ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 711
Data ogłoszenia
2010-03-09
Data rozstrzygnięcia
2010-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku w 2010r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 89.9 KiB)
Lp 712
Data ogłoszenia
2010-03-05
Data rozstrzygnięcia
2010-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych obszaru EGO SA oraz ich wydanie i dystrybucja
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 87.3 KiB)
Lp 713
Data ogłoszenia
2010-02-26
Data rozstrzygnięcia
2010-04-14
Tytuł zamówienia publicznego
Letnia kampania promocyjna miasta pt.: Ełk – Letnia stolica Mazur
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.6 KiB)
Lp 714
Data ogłoszenia
2010-02-25
Data rozstrzygnięcia
2010-03-11
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 107.4 KiB)
Lp 715
Data ogłoszenia
2010-02-24
Data rozstrzygnięcia
2010-04-02
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE”, ograniczonego: od północy ulicą Mickiewicza, od wschodu ulicą Dąbrowskiego, od południa ulicą Armii Krajowej oraz ulicą Wojska Polskiego od strony zachodniej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 109 KiB)
Lp 716
Data ogłoszenia
2010-02-11
Data rozstrzygnięcia
2010-03-26
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 4 boisk do gry w koszykówkę-streetball
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 90 KiB)
Lp 717
Data ogłoszenia
2010-02-11
Data rozstrzygnięcia
2010-03-17
Tytuł zamówienia publicznego
Kampania promocyjna projektu Ełk – kulinarna stolica Mazur
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 70.1 KiB)
Lp 718
Data ogłoszenia
2010-02-09
Data rozstrzygnięcia
2010-03-30
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk – Brama Mazur”, dla terenu ograniczonego od północy ulicą Armii Krajowej, od wschodu ulicą Dąbrowskiego, od południa ulicą Kościuszki oraz ulicą Orzeszkowej od strony zachodniej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (PDF, 90.8 KiB)
Lp 719
Data ogłoszenia
2010-02-05
Data rozstrzygnięcia
2010-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg na os. Grunwaldzkim: ul. Królowej Jadwigi, Jana Długosza, Księżnej Anny, Jagienki, Książąt Mazowieckich, Księcia Witolda, Maćka z Bogdańca, Juranda, Danusi, Zbyszka z Bogdańca, Zawiszy -w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.8 KiB)
Lp 720
Data ogłoszenia
2010-02-04
Data rozstrzygnięcia
2010-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II - ( II etap)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 105.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji