ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 761
Data ogłoszenia
2009-07-07
Data rozstrzygnięcia
2009-09-29
Tytuł zamówienia publicznego
BRAMA MAZUR - konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i założeń programowych dla zagospodarowania terenu pokoszarowego, na obszarze śródmieścia miasta Ełk, w kwartale ulic: północna pierzeja ulicy Armii Krajowej, E. Orzeszkowej, T. Kościuszki do linii trakcji kolejowej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 762
Data ogłoszenia
2009-07-03
Data rozstrzygnięcia
2009-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
Iluminacja mostu na ulicy Zamkowej w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 105.7 KiB)
Lp 763
Data ogłoszenia
2009-06-30
Data rozstrzygnięcia
2009-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w 2009 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 113.5 KiB)
Lp 764
Data ogłoszenia
2009-06-23
Data rozstrzygnięcia
2009-08-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jeziorem Ełckim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 112.7 KiB)
Lp 765
Data ogłoszenia
2009-06-19
Data rozstrzygnięcia
2009-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
Remont placu i parkingów oraz odwodnienia przy Urzędzie Miasta w Ełku (bud. Piłsudskiego 2) -II etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul. Piłsudskiego 2, 4, 6”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 119.5 KiB)
Lp 766
Data ogłoszenia
2009-06-10
Data rozstrzygnięcia
2009-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 5 boisk do gry w koszykówkę (streetball ) - II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 113.1 KiB)
Lp 767
Data ogłoszenia
2009-05-28
Data rozstrzygnięcia
2009-07-14
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Pięknej w Ełku – I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 95.9 KiB)
Lp 768
Data ogłoszenia
2009-05-26
Data rozstrzygnięcia
2009-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Remont posadzki z parkietu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej NR 3 w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 136.8 KiB)
Lp 769
Data ogłoszenia
2009-05-22
Data rozstrzygnięcia
2009-07-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu „ORLIK”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.9 KiB)
Lp 770
Data ogłoszenia
2009-05-20
Data rozstrzygnięcia
2009-06-10
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 5 boisk do gry w koszykówkę- streetball
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o unieważnienieniu postępowania (PDF, 77.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji