ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 61377
Katalog usług 11481
Strefa mieszkańca 14230
Strefa przedsiębiorcy 7324
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12710
Wymagania 5793
Obsługa osób niesłyszących 17296
Ochrona danych osobowych 16452
Wybory 36389
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1094
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 8753
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 6106
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13102
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 1171
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 14852
2018 - Wybory Samorządowe 24233
Nowe okręgi wyborcze 22197
Stałe obwody głosowania 11258
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 10779
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7836
2015 - Referendum ogólnokrajowe 6681
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7605
2014 - Wybory Samorządowe 16720
2016-2019 Wybory ławników 5434
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13267
2011-2014 Wybory ławników 4091
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 13244
2010 - Wybory Samorządowe 19004
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 8019
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9329
2020 - 2023 Wybory ławników 2940
Organy Miasta 85654
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 22098
Radni 6566
Kluby radnych 4852
Oświadczenia majątkowe 9141
Dyżury 3190
Zapytania 81144
Interpelacje 37492
Petycje 10036
Harmonogram sesji 7375
Projekty uchwał 25207
Materiały sesyjne 2521
Porządek obrad 7274
Czasowy rejestr zdarzeń 16653
Głosowania 22034
Pliki wideo 28496
Uchwały 4888
Komisje 7311
Komisja Rewizyjna 1923
Skład 2212
Porządek Obrad 3338
Czasowy rejestr zdarzeń 7398
Głosowania 2623
Pliki wideo 6018
Komisja skarg, wniosków i petycji 2890
Skład 2219
Porządek obrad 4980
Czasowy rejestr zdarzeń 13030
Głosowania 2991
Pliki wideo 12054
Komisja Budżetu 3170
Skład 2365
Porządek obrad 5243
Czasowy rejestr zdarzeń 12314
Głosowania 3588
Pliki wideo 11900
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 2896
Skład 2655
Porządek obrad 5735
Czasowy rejestr zdarzeń 13843
Głosowania 4021
Pliki wideo 12578
Komisja Edukacji i Kultury 3863
Skład 2346
Porządek obrad 4867
Czasowy rejestr zdarzeń 11141
Głosowania 5680
Pliki wideo 10355
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 2161
Skład 2355
Porządek obrad 5154
Czasowy rejestr zdarzeń 11681
Głosowania 3419
Pliki wideo 12002
Komisja Sportu i Turystyki 4720
Skład 2090
Porządek obrad 5067
Czasowy rejestr zdarzeń 12497
Głosowania 6337
Pliki wideo 12757
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 6587
Rada Miasta Ełku 136574
Stanowiska Rady Miasta 16457
Kluby Radnych 18835
Skład Rady Miasta 18975
Komisje 13303
Komisja Rewizyjna 43581
Komisja Budżetowa i Rozwoju 53016
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 53706
Komisja Oświaty i Kultury 50563
Komisja Sportu i Rekreacji 47537
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 42176
Urząd 142999
Statut Miasta 17164
Regulamin organizacyjny 109784
Kierownictwo Urzędu 92710
Wydziały i stanowiska 82946
Straż Miejska 59165
Urząd Stanu Cywilnego 37620
Wydział Edukacji 34214
Wydział Finansowy 57764
Wydział Mienia Komunalnego 70009
Wydział Nadzoru 13032
Wydział Organizacyjny 61445
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 45490
Wydział Polityki Społecznej 33476
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 44137
Wydział Strategii i Rozwoju 35408
Wydział Świadczeń 99623
Biuro Prezydenta 23147
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 19798
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 7343
Struktura organizacyjna 26550
Kontakt 89068
Telefony i e-maile 102302
Konta bankowe 55861
Jednostki organizacyjne 62775
Jednostki budżetowe 36391
Jednostki posiadające osobowość prawną 30747
Spółki w nadzorze właścicielskim 10837
Zasady kształtowania wynagrodzeń 6300
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 1185932
Wydziały / Stanowiska 761007
Lista spraw 1042303
Skargi i wnioski 5458
Petycje 24370
Ogłoszenia o naborze 492821
Ogłoszenia aktualne 150658
Ogłoszenia w toku 246804
Wyniki naboru 500019
Dokumenty do pobrania 14751
Akty prawne 2277022
Zarządzenia Prezydenta - Kadencja 2018 -2023 0
Uchwały Rady Miasta - Kadencja 2018-2023 0
Zarządzenia Prezydenta 2684737
Uchwały Rady Miasta 2666289
Akty Prawa Miejscowego 237
Projekty Uchwał Rady Miasta 477103
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 44836
Wykaz mienia 11708
Budżet 2023 716
Wieloletnia Prognoza Finansowa 196
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 54
Opinie dotyczące budżetu 342
Budżet 2022 9269
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1711
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 879
Opinie dotyczące budżetu 1869
Budżet 2021 16637
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4896
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 2495
Opinie dotyczące budżetu 4157
Budżet 2020 25080
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 5697
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4885
Opinie dotyczące budżetu 7330
Budżet 2019 24821
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6672
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 4252
Opinie dotyczące budżetu 5427
Budżet 2018 32004
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8288
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 5527
Opinie dotyczące budżetu 7630
Budżet 2017 30523
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11558
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3951
Opinie dotyczące budżetu 9563
Budżet 2016 24826
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8999
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3598
Opinie dotyczące budżetu 4843
Budżet 2015 28418
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8765
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4231
Opinie dotyczące budżetu 3877
Budżet 2014 19287
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8996
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4785
Opinie dotyczące budżetu 5184
Budżet 2013 17309
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6522
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4960
Opinie dotyczące budżetu 4013
Budżet 2012 22299
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4523
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5660
Opinie dotyczące budżetu 3931
Budżet 2011 24130
Informacje 3685
Pomoc publiczna 14801
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Oświadczenia majątkowe 66624
Rada Miasta Ełku 19667
2022 2520
2021 5348
2020 6803
2019 7816
2018 9932
2017 9414
2016 6349
Urząd Miasta Ełku 41541
2022 3302
2021 5827
2020 6234
2019 8948
2018 17487
2017 12636
2016 7781
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 28049
2022 3355
2021 35962
2020 8898
2019 9012
2018 15489
2017 16641
2016 6691
2015 12410
Oświata publiczna 12083
Przedszkola 6232
Szkoły 2769
Rekrutacja 5060
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2023/2024 1272
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szk. 2023/2024 0
Akty prawne 1418
Uchwały 17716
Zarządzenia 42451
Stypendia 5864
szkolne - socjalne 257
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 324
Granty 429
Awans zawodowy nauczyciela 15
Projekty i Programy Oświatowe 4354
Oświata niepubliczna 6675
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 6188
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 8584
Akty prawne Miasta Ełku 6289
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów 13739
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 111405
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 933642
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 220939
Nieruchomości przeznaczone do najmu 263817
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 47958
Oferty Inwestycyjne 73506
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 56364
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 48440
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 170512
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 138770
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 136607
Inne opracowania planistyczne i programy 16319
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 9475
Strategie, raporty, opracowania 75561
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 15114
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 5711
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 10088
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2022-2025 403
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku i Gminy Ełk na lata 2022 – 2035 455
Strategia rozwoju MOF Ełk 28590
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 28270
Program Rewitalizacji Ełku 41172
Program Opieki nad Zabytkami 7868
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 17363
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 17107
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 3756
Polityka Parkingowa miasta Ełku 7632
Raport o stanie gminy 4647
Rozwój lokalny 5407
Analiza stanu gospodarki odpadami 881
Strategia rozwoju subregionu EGO 946
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za okres 2020 - 2021 203
Kontrole 25296
AUDYT WEWNĘTRZNY 6272
Komisja Rewizyjna 22073
Kontrole zewnętrzne 5675
Kontrole zewnętrzne w 2022r. 639
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 3542
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 6749
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 4428
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 11582
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 12974
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 13359
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 10864
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 20886
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 7873
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 16116
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 15373
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 23158
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 17042
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 16931
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 12889
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 9133
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 8396
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 13416
Wydział Nadzoru 3309
Plany 12356
Sprawozdania 9766
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 46163
Miejski Żłobek nr 1 108
Miejski Żłobek nr 2 242
Zamówienia publiczne 857829
Zamówienia publiczne aktualne 405977
Zamówienia publiczne w toku 401946
Zamówienia publiczne archiwalne 551449
Wyniki zamówień publicznych 545169
Wyniki innych postępowań 289950
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 817083
Plan postępowań o udzielenie zamówień 85987
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 4941
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 10851
Informacja o stanie środowiska 18237
Informacje nieudostępniane 15541
Inne ogłoszenia 415434
Gospodarka wodna 16463
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 5685
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2262
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2803
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2552
Straż Miejska 26362
Status prawny 6168
Zakres działania i kompetencje 7909
Kontakt 5533
Organizacje pozarządowe (NGO) 51334
Otwarte konkursy ofert 126531
Dokumenty programowe 32477
Konsultacje Społeczne z NGO 11078
Ogłoszenia i komunikaty 105495
Rada Pożytku 6667
Roczne Programy Współpracy 18262
Wyniki konkursów 218911
Wzory dokumentów 10318
Logo Miasta 4077
Inicjatywa lokalna 4028
Małe zlecenia (art. 19.a) 2108
Zarządzanie Energią 14837
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 6251
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 5701
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 4935
Zgromadzenia 12070
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 9074
Aktualności 22683
ZIT BIS Ełk 6067
Komitet Sterujący 11195
Komitet Sterujący ds wdrażania ZIT 76
Nabór wniosków 26693
Dokumenty do pobrania 9683
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7497
Gminna ewidencja zabytków 7405
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 96

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 14750
Strona główna 34691
Instrukcja korzystania z BIP 16943
O Biuletynie 13146
Rejestr zmian 2768363
Redakcja Biuletynu 15506
Instrukcja obsługi 11760
Pliki do pobrania 54753
Mapa serwisu 11578
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1195996
Zamówienia publiczne aktualne 528426
Zamówienia publiczne w toku 429002
Zamówienia publiczne archiwalne 600779
Wyniki zamówień publicznych 622255
Wyniki innych postępowań 306975
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 56090
Dialog Techniczny 82082
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 50397
e-Urząd 790
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 7890
Informacje o naborze 374484
Aktualności 203778
Konta bankowe 29183
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 5522
Koordynator do spraw dostępności 4449
« powrót do poprzedniej strony