ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 781
Data ogłoszenia
2009-03-25
Data rozstrzygnięcia
2009-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zabytkowej kamiennicy przy ul. Piłsudskiego 2 w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 108.3 KiB)
Lp 782
Data ogłoszenia
2009-03-25
Data rozstrzygnięcia
2009-05-06
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zieleni w parku miejskim w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja zabytkowego miejskiego parku Solidarności”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 114.8 KiB)
Lp 783
Data ogłoszenia
2009-03-17
Data rozstrzygnięcia
2009-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna w Ełku- I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 95 KiB)
Lp 784
Data ogłoszenia
2009-03-13
Data rozstrzygnięcia
2009-04-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku – 2009r. ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 92 KiB)
Lp 785
Data ogłoszenia
2009-03-11
Data rozstrzygnięcia
2009-04-09
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – GDAŃSKA” na obszarze położonym w obrębie I Miasta Ełku, obejmującym działki nr: 310/18, 310/14, 310/15, 310/16 oraz część działki nr 310/7.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 99.8 KiB)
Lp 786
Data ogłoszenia
2009-02-27
Data rozstrzygnięcia
2009-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.4 KiB)
Lp 787
Data ogłoszenia
2009-02-19
Data rozstrzygnięcia
2009-04-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Wileńskiej- ciąg pieszy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 108.3 KiB)
Lp 788
Data ogłoszenia
2009-02-18
Data rozstrzygnięcia
2009-03-17
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Ogrodowej i Sportowej w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.3 KiB)
Lp 789
Data ogłoszenia
2009-02-10
Data rozstrzygnięcia
2009-03-26
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu miejskiego na osiedlu Jeziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 101.5 KiB)
Lp 790
Data ogłoszenia
2009-02-02
Data rozstrzygnięcia
2009-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 31.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji