ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 47492
Katalog usług 9253
Strefa mieszkańca 11025
Strefa przedsiębiorcy 5248
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8178
Wymagania 3878
Obsługa osób niesłyszących 12880
Ochrona danych osobowych 10886
Wybory 33795
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 675
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 5394
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 2162
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8800
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 697
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 11940
2018 - Wybory Samorządowe 19520
Nowe okręgi wyborcze 19590
Stałe obwody głosowania 9294
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 8877
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6417
2015 - Referendum ogólnokrajowe 5130
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6238
2014 - Wybory Samorządowe 13360
2016-2019 Wybory ławników 4017
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 10600
2011-2014 Wybory ławników 3498
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 10266
2010 - Wybory Samorządowe 16304
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6659
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7586
2020 - 2023 Wybory ławników 1754
Organy Miasta 78263
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 15585
Radni 3351
Kluby radnych 2540
Oświadczenia majątkowe 6154
Dyżury 1848
Zapytania 39489
Interpelacje 17800
Petycje 3802
Harmonogram sesji 4874
Projekty uchwał 10472
Materiały sesyjne 1808
Porządek obrad 3917
Czasowy rejestr zdarzeń 7103
Głosowania 9154
Pliki wideo 11943
Uchwały 2865
Komisje 5547
Komisja Rewizyjna 1126
Skład 1128
Porządek Obrad 1631
Czasowy rejestr zdarzeń 2597
Głosowania 1189
Pliki wideo 1871
Komisja skarg, wniosków i petycji 2049
Skład 1192
Porządek obrad 2255
Czasowy rejestr zdarzeń 5275
Głosowania 1364
Pliki wideo 4839
Komisja Budżetu 1903
Skład 1191
Porządek obrad 2402
Czasowy rejestr zdarzeń 4887
Głosowania 1570
Pliki wideo 4872
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 1820
Skład 1350
Porządek obrad 2629
Czasowy rejestr zdarzeń 5384
Głosowania 1770
Pliki wideo 5088
Komisja Edukacji i Kultury 1898
Skład 1121
Porządek obrad 2300
Czasowy rejestr zdarzeń 4370
Głosowania 2702
Pliki wideo 4147
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 1257
Skład 1146
Porządek obrad 2214
Czasowy rejestr zdarzeń 4685
Głosowania 1458
Pliki wideo 4836
Komisja Sportu i Turystyki 2204
Skład 1091
Porządek obrad 2386
Czasowy rejestr zdarzeń 5081
Głosowania 3070
Pliki wideo 5013
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 1172
Rada Miasta Ełku 116074
Stanowiska Rady Miasta 13849
Kluby Radnych 14710
Skład Rady Miasta 16612
Komisje 12288
Komisja Rewizyjna 34839
Komisja Budżetowa i Rozwoju 41515
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 43657
Komisja Oświaty i Kultury 39675
Komisja Sportu i Rekreacji 36916
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 33205
Urząd 130997
Statut Miasta 13638
Regulamin organizacyjny 86900
Kierownictwo Urzędu 76312
Wydziały i stanowiska 67935
Straż Miejska 46672
Urząd Stanu Cywilnego 29520
Wydział Edukacji 27727
Wydział Finansowy 45063
Wydział Mienia Komunalnego 55513
Wydział Nadzoru 9472
Wydział Organizacyjny 45274
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 36749
Wydział Polityki Społecznej 27336
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 36161
Wydział Strategii i Rozwoju 29133
Wydział Świadczeń 79713
Biuro Prezydenta 18207
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16079
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 4968
Struktura organizacyjna 23042
Kontakt 75249
Telefony i e-maile 80508
Konta bankowe 52751
Jednostki organizacyjne 58969
Jednostki budżetowe 32224
Jednostki posiadające osobowość prawną 26937
Spółki w nadzorze właścicielskim 7590
Zasady kształtowania wynagrodzeń 3986
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 839871
Wydziały / Stanowiska 555035
Lista spraw 795021
Skargi i wnioski 4252
Petycje 16765
Ogłoszenia o naborze 428890
Ogłoszenia aktualne 137662
Ogłoszenia w toku 227479
Wyniki naboru 407929
Dokumenty do pobrania 12480
Akty prawne 1442075
Zarządzenia Prezydenta 1829141
Uchwały Rady Miasta 1859874
Projekty Uchwał Rady Miasta 431976
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 38847
Wykaz mienia 9780
Budżet 2020 14373
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 2701
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2038
Opinie dotyczące budżetu 3330
Budżet 2019 16857
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3952
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 2621
Opinie dotyczące budżetu 2939
Budżet 2018 23696
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6491
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 4120
Opinie dotyczące budżetu 5585
Budżet 2017 27436
Wieloletnia Prognoza Finansowa 10081
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3321
Opinie dotyczące budżetu 7905
Budżet 2016 23307
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8392
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3190
Opinie dotyczące budżetu 3955
Budżet 2015 26616
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8246
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3884
Opinie dotyczące budżetu 3183
Budżet 2014 17992
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8539
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4395
Opinie dotyczące budżetu 4453
Budżet 2013 16902
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6279
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4619
Opinie dotyczące budżetu 3358
Budżet 2012 21521
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4264
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5377
Opinie dotyczące budżetu 3335
Budżet 2011 23550
Informacje 3427
Pomoc publiczna 10106
Budżet 2021 3661
Wieloletnia Prognoza Finansowa 768
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 195
Opinie dotyczące budżetu 520
Oświadczenia majątkowe 57812
Rada Miasta Ełku 16616
2021 1145
2020 4497
2019 5975
2018 8498
2017 7732
2016 5395
2015 8608
Urząd Miasta Ełku 39115
2021 1674
2020 3792
2019 6346
2018 12713
2017 10193
2016 6377
2015 5512
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 25474
2021 4102
2020 5032
2019 6165
2018 11663
2017 13341
2016 5592
2015 10289
Oświata publiczna 9578
Przedszkola 4118
Szkoły 1983
Rekrutacja 4099
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2021/2022 0
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2021/2022 514
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szk. 2021/2022 0
Akty prawne 1047
Uchwały 11932
Zarządzenia 25701
Stypendia 3965
szkolne - socjalne 191
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 269
Granty 401
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 4989
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 3070
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 6110
Akty prawne Miasta Ełku 3839
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 6400
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 105964
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 727233
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 144498
Nieruchomości przeznaczone do najmu 190636
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 8541
Oferty Inwestycyjne 63063
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 52044
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 37382
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 154288
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 97721
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 99955
Inne opracowania planistyczne i programy 12037
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 7418
Strategie, raporty, opracowania 67927
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 3569
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 10030
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 5053
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 6950
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 3899
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk 17774
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 20227
Program Rewitalizacji Ełku 29359
Program Opieki nad Zabytkami 5098
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 11910
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 12856
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 1779
Polityka Parkingowa miasta Ełku 3558
Rozwój lokalny 2615
Raport o stanie gminy 1719
Analiza stanu gospodarki odpadami 106
Kontrole 22180
AUDYT WEWNĘTRZNY 4986
Komisja Rewizyjna 16469
Kontrole zewnętrzne 5034
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 305
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 2186
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 2111
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 7289
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 9215
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 9852
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 8265
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 16766
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 6390
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 13336
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 12490
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 19334
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 14115
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 14059
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 10480
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 7539
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 6920
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 11151
Wydział Nadzoru 2607
Plany 8228
Sprawozdania 6701
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 37102
Zamówienia publiczne 699131
Zamówienia publiczne aktualne 294972
Zamówienia publiczne w toku 291262
Zamówienia publiczne archiwalne 425682
Wyniki zamówień publicznych 417914
Wyniki innych postępowań 181890
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 610141
Plan postępowań o udzielenie zamówień 35774
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 4031
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 10049
Informacja o stanie środowiska 11546
Informacje nieudostępniane 13899
Inne ogłoszenia 357998
Gospodarka wodna 8096
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 4329
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1802
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2473
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2237
Straż Miejska 23470
Status prawny 5306
Zakres działania i kompetencje 6488
Kontakt 5481
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 48630
Dokumenty konkursowe 108325
Dokumenty programowe 29270
Konsultacje Społeczne z NGO 9654
Ogłoszenia i komunikaty 82819
Rada Pożytku 5772
Roczne Programy Współpracy 13628
Wyniki konkursów 181926
Wzory dokumentów 8319
Logo Miasta 3257
Inicjatywa lokalna 2431
Zarządzanie Energią 11577
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 5192
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 4416
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 4084
Zgromadzenia 7928
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 7795
Aktualności 17675
ZIT BIS Ełk 4866
Komitet Sterujący 7170
Nabór wniosków 20111
Dokumenty do pobrania 7283
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5956
Gminna ewidencja zabytków 2901

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 11491
Strona główna 32788
Instrukcja korzystania z BIP 14360
O Biuletynie 11234
Rejestr zmian 2133995
Redakcja Biuletynu 13508
Instrukcja obsługi 10125
Pliki do pobrania 50406
Mapa serwisu 9690
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1042645
Zamówienia publiczne aktualne 402674
Zamówienia publiczne w toku 313955
Zamówienia publiczne archiwalne 472214
Wyniki zamówień publicznych 488978
Wyniki innych postępowań 186589
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56078
Dialog Techniczny 75038
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 44731
e-Urząd 784
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 6728
Informacje o naborze 351411
Aktualności 182373
Konta bankowe 20078
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 1892
Koordynator do spraw dostępności 1280
« powrót do poprzedniej strony