ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2018-01-30
Data rozstrzygnięcia
2018-02-28
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Miasta Ełk w 2018 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 279 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2018-01-29
Data rozstrzygnięcia
2018-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku- I etap, z podziałem na 2 części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 296.6 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2018-01-24
Data rozstrzygnięcia
2018-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA ULICY 07KDW NA OSIEDLU TUWIMA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 290.7 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2018-01-19
Data rozstrzygnięcia
2018-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT BUDOWY PARKINGÓW PRZY ULICY MATEJKI W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 298 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2017-12-28
Data rozstrzygnięcia
2018-01-24
Tytuł zamówienia publicznego
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW KOMUNALNYCH NAD RZEKĄ EŁK U ZBIEGU ULIC PARKOWEJ I WOJSKA POLSKIEGO W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 206.8 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2017-12-22
Data rozstrzygnięcia
2018-01-23
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA ULICY ŚW. M. M. KOLBE, UL. ŚW. FRANCISZKA, UL. ŚW. DOMINIKA SAVIO I UL. MATKI TERESY Z KALKUTY Z BUDOWĄ SEPARATORA WRAZ Z SYSTEMEM POD-CZYSZCZANIA W UL. MATKI TERESY Z KALKUTY W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.9 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2017-12-22
Data rozstrzygnięcia
2018-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301.4 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2017-12-19
Data rozstrzygnięcia
2018-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji Śródmieście w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, z podziałem na 2 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (PDF, 264.4 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2017-12-18
Data rozstrzygnięcia
2018-02-09
Tytuł zamówienia publicznego
REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU EŁCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ NA POTRZEBY MUZEUM HISTORYCZNEGO W EŁKU – ETAP II – PARK ODKRYWCÓW KOLEI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313.5 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2017-12-15
Data rozstrzygnięcia
2018-01-24
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SEPARATORA Z SYSTEMEM PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z UL. PARKOWEJ I KILIŃSKIEGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 220.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji