ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 721
Data ogłoszenia
2010-02-04
Data rozstrzygnięcia
2010-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie ekspertyzy w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno – Wschodniej wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 103.9 KiB)
Lp 722
Data ogłoszenia
2010-02-02
Data rozstrzygnięcia
2010-02-15
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 644.9 KiB)
Lp 723
Data ogłoszenia
2010-01-28
Data rozstrzygnięcia
2010-03-10
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Bahrkego w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 82.6 KiB)
Lp 724
Data ogłoszenia
2010-01-20
Data rozstrzygnięcia
2010-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy M. Dąbrowskiej i Z. Nałkowskiej w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 92.9 KiB)
Lp 725
Data ogłoszenia
2010-01-12
Data rozstrzygnięcia
2010-02-24
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa geodezyjna w roku 2010 na potrzeby gospodarki nieruchomościami w zakresie: podziały nieruchomości i wznowienia granic nieruchomości.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 89.8 KiB)
Lp 726
Data ogłoszenia
2010-01-08
Data rozstrzygnięcia
2010-02-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przeprowadzenie badań ruchu turystycznego Polski Północno – Wschodniej oraz przygotowanie analizy rynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 102.9 KiB)
Lp 727
Data ogłoszenia
2009-12-31
Data rozstrzygnięcia
2010-02-04
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja Forum Współpracy oraz pięciu seminariów w obszarze EGO SA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 108.5 KiB)
Lp 728
Data ogłoszenia
2009-12-21
Data rozstrzygnięcia
2010-01-28
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ NA TERENIE MSR „TECHNO-PARK” WRAZ Z DOWIĄZANIEM SIĘ DO PUNKTU STYKU Z SIECIĄ PIONIER
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 88.6 KiB)
Lp 729
Data ogłoszenia
2009-12-16
Data rozstrzygnięcia
2009-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie operatów szacunkowych określających wartości praw do nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 61.6 KiB)
Lp 730
Data ogłoszenia
2009-12-15
Data rozstrzygnięcia
2010-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie szkół samorządowych w Ełku w pomoce naukowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 102 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji