ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-31 23:58:00
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o stronie internetowej prowadzonych postępowań
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie e-usług w ramach projektu „Rozwój e-usług w mieście Ełk” – część 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 641.8 KiB)
 • zal. nr 1-4 (sst, oświadczenia, wzór form.oferty, wzór umowy) (ZIP, 3.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 230 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 293.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU PÓŁNOC II W EŁKU OBEJ-MUJĄCE OBSZAR W OKOLICY JEZIORKA/STAWU OSIEDLOWEGO – 2 ETAP
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 638.4 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór oferty, oswiadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 296.3 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 226.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 359.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 649.6 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 211.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 277.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W MOF EŁK – NA OBSZARZE OS. JEZIORNA I OS. BARANKI” - „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I BUDOWĄ WIAT PRZYSTANKOWYCH WZDŁUŻ ULIC JANA PAWŁA II, ŚW. WOJCIECHA, ŚW. M.M.KOLBE I BARANKI”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 697 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form. oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.1 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty budowlane i wykonawcze, sst, przedmiary) (ZIP, 54 MiB)
 • pytanie i odpowiedź (PDF, 411.7 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 261.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 392 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA HALI LODOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 663.2 KiB)
 • zal. nr 1-4 (wytyczne, oświadczenia, wzór umowy, wzór form.oferty) (ZIP, 1.8 MiB)
 • zal. nr 5 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 39 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 74.6 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+załącznik) (ZIP, 3.2 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 229.9 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 648.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 211.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 201.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU PÓŁNOC II W EŁKU OBEJMUJĄCE OBSZAR W OKOLICY JEZIORKA/STAWU OSIEDLOWEGO – 1 ETAP
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 645 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 340.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104.6 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+ załączniki) (ZIP, 14.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 226.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 660.3 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 199.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA OSIEDLU KONIECZKI W EŁKU – 1 ETAP BUDOWA PLACU ZABAW
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 198.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.5 KiB)
 • Zał do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzory oświadczeń, projekt umowy) (ZIP, 1 MiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 10.5 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 483.2 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 213.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 278.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji