ˆ

Zarządzenia Prezydenta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-10-04 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie podziału kompetencji i obowiązków przy realizacji inwestycji Gminy Miasta Ełk współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku – II etap” 1603.2018 Obowiązujący
52 2018-10-03 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miasta Ełku, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018 roku. 1602.2018 Obowiązujący
53 2018-10-02 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Ełku. 1601.2018 Zmieniony
54 2018-10-01 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2018 rok. 1600.2018 Obowiązujący
55 2018-10-01 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1599.2018 Obowiązujący
56 2018-10-01 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym pomieszczenia i ogłoszenia wykazu. 1598.2018 Uchylony
57 2018-10-01 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przedłużenia na dalszy okres prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Ełku przy ul. I. Łukasiewicza 5. 1597.2018 Obowiązujący
58 2018-10-01 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz ustanowienia na czas nieoznaczony odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu. 1596.2018 Obowiązujący
59 2018-09-28 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1595.2018 Obowiązujący
60 2018-09-27 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1594.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu