ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na publikację ogłoszeń w serwisach internetowych, spełniających wymogi określone w przepisach prawa prasowego (art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-27 10:39:59 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania oferty na
publikację ogłoszeń w serwisach internetowych, spełniających wymogi określone w przepisach prawa prasowego (art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe).
 
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
NIP 848-18-25-438, Regon 790671076
 
II. Przedmiot oferty:
1. Publikacja nieograniczonej ilości wyróżnionych ogłoszeń we własnym serwisie internetowym spełniającym wymogi określone w przepisach prawa prasowego (art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe) oraz w co najmniej 50 portalach internetowych, w których ukazują się ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.
2. Właściciel serwisu we własnym zakresie dokona publikacji ogłoszeń.
3. Podstawowym zakresem publikacji będą ogłoszenia:
- wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- przetargów na zbycie nieruchomości,
- przetargów na roboty i usługi,
- obwieszczeń, zarządzeń, postanowień,
- informacji ogólnych,
- informacji o organizowanych imprezach
- artykułów promocyjnych
- aktywnego linku do strony internetowej Zamawiającego,
- danych teleadresowych urzędu z logo i herbem Ełku.
 
III. Termin publikacji:
od dnia 01 stycznia 2019 r. - do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
IV. Oferta powinna zawierać:
1. Roczną opłatę abonamentową, tj. cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto.
2. Kopię prawomocnego postanowienia sądu w sprawie wpisania serwisu do rejestru dzienników i czasopism, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3. Kopię dokumentu, potwierdzającego, że wydawany tytuł serwisu zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych, potwierdzony za zgodność z oryginałem.
 
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.: e-mail: ., do godziny 1530.
lub
złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok.02 (Biuro Obsługi Kancelaryjnej) do dnia 14 grudnia 2018 r., do godz. 1530, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na publikację ogłoszeń w serwisach internetowych w 2019 roku”
2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
2. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa.
3. Na wybór oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoby do kontaktu:
1. Marta Herbszt – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 87 732 62 36, .
2. Tomasz Szymański- Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, tel. 87 732 61 55,
3. Ewa Galińska – podinspektor, tel. 87 732 62 35, .
 
                                                                                     Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                     Artur Urbański

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2018-11-27
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 10:36:07
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 10:39:59
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2018-11-27 10:39:59
Artykuł był wyświetlony: 76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu