ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miasta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
LI.494.18
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku
Nr aktu prawnego
LI.493.18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT
Nr aktu prawnego
LI.492.18
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
Nr aktu prawnego
LI.491.18
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Ełku
Nr aktu prawnego
LI.490.18
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia
Nr aktu prawnego
LI.489.18
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
Nr aktu prawnego
LI.488.18
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
LI.487.18
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
LI.486.18
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2018-10-16
Grupa tematyczna
2014-2018 uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018– 2027
Nr aktu prawnego
LI.485.18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji