ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 50408
Katalog usług 10045
Strefa mieszkańca 11800
Strefa przedsiębiorcy 5706
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9035
Wymagania 4244
Obsługa osób niesłyszących 13780
Ochrona danych osobowych 11896
Wybory 34361
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 733
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 6224
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 3085
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 9801
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 761
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 12658
2018 - Wybory Samorządowe 20741
Nowe okręgi wyborcze 20257
Stałe obwody głosowania 9817
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 9272
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6724
2015 - Referendum ogólnokrajowe 5484
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6608
2014 - Wybory Samorządowe 14135
2016-2019 Wybory ławników 4375
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 11197
2011-2014 Wybory ławników 3628
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 10890
2010 - Wybory Samorządowe 16912
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6935
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7991
2020 - 2023 Wybory ławników 2023
Organy Miasta 80002
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 17010
Radni 4055
Kluby radnych 3057
Oświadczenia majątkowe 6807
Dyżury 2088
Zapytania 47657
Interpelacje 21898
Petycje 5199
Harmonogram sesji 5508
Projekty uchwał 14169
Materiały sesyjne 1945
Porządek obrad 4578
Czasowy rejestr zdarzeń 8818
Głosowania 11797
Pliki wideo 14913
Uchwały 3279
Komisje 5983
Komisja Rewizyjna 1308
Skład 1354
Porządek Obrad 1975
Czasowy rejestr zdarzeń 3406
Głosowania 1463
Pliki wideo 2574
Komisja skarg, wniosków i petycji 2258
Skład 1424
Porządek obrad 2897
Czasowy rejestr zdarzeń 7001
Głosowania 1725
Pliki wideo 6350
Komisja Budżetu 2226
Skład 1449
Porządek obrad 3020
Czasowy rejestr zdarzeń 6222
Głosowania 2009
Pliki wideo 6204
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 2126
Skład 1622
Porządek obrad 3263
Czasowy rejestr zdarzeń 7011
Głosowania 2281
Pliki wideo 6576
Komisja Edukacji i Kultury 2329
Skład 1370
Porządek obrad 2762
Czasowy rejestr zdarzeń 5625
Głosowania 3324
Pliki wideo 5309
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 1456
Skład 1423
Porządek obrad 2831
Czasowy rejestr zdarzeń 5927
Głosowania 1884
Pliki wideo 6244
Komisja Sportu i Turystyki 2746
Skład 1306
Porządek obrad 2875
Czasowy rejestr zdarzeń 6463
Głosowania 3594
Pliki wideo 6402
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 2233
Rada Miasta Ełku 120872
Stanowiska Rady Miasta 14570
Kluby Radnych 15759
Skład Rady Miasta 17151
Komisje 12534
Komisja Rewizyjna 36710
Komisja Budżetowa i Rozwoju 43811
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 45966
Komisja Oświaty i Kultury 42060
Komisja Sportu i Rekreacji 39073
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 34983
Urząd 133686
Statut Miasta 14415
Regulamin organizacyjny 92575
Kierownictwo Urzędu 79498
Wydziały i stanowiska 70934
Straż Miejska 48936
Urząd Stanu Cywilnego 31150
Wydział Edukacji 29091
Wydział Finansowy 47048
Wydział Mienia Komunalnego 58620
Wydział Nadzoru 10179
Wydział Organizacyjny 47914
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 38537
Wydział Polityki Społecznej 28574
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 37771
Wydział Strategii i Rozwoju 30455
Wydział Świadczeń 83732
Biuro Prezydenta 19226
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16855
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 5444
Struktura organizacyjna 23905
Kontakt 78086
Telefony i e-maile 85174
Konta bankowe 53443
Jednostki organizacyjne 59769
Jednostki budżetowe 33180
Jednostki posiadające osobowość prawną 27857
Spółki w nadzorze właścicielskim 8402
Zasady kształtowania wynagrodzeń 4603
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 904573
Wydziały / Stanowiska 592452
Lista spraw 841847
Skargi i wnioski 4559
Petycje 18489
Ogłoszenia o naborze 443350
Ogłoszenia aktualne 140279
Ogłoszenia w toku 231836
Wyniki naboru 428211
Dokumenty do pobrania 12946
Akty prawne 1620281
Zarządzenia Prezydenta 2005978
Uchwały Rady Miasta 2031395
Projekty Uchwał Rady Miasta 440648
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 40454
Wykaz mienia 10082
Budżet 2022 420
Wieloletnia Prognoza Finansowa 53
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 32
Opinie dotyczące budżetu 114
Budżet 2021 7434
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1756
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 594
Opinie dotyczące budżetu 1096
Budżet 2020 17066
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 3448
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2843
Opinie dotyczące budżetu 4430
Budżet 2019 18920
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4644
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 3009
Opinie dotyczące budżetu 3570
Budżet 2018 25858
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7081
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 4482
Opinie dotyczące budżetu 6220
Budżet 2017 28535
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10588
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3510
Opinie dotyczące budżetu 8461
Budżet 2016 23598
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8524
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3283
Opinie dotyczące budżetu 4136
Budżet 2015 26940
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8359
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3960
Opinie dotyczące budżetu 3329
Budżet 2014 18247
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8645
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4497
Opinie dotyczące budżetu 4622
Budżet 2013 16979
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6329
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4682
Opinie dotyczące budżetu 3490
Budżet 2012 21687
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4318
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5426
Opinie dotyczące budżetu 3464
Budżet 2011 23676
Informacje 3477
Pomoc publiczna 11000
Oświadczenia majątkowe 59554
Rada Miasta Ełku 17129
2021 2171
2020 5054
2019 6273
2018 8853
2017 8139
2016 5662
2015 9064
Urząd Miasta Ełku 39504
2021 2601
2020 4384
2019 6939
2018 13878
2017 10806
2016 6714
2015 5727
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 26035
2021 8398
2020 6188
2019 6909
2018 12592
2017 14104
2016 5874
2015 10697
Oświata publiczna 9988
Przedszkola 4554
Szkoły 2168
Rekrutacja 4351
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2021/2022 0
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2021/2022 584
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szk. 2021/2022 0
Akty prawne 1112
Uchwały 13409
Zarządzenia 29885
Stypendia 4473
szkolne - socjalne 204
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 282
Granty 419
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 5371
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 3692
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 6689
Akty prawne Miasta Ełku 4402
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 7794
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 107750
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 775695
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 161163
Nieruchomości przeznaczone do najmu 208435
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 12975
Oferty Inwestycyjne 65450
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 53059
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 40235
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 157687
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 106116
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 108153
Inne opracowania planistyczne i programy 12795
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 7967
Strategie, raporty, opracowania 69678
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 3913
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 11087
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 5574
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 7794
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 4248
Strategia rozwoju MOF Ełk 20061
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 22468
Program Rewitalizacji Ełku 31526
Program Opieki nad Zabytkami 5596
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 13198
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 13956
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 2262
Polityka Parkingowa miasta Ełku 4709
Rozwój lokalny 3212
Raport o stanie gminy 2213
Analiza stanu gospodarki odpadami 258
Strategia rozwoju subregionu EGO 36
Kontrole 22867
AUDYT WEWNĘTRZNY 5334
Komisja Rewizyjna 17787
Kontrole zewnętrzne 5160
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 1059
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 3201
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 2676
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 8307
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 10136
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 10699
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 8930
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 17618
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 6736
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 14015
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 13256
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 20293
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 14764
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 14714
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 11010
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 7895
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 7285
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 11694
Wydział Nadzoru 2748
Plany 9057
Sprawozdania 7470
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 39217
Zamówienia publiczne 730127
Zamówienia publiczne aktualne 314100
Zamówienia publiczne w toku 309812
Zamówienia publiczne archiwalne 448688
Wyniki zamówień publicznych 441105
Wyniki innych postępowań 200173
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 651244
Plan postępowań o udzielenie zamówień 45713
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 4228
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 10550
Informacja o stanie środowiska 13029
Informacje nieudostępniane 14255
Inne ogłoszenia 372906
Gospodarka wodna 9611
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 4640
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1905
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2558
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2318
Straż Miejska 23939
Status prawny 5503
Zakres działania i kompetencje 6771
Kontakt 5486
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 49161
Dokumenty konkursowe 111036
Dokumenty programowe 29954
Konsultacje Społeczne z NGO 10044
Ogłoszenia i komunikaty 88349
Rada Pożytku 5968
Roczne Programy Współpracy 14955
Wyniki konkursów 187893
Wzory dokumentów 8776
Logo Miasta 3451
Inicjatywa lokalna 2735
Zarządzanie Energią 12106
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 5327
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 4701
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 4267
Zgromadzenia 8856
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 8059
Aktualności 19085
ZIT BIS Ełk 5123
Komitet Sterujący 8161
Nabór wniosków 22003
Dokumenty do pobrania 7799
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6288
Gminna ewidencja zabytków 3874

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 11849
Strona główna 33240
Instrukcja korzystania z BIP 14838
O Biuletynie 11655
Rejestr zmian 2271164
Redakcja Biuletynu 13912
Instrukcja obsługi 10466
Pliki do pobrania 51237
Mapa serwisu 10372
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1074043
Zamówienia publiczne aktualne 427633
Zamówienia publiczne w toku 334819
Zamówienia publiczne archiwalne 495329
Wyniki zamówień publicznych 515114
Wyniki innych postępowań 207496
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 56082
Dialog Techniczny 76895
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 46255
e-Urząd 787
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 6986
Informacje o naborze 356750
Aktualności 186357
Konta bankowe 21898
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 2525
Koordynator do spraw dostępności 1863
« powrót do poprzedniej strony