ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu prasowego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn. „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-19 12:38:17 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Ełk, 19 grudnia 2018 r.

SR.042.2.10.2018.EP

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu prasowego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn. „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.).

I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk,
ul. Piłsudskiego 4,
19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu prasowego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn. „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
a) rozmiar artykułu: 1/2 strony,
b) numer strony: 4 lub 5 strona redakcyjna
c) elementy oraz informacje, które powinien zawierać artykuł:
•    logo Unii Europejskiej (flaga);
•    logo Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska;
•    napis: Unia Europejska;
•    napis: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
•    logo Ełku lub herb Miasta Ełku z podpisem Miasto Ełk;
•    opis projektu;
d) kolorowe zdjęcia;
e) zasięg artykułu: lokalny - obejmujący powiat ełcki;
f) layout artykułu (ostateczna wersja artykułu) musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego do
11 lutego 2019 r.
Artykuł powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi, które dostępne są na stronie www.lietuva-polska.eu.
III. Termin publikacji: od daty podpisania umowy do 25 lutego 2019 r.
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 4 stycznia 2019 do godz. 15.30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem: Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu promującego projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”.
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta.
3. Następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
4. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu:
Osoba do kontaktu: Emilia Pachucka, tel. 87 732 61 21, 
VIII. Postanowienia końcowe
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
                                                                                                                                                         Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                 Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Pachucka Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-19 12:34:37
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-19 12:38:17
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2019-01-08 11:18:01
Artykuł był wyświetlony: 254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu