ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 45809
Katalog usług 8871
Strefa mieszkańca 10520
Strefa przedsiębiorcy 5029
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7747
Wymagania 3700
Obsługa osób niesłyszących 12490
Ochrona danych osobowych 10152
Wybory 33474
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 643
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 4969
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 1700
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8214
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 641
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 11517
2018 - Wybory Samorządowe 18786
Nowe okręgi wyborcze 19174
Stałe obwody głosowania 9038
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 8557
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6186
2015 - Referendum ogólnokrajowe 4911
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6041
2014 - Wybory Samorządowe 12917
2016-2019 Wybory ławników 3837
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 10305
2011-2014 Wybory ławników 3417
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 9831
2010 - Wybory Samorządowe 15965
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6472
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7380
2020 - 2023 Wybory ławników 1600
Organy Miasta 77376
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 14909
Radni 3020
Kluby radnych 2323
Oświadczenia majątkowe 5709
Dyżury 1697
Zapytania 33640
Interpelacje 15519
Petycje 2947
Harmonogram sesji 4458
Projekty uchwał 8245
Materiały sesyjne 1718
Porządek obrad 3485
Czasowy rejestr zdarzeń 6145
Głosowania 7603
Pliki wideo 10268
Uchwały 2659
Komisje 5268
Komisja Rewizyjna 1030
Skład 988
Porządek Obrad 1417
Czasowy rejestr zdarzeń 2181
Głosowania 1043
Pliki wideo 1551
Komisja skarg, wniosków i petycji 1938
Skład 1085
Porządek obrad 1824
Czasowy rejestr zdarzeń 4346
Głosowania 1154
Pliki wideo 4023
Komisja Budżetu 1731
Skład 1069
Porządek obrad 1991
Czasowy rejestr zdarzeń 4038
Głosowania 1294
Pliki wideo 4104
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 1691
Skład 1199
Porządek obrad 2094
Czasowy rejestr zdarzeń 4503
Głosowania 1498
Pliki wideo 4342
Komisja Edukacji i Kultury 1761
Skład 1003
Porządek obrad 1861
Czasowy rejestr zdarzeń 3685
Głosowania 2338
Pliki wideo 3547
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 1167
Skład 1018
Porządek obrad 1664
Czasowy rejestr zdarzeń 3986
Głosowania 1196
Pliki wideo 4129
Komisja Sportu i Turystyki 2037
Skład 969
Porządek obrad 1902
Czasowy rejestr zdarzeń 4316
Głosowania 2745
Pliki wideo 4233
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 677
Rada Miasta Ełku 112464
Stanowiska Rady Miasta 13416
Kluby Radnych 14143
Skład Rady Miasta 16338
Komisje 12174
Komisja Rewizyjna 32877
Komisja Budżetowa i Rozwoju 39017
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 41356
Komisja Oświaty i Kultury 37456
Komisja Sportu i Rekreacji 35155
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 31474
Urząd 129416
Statut Miasta 13307
Regulamin organizacyjny 83552
Kierownictwo Urzędu 74372
Wydziały i stanowiska 66075
Straż Miejska 45159
Urząd Stanu Cywilnego 28453
Wydział Edukacji 26868
Wydział Finansowy 43560
Wydział Mienia Komunalnego 53468
Wydział Nadzoru 9025
Wydział Organizacyjny 43255
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 35433
Wydział Polityki Społecznej 26435
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 35036
Wydział Strategii i Rozwoju 28255
Wydział Świadczeń 77122
Biuro Prezydenta 17556
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15608
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 4690
Struktura organizacyjna 22551
Kontakt 73187
Telefony i e-maile 77030
Konta bankowe 52325
Jednostki organizacyjne 58429
Jednostki budżetowe 31627
Jednostki posiadające osobowość prawną 26486
Spółki w nadzorze właścicielskim 7063
Zasady kształtowania wynagrodzeń 3588
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 789358
Wydziały / Stanowiska 520670
Lista spraw 746095
Skargi i wnioski 4095
Petycje 15747
Ogłoszenia o naborze 418425
Ogłoszenia aktualne 135236
Ogłoszenia w toku 222682
Wyniki naboru 393168
Dokumenty do pobrania 12283
Akty prawne 1319289
Zarządzenia Prezydenta 1702966
Uchwały Rady Miasta 1739837
Projekty Uchwał Rady Miasta 425101
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 38229
Wykaz mienia 9616
Budżet 2020 12680
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 2220
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1421
Opinie dotyczące budżetu 2697
Budżet 2019 15628
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3512
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 2363
Opinie dotyczące budżetu 2588
Budżet 2018 22567
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6116
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 3904
Opinie dotyczące budżetu 5233
Budżet 2017 26555
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9680
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3141
Opinie dotyczące budżetu 7560
Budżet 2016 23063
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8263
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3118
Opinie dotyczące budżetu 3860
Budżet 2015 26365
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8160
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3823
Opinie dotyczące budżetu 3124
Budżet 2014 17862
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8464
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4314
Opinie dotyczące budżetu 4395
Budżet 2013 16849
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6244
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4591
Opinie dotyczące budżetu 3317
Budżet 2012 21433
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4226
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5347
Opinie dotyczące budżetu 3293
Budżet 2011 23478
Informacje 3395
Pomoc publiczna 9450
Budżet 2021 2123
Wieloletnia Prognoza Finansowa 378
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 74
Opinie dotyczące budżetu 321
Oświadczenia majątkowe 56411
Rada Miasta Ełku 16307
2021 345
2020 4058
2019 5731
2018 8279
2017 7433
2016 5223
2015 8290
Urząd Miasta Ełku 38774
2021 802
2020 3478
2019 5983
2018 11944
2017 9807
2016 6204
2015 5404
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 25022
2021 2633
2020 4473
2019 5665
2018 10891
2017 12513
2016 5424
2015 9914
Oświata publiczna 9303
Przedszkola 3883
Szkoły 1883
Rekrutacja 3857
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2021/2022 0
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2021/2022 411
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szk. 2021/2022 0
Akty prawne 995
Uchwały 11059
Zarządzenia 23140
Stypendia 3782
szkolne - socjalne 182
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 262
Granty 393
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 4834
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 2799
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 5861
Akty prawne Miasta Ełku 3542
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 5811
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 104906
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 694755
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 135001
Nieruchomości przeznaczone do najmu 182249
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 6370
Oferty Inwestycyjne 61659
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 51502
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 35577
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 152304
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 92400
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 94743
Inne opracowania planistyczne i programy 11684
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 7185
Strategie, raporty, opracowania 66743
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 3404
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 9422
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 4777
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 6518
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 3704
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 16235
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 18917
Program Rewitalizacji Ełku 27982
Program Opieki nad Zabytkami 4770
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 11163
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 12164
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 1624
Polityka Parkingowa miasta Ełku 2869
Rozwój lokalny 2277
Raport o stanie gminy 1367
Analiza stanu gospodarki odpadami 29
Kontrole 21685
AUDYT WEWNĘTRZNY 4819
Komisja Rewizyjna 15788
Kontrole zewnętrzne 4946
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 145
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 1732
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 1832
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 6713
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 8635
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 9266
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 7926
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 16123
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 6175
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 12908
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 12026
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 18638
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 13662
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 13614
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 10157
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 7336
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 6741
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 10821
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2503
Plany 7780
Sprawozdania 6373
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 36043
Zamówienia publiczne 673245
Zamówienia publiczne aktualne 281653
Zamówienia publiczne w toku 277773
Zamówienia publiczne archiwalne 405975
Wyniki zamówień publicznych 398553
Wyniki innych postępowań 167014
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 587567
Plan postępowań o udzielenie zamówień 31943
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 3916
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 9713
Informacja o stanie środowiska 10876
Informacje nieudostępniane 13676
Inne ogłoszenia 347364
Gospodarka wodna 7244
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 4204
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1722
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2431
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2179
Straż Miejska 23240
Status prawny 5155
Zakres działania i kompetencje 6333
Kontakt 5474
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 48314
Dokumenty konkursowe 106159
Dokumenty programowe 28846
Konsultacje Społeczne z NGO 9462
Ogłoszenia i komunikaty 79075
Rada Pożytku 5694
Roczne Programy Współpracy 12837
Wyniki konkursów 177093
Wzory dokumentów 8103
Logo Miasta 3142
Inicjatywa lokalna 2247
Zarządzanie Energią 11280
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 5084
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 4245
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3971
Zgromadzenia 7548
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 7540
Aktualności 16807
ZIT BIS Ełk 4684
Komitet Sterujący 6566
Nabór wniosków 18560
Dokumenty do pobrania 6951
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5682
Gminna ewidencja zabytków 2342

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 11235
Strona główna 32472
Instrukcja korzystania z BIP 14126
O Biuletynie 11069
Rejestr zmian 2047359
Redakcja Biuletynu 13267
Instrukcja obsługi 9826
Pliki do pobrania 49155
Mapa serwisu 9540
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1018911
Zamówienia publiczne aktualne 381742
Zamówienia publiczne w toku 296936
Zamówienia publiczne archiwalne 453130
Wyniki zamówień publicznych 471528
Wyniki innych postępowań 172701
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56077
Dialog Techniczny 74020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 43931
e-Urząd 783
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 6553
Informacje o naborze 346457
Aktualności 179029
Konta bankowe 19125
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 1480
Koordynator do spraw dostępności 921
« powrót do poprzedniej strony