ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 65754
Katalog usług 11512
Strefa mieszkańca 14663
Strefa przedsiębiorcy 7687
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13723
Wymagania 6174
Obsługa osób niesłyszących 17925
Ochrona danych osobowych 18822
Wybory 39101
2024 - Wybory Samorządowe 374
2023 - Wybory do Sejmu i Sentatu 2292
2023 - Referendum ogólnokrajowe 284
2024 - 2027 Wybory ławników 199
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1163
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 9458
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 7014
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13988
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 1228
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 15547
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7911
2014 - Wybory Samorządowe 17557
Organy Miasta 88618
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 24968
Radni 7866
Kluby radnych 5434
Oświadczenia majątkowe 10245
Dyżury 3472
Zapytania 91290
Interpelacje 43083
Petycje 11807
Harmonogram sesji 8332
Projekty uchwał 27388
Materiały sesyjne 2713
Porządek obrad 7793
Czasowy rejestr zdarzeń 19011
Głosowania 24799
Pliki wideo 33571
Uchwały 5370
Komisje 7928
Komisja Rewizyjna 2166
Skład 2444
Porządek Obrad 3599
Czasowy rejestr zdarzeń 8967
Głosowania 3229
Pliki wideo 7328
Komisja skarg, wniosków i petycji 3152
Skład 2409
Porządek obrad 5371
Czasowy rejestr zdarzeń 15136
Głosowania 3682
Pliki wideo 13963
Komisja Budżetu 3451
Skład 2563
Porządek obrad 5574
Czasowy rejestr zdarzeń 14180
Głosowania 4283
Pliki wideo 13734
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 3134
Skład 2854
Porządek obrad 6038
Czasowy rejestr zdarzeń 15632
Głosowania 4883
Pliki wideo 15901
Komisja Edukacji i Kultury 4102
Skład 2553
Porządek obrad 5289
Czasowy rejestr zdarzeń 12685
Głosowania 6494
Pliki wideo 11855
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 2370
Skład 2582
Porządek obrad 5480
Czasowy rejestr zdarzeń 13313
Głosowania 4014
Pliki wideo 13625
Komisja Sportu i Turystyki 5012
Skład 2315
Porządek obrad 5354
Czasowy rejestr zdarzeń 14238
Głosowania 7286
Pliki wideo 14657
Komisja Doraźna 31
Skład 101
Porządek obrad 106
Czasowy rejestr zdarzeń 97
Głosowania 154
Pliki wideo 145
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 7181
Rada Miasta Ełku 139126
Stanowiska Rady Miasta 17010
Kluby Radnych 19670
Skład Rady Miasta 19453
Komisje 13579
Komisja Rewizyjna 44473
Komisja Budżetowa i Rozwoju 53796
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 54615
Komisja Oświaty i Kultury 51504
Komisja Sportu i Rekreacji 48145
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 42735
Urząd 149307
Statut Miasta 17927
Regulamin organizacyjny 112238
Kierownictwo Urzędu 99961
Wydziały i stanowiska 89129
Straż Miejska 64037
Urząd Stanu Cywilnego 41139
Wydział Edukacji 36259
Wydział Finansowy 61437
Wydział Mienia Komunalnego 75402
Wydział Nadzoru 14127
Wydział Organizacyjny 65616
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 48125
Wydział Polityki Społecznej 35516
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 46318
Wydział Strategii i Rozwoju 36896
Wydział Świadczeń 104655
Biuro Prezydenta 24569
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 20698
Struktura organizacyjna 27460
Kontakt 95291
Telefony i e-maile 107328
Konta bankowe 56518
Jednostki organizacyjne 64812
Jednostki budżetowe 37653
Jednostki posiadające osobowość prawną 31630
Spółki w nadzorze właścicielskim 11891
Zasady kształtowania wynagrodzeń 6990
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 1272325
Wydziały / Stanowiska 815784
Lista spraw 1087716
Skargi i wnioski 5808
Petycje 26056
Ogłoszenia o naborze 517619
Ogłoszenia aktualne 155033
Ogłoszenia w toku 254038
Wyniki naboru 524977
Dokumenty do pobrania 15217
Akty prawne 2342718
Zarządzenia Prezydenta - Kadencja 2018 -2023 0
Uchwały Rady Miasta - Kadencja 2018-2023 0
Zarządzenia Prezydenta 2751747
Uchwały Rady Miasta 2726221
Akty Prawa Miejscowego 237
Projekty Uchwał Rady Miasta 488046
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 46578
Wykaz mienia 12001
Budżet 2024 635
Wieloletnia Prognoza Finansowa 163
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 40
Opinie dotyczące budżetu 162
Budżet 2023 3812
Wieloletnia Prognoza Finansowa 795
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 334
Opinie dotyczące budżetu 747
Budżet 2022 11589
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2272
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1474
Opinie dotyczące budżetu 2231
Budżet 2021 18307
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5413
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 2979
Opinie dotyczące budżetu 4750
Budżet 2020 26514
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 6072
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5351
Opinie dotyczące budżetu 7764
Budżet 2019 25603
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7134
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 4559
Opinie dotyczące budżetu 5781
Budżet 2018 32974
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8497
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 5778
Opinie dotyczące budżetu 7840
Budżet 2017 30668
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11645
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4035
Opinie dotyczące budżetu 9629
Budżet 2016 24927
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9066
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3667
Opinie dotyczące budżetu 4904
Budżet 2015 28567
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8837
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4288
Opinie dotyczące budżetu 3930
Budżet 2014 19427
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9060
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4865
Opinie dotyczące budżetu 5234
Budżet 2013 17374
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6566
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5026
Opinie dotyczące budżetu 4071
Budżet 2012 22395
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4570
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5709
Opinie dotyczące budżetu 3979
Budżet 2011 24215
Informacje 3731
Pomoc publiczna 15983
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Oświadczenia majątkowe 71736
Rada Miasta Ełku 21015
2023 1895
2022 3648
2021 5820
2020 7084
2019 8174
2018 10350
Urząd Miasta Ełku 42604
2024 24
2023 2382
2022 4439
2021 6639
2020 6771
2019 9480
2018 18457
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 29343
2024 246
2023 4667
2022 4874
2021 40731
2020 9686
2019 9643
2018 16192
Oświata publiczna 13170
Przedszkola 6989
Szkoły 3065
Rekrutacja 5369
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2024/2025 2063
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej/do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza na rok szk. 2024/2025 0
Akty prawne 1518
Uchwały 18650
Zarządzenia 45325
Stypendia 6493
szkolne - socjalne 262
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 326
Granty 429
Awans zawodowy nauczyciela 15
Projekty i Programy Oświatowe 5813
Zwrot kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka 1
Oświata niepubliczna 7043
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 7136
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 9057
Akty prawne Miasta Ełku 6794
Kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów 15999
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 113360
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 971443
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 237499
Nieruchomości przeznaczone do najmu 277569
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 59191
Oferty Inwestycyjne 75339
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 58308
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 50546
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 177267
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 149762
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 142634
Inne opracowania planistyczne i programy 17089
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 9951
Plan ogólny Gminy Miasta Ełku 323
Strategie, raporty, opracowania 77583
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 16160
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 6146
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 10392
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2022-2025 724
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku i Gminy Ełk na lata 2022 – 2035 984
Strategia rozwoju MOF Ełku 31381
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 29307
Program Rewitalizacji Ełku 45059
Program Opieki nad Zabytkami 8633
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 18198
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 17971
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 4165
Polityka Parkingowa miasta Ełku 8106
Raport o stanie gminy 6459
Rozwój lokalny 5980
Analiza stanu gospodarki odpadami 1063
Strategia rozwoju subregionu EGO 1224
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za okres 2020 - 2021 297
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ełk do 2030 roku 379
Kontrole 26042
AUDYT WEWNĘTRZNY 6515
Komisja Rewizyjna 23473
Kontrole zewnętrzne 5889
Kontrole zewnętrzne w 2024r. 3
Kontrole zewnętrzne w 2023r. 38
Kontrole zewnętrzne w 2022r. 940
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 4121
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 7498
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 4974
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 12408
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 13901
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 14162
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 11483
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 21473
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 8132
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 16449
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 16018
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 23972
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 17701
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 17641
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 13499
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 9473
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 8737
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 13974
Wydział Nadzoru 3464
Plany 13254
Sprawozdania 10456
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 47623
Miejski Żłobek nr 1 152
Miejski Żłobek nr 2 308
Zamówienia publiczne 882723
Zamówienia publiczne aktualne 418834
Zamówienia publiczne w toku 414077
Zamówienia publiczne archiwalne 566741
Wyniki zamówień publicznych 561482
Wyniki innych postępowań 303196
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 842843
Plan postępowań o udzielenie zamówień 93025
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 5163
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 10954
Informacja o stanie środowiska 19676
Informacje nieudostępniane 15928
Gospodarka wodna 18986
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 5920
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2342
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2860
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2611
Straż Miejska 27115
Status prawny 6321
Zakres działania i kompetencje 8199
Kontakt 5534
Organizacje pozarządowe (NGO) 52334
Otwarte konkursy ofert 131283
Dokumenty programowe 33023
Konsultacje Społeczne z NGO 11459
Ogłoszenia i komunikaty 107259
Rada Pożytku 6834
Roczne Programy Współpracy 19123
Wyniki konkursów 224215
Wzory dokumentów 10684
Logo Miasta 4430
Inicjatywa lokalna 4415
Małe zlecenia (art. 19.a) 3406
Zarządzanie Energią 15361
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 6439
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 5989
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 5092
Zgromadzenia 12968
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 9509
Aktualności 23442
ZIT BIS Ełk 6362
Komitet Sterujący 11649
Komitet Sterujący Związku ZIT 360
Nabór wniosków 27382
Panel Ekspertów 189
Strategia ZIT MOF Ełku 585
Inne ogłoszenia 425862
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7812
Gminna ewidencja zabytków 8819
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 1332

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 16733
Strona główna 35095
Instrukcja korzystania z BIP 17275
O Biuletynie 13411
Rejestr zmian 2854623
Redakcja Biuletynu 15975
Instrukcja obsługi 12064
Pliki do pobrania 55849
Mapa serwisu 11816
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1225640
Zamówienia publiczne aktualne 548717
Zamówienia publiczne w toku 444196
Zamówienia publiczne archiwalne 617336
Wyniki zamówień publicznych 640009
Wyniki innych postępowań 323203
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 56094
Dialog Techniczny 85495
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 50591
e-Urząd 794
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 7943
Informacje o naborze 383630
Aktualności 213756
Konta bankowe 32392
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 6247
Koordynator do spraw dostępności 5126
« powrót do poprzedniej strony