ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzanie Energią

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzanie Energią

Zarządzanie energią jest sumą zaplanowanych i wdrożonych działań zmierzających do wykorzystywania jak najmniejszej ilości energii przy jednoczesnym zachowaniu komfortu (w biurach lub mieszkaniach) i wielkości produkcyjnych (w zakładach przemysłowych).

Zarządzanie energią można stosować w zakładach przemysłowych, biurach, centrach sportowych, mieszkaniach prywatnych oraz w jakichkolwiek budynkach, w których zużywa się energię. Aby efektywnie użytkować energię, w konsekwencji oszczędzając ją, należy skoncentrować działania na:
 • poszanowaniu energii
 • odzyskiwaniu energii
 • zastępowaniu energii
Zarządzanie energią jest potrzebne do:
 • poprawienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii co w konsekwencji przyczyni się do redukcji emisji CO2.
 • uzyskania oszczędności finansowych poprzez efektywne użytkowanie instalacji i sprzętu.
 • poprawy komfortu pracy poprzez racjonalne wykorzystanie energii (np. unikanie przegrzewania pomieszczeń).
 • Jest to również sposób na przejrzystą identyfikację wszystkich związanych z energią kosztów.

Wypełnianie przez miasto Ełk zobowiązań klimatyczno-energetycznych.

I etap wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej:
 • W 1995r. miasto przystąpiło do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie-Cites. Konsekwencją członkostwa Ełku w Stowarzyszeniu oraz współpracy z Fundacją na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii był realizowany jesienią 1996 roku projekt Promocji Efektywnego Oświetlenia w Polsce (PELP). Dzięki temu projektowi mieszkańcy Ełku mogli dokonać zakupu po cenach promocyjnych (dotacja z GEF), około 16,5 tyś. świetlówek kompaktowych, a Ełk przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, miał swój udział w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych przez elektrownie.
 • W celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, miasto z początkiem 1997 roku wprowadziło program dofinansowywania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska inwestycji prowadzonych przez osoby fizyczne, mających na celu zamianę w lokalach mieszkalnych ogrzewania węglowego na olejowe, gazowe bądź elektryczne.
 • W 1998 roku podjęto realizację budowy Centrum Edukacji Ekologicznej. Budowę obiektu ukończono w roku 2001. Podstawowym celem Centrum Edukacji Ekologicznej jest propagowanie idei ekorozwoju jako całokształtu działań człowieka na rzecz zasobów środowiska przyrodniczego, kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć samorządu ełckiego oraz budowanie obrazu miasta jako wzorcowego ośrodka rozwoju.
II etap wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej
 • W 2008r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie-Cites miasto podjęło inicjatywę związaną z oszczędnością energii biorąc udział w międzynarodowym projekcie MODEL (Management of Domains Related to Energy in Local Authorities). Wymiernym celem tego projektu jest oszczędność przynajmniej 10 % energii zużywanej w budynkach komunalnych do roku 2013.
 • Proekologiczna aktywność Ełku przejawiała się również w realizacji działań zachęcających mieszkańców do zwiększonej troski o ochronę środowiska, w tym ochronę klimatu. Przykładem może być zorganizowana w okresie wrzesień 2008 - marzec 2009 Ełcka Kampania na rzecz Inteligentnej Energii, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy i odwiedzających ją gości. Celem kampanii było rozpowszechnienie informacji na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz związkiem pomiędzy zużyciem energii a zmianami klimatu. W ramach kampanii zorganizowano m.in. obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu, zwiedzanie instalacji OZE w Ełku i okolicach oraz konkursy: międzyszkolny (najlepsza Szkolna Kampania na rzecz Inteligentnej Energii), fotograficzny („Inteligentna energia na Mazurach”) i plastyczny („Inteligentna energia chroni klimat”). Kampania zakończyła się 12 marca 2009 roku konferencją w Ełckim Centrum Edukacji Ekologicznej.
III etap wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej oraz zarządzania energią:
 • Jednocześnie z wdrażaniem projektu Model w Urzędzie Miasta Ełku w 2009r. zostało utworzone stanowisko Specjalisty ds. Zarządzania Energią.
 • W latach 2009-2010 przeprowadzona została inwentaryzacja zużycia energii we wszystkich jednostkach samorządowych podległych gminie miastu Ełk.
 • Udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cites pt.„Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych". Celem projektu było promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach szkolnych. W ramach projektu w Ełku wykonane zostały audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dla siedmiu budynków edukacyjnych.
 • Od 2009r. Miasto Ełk bierze udział w Grupie Wymiany Doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej zorganizowanej przez Związek Miast Polskich.
 • 30 marca 2010r. Prezydent Miasta Ełku podpisał deklarację przystąpienia Miasta Ełk do Porozumienia Burmistrzów. Tym samym Miasto podjęło zobowiązanie, że wykroczy poza cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, podejmując działania w celu zmniejszenia do 2020 roku emisji dwutlenku węgla w podlegających jej jednostkach terytorialnych o co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego. W tym celu, zgodnie z założeniami Porozumienia, Miasto podjęło się inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania na jej podstawie działań na rzecz zrównoważonej energii.
 • W grudniu 2010 roku Rada Miasta przyjęła Miejski Program Energetyczny na lata 2010-2013. Celem opracowania jest przedstawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, mających na celu obniżenie zużycia energii w budynkach komunalnych miasta Ełk o 10 % do roku 2013.
 • 30 sierpnia 2011r. Rada Miasta przyjęła dokument „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020r.”, który jest następstwem przystąpienia Ełku do Porozumienia Burmistrzów.
 • 24 lutego 2015r. Rada Miasta przyjęła aktualizację dokumentu „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020r.”.
 
Informacje na temat sposobów poprawy efektywności energetycznej budynków można uzyskać w Urzędzie Miasta Ełku w pokoju 243 lub 244 – Krzysztof Wilczyński – Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią, tel. 531 825 221, mail:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Wilczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Wilczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-02 11:49:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Wilczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-02 11:52:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Wilczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11 08:41:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »