ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2018-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP – PRZEBUDOWA CHODNIKA W ZAKRESIE WYDZIELENIA NA NIM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY ARMII KRAJOWEJ W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 202 KiB)
 • SIWZ (PDF, 763.7 KiB)
 • Zal do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzory oświadcz. projekt umowy) (ZIP, 2 MiB)
 • Dokumentacja projektowa, przedmiar, SST (ZIP, 9.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 247.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 316.3 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2018-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – II ETAP – PRZEBUDOWA ULICY WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD UL. KOŚCIUSZKI DO UL. MICKIEWICZA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogloszenieo zamówieniu (PDF, 150.2 KiB)
 • siwz (PDF, 728.2 KiB)
 • zal. 1-4 do siwz (ZIP, 1.2 MiB)
 • zal. nr 5 Projekt, sst, przedmiary (ZIP, 167.1 MiB)
 • zal. nr 6-7 do siwz (ZIP, 961 B)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.5 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 636.5 KiB)
 • załączniki do pytań i odpowiedzi oraz modyfikacji siwz (ZIP, 140.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 73.4 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+załączniki) (ZIP, 1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 73.4 KiB)
 • modyfikacja siwz (ZIP, 817.6 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 238.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 299.9 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2018-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTA EŁKU WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, INSTYTUCJAMI KULTURY I SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 736.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1 MiB)
 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 11.12.2018 (PDF, 3.3 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 297.6 KiB)
 • zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 464.4 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2018-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO NA TERENIE OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO – II ETAP
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 202 KiB)
 • SIWZ (PDF, 625.2 KiB)
 • Zał. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzory oświadcz. i projekt umowy) (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt - architektura cz. 1 (ZIP, 7.7 MiB)
 • Projekt - architektura cz. 2 (ZIP, 35.4 MiB)
 • Projekt - architektura cz. 3 (ZIP, 37.3 MiB)
 • ST i projekt elektryka (ZIP, 6.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 176.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 246.2 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (ZIP, 4.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 223 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 305.3 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2018-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 29 W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 605.9 KiB)
 • zal. nr 1-5 (wzór form.oferty, oświadczenie, wzór umowy, pf-u, przedmiar) (ZIP, 6.6 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 225 KiB)
 • sprostowanie informacji z sesji otwarcia ofert (PDF, 211.8 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 294.7 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2018-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTA EŁKU WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, INSTYTUCJAMI KULTURY I SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 296.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 3.4 MiB)
 • pytania i odpowiedzi, modyfikacja treści SIWZ 27.11.2018 (PDF, 862.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 113.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 (PDF, 113.8 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • wybór oferty w częsci I, II, III, IV, uniewaznienie w częsci V, VI, VII (ZIP, 2.6 MiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2018-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW KOMUNALNYCH WOKÓŁ JEZIORKA NA OSIEDLU PÓŁNOC II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 405.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 625.5 KiB)
 • zal. nr 1-5 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy, orient.zakres, raport z konsult.) (ZIP, 5.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 226 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 293.7 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2018-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ W EŁKU – BUDYNEK B
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 206.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 643.7 KiB)
 • Zal do SIWZ od 3 do 5 (projekt umowy, wzory oświadczeń i wzór oferty) (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt cz. 1 (ZIP, 23.7 MiB)
 • Projekt cz. 2 (ZIP, 21 MiB)
 • Projekt cz. 3 w tym zał nr 1 i 2 do SIWZ (ZIP, 36.3 MiB)
 • Przedmiary i SST (ZIP, 4.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 209.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 199.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 199.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 249.7 KiB)
 • modyfikacja siwz (ZIP, 869.6 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 215.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 280.4 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2018-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Miasta Ełk w 2018 roku - 2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 191.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 733.5 KiB)
 • Zał do SIWZ od 1 do 3 (zwór oferty, projekt umowy, wzór oświadczenia) (ZIP, 1.2 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 211.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 275.1 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2018-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP – PRZEBUDOWA (WYMIANA) ISTNIEJĄCYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 700.2 KiB)
 • zal. nr 1-4 (szczegol.opis elekt., oświadczenia, wzór umowy, wzór form.oferty) (ZIP, 5.1 MiB)
 • zal. nr 5 (projekt budowlany, sst, przedmiary) (ZIP, 141.5 MiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 397.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 390 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (PDF, 444.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 389.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (PDF, 432.2 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 234.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 215.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji