ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2019-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO DLA MIASTA EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 193.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 645.5 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzory oświadczeń, projekt umowy) (ZIP, 2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 191.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 231.1 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 227.3 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 295.4 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2019-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UJŚCIU RZEKI EŁK
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 650 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 - 5 (obszar oprac., wzór oświadczenia i oferty, pr. umowy, PFU) (ZIP, 13.3 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 226.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 299.9 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2019-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT BUDOWY ODCINKA ULICY CZESŁAWA MIŁOSZA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 585.1 KiB)
 • zal. nr 1-4 (zakres, oświadczenie, wzór form.oferty, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 231.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301.1 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2019-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT BUDOWY ULICY WITOLDA MATERNIKA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 593.5 KiB)
 • zal. nr 1-5 (zakres inwestycji, oświadczenia, wzór form.oferty, wzór umowy) (ZIP, 9.5 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 236.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni z elementów betonowych na terenie Gminy Miasta Ełk w 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 617.7 KiB)
 • Zal do SIWZ od 1 do 3 Wzór oferty i oświadcz., projekt umowy (ZIP, 1.5 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 211.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 345.6 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełku w 2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 234.7 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, projekt umowy i oswidcz.) (ZIP, 1.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 220.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 356.8 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2019-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Miasta Ełk w 2019 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 191.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 629.6 KiB)
 • Zał. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty i oswiadczenia, projekt umowy) (ZIP, 1.2 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 374.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 213.8 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 215 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 279.7 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2019-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie e-usług realizowanych w ramach projektu: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 700.6 KiB)
 • zal. do SIWZ od 1 do 4 (wzór oferty i oświadcz, projekt umowy i SST) (ZIP, 2.5 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 418.5 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 241.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 319.9 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2019-01-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ROZBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W EŁKU POPRZEZ UTWORZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NAD JEZIOREM EŁCKIM OD ULICY ZAMKOWEJ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 656.3 KiB)
 • Zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.9 MiB)
 • Zal. nr 4 cz. 1 (projekt budowlany, sst, przedmiary) (ZIP, 35.5 MiB)
 • Zal. nr 4 cz. 2 (projekt budowlany, sst, przedmiary) (ZIP, 18.5 MiB)
 • Zal. nr 4 cz. 3 (projekt budowlany, sst, przedmiary) (ZIP, 45.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 653 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 244.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 309.8 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2018-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP – PRZEBUDOWA (WYMIANA) ISTNIEJĄCYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 656.8 KiB)
 • zal. nr 1-4 (szczegół.opis elektr., oświadczenia, wzór umowy, wzór form.oferty) (ZIP, 2 MiB)
 • zal. nr 5 cz. 1 (projekt budowlany, sst, przedmiary ) (ZIP, 45.2 MiB)
 • zal. nr 5 cz. 2 (projekt budowlany, sst, przedmiary ) (ZIP, 45.5 MiB)
 • zal. nr 5 cz. 3 (projekt budowlany, sst, przedmiary ) (ZIP, 46.6 MiB)
 • zal. nr 5 cz. 4 (projekt budowlany, sst, przedmiary ) (ZIP, 2 MiB)
 • zal. nr 5 cz. 5 (projekt budowlany, sst, przedmiary ) (ZIP, 2.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 389.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+załacznik) (ZIP, 529.5 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 236.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 299.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji