunikaty 95390
Rada Pożytku 6199
Roczne Programy Współpracy 16173
Wyniki konkursów 199854
Wzory dokumentów 9369
Logo Miasta 3660
Inicjatywa lokalna 3192
Małe zlecenia (art. 19.a) 811
Zarządzanie Energią 12991
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 5663
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 5022
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 4518
Zgromadzenia 9960
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 8448
Aktualności 20388
ZIT BIS Ełk 5476
Komitet Sterujący 9258
Nabór wniosków 23783
Dokumenty do pobrania 8409
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6807
Gminna ewidencja zabytków 5341

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 12696
Strona główna 33915
Instrukcja korzystania z BIP 15673
O Biuletynie 12336
Rejestr zmian 2474099
Redakcja Biuletynu 14717
Instrukcja obsługi 11015
Pliki do pobrania 52815
Mapa serwisu 10999
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1121998
Zamówienia publiczne aktualne 466037
Zamówienia publiczne w toku 373512
Zamówienia publiczne archiwalne 536044
Wyniki zamówień publicznych 556384
Wyniki innych postępowań 247477
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 56086
Dialog Techniczny 79140
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 49540
e-Urząd 789
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 7619
Informacje o naborze 364736
Aktualności 194832
Konta bankowe 25034
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 3566
Koordynator do spraw dostępności 2711
« powrót do poprzedniej strony