ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY WIELKANOCNEJ W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 710.8 KiB)
 • Zał do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzór oświadczenia i umowy) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 4 Projekt, SST, Przedmiar (ZIP, 49.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 210.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 273.5 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2018-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW USYTUOWANYCH NA ZAPLECZU BUDYNKÓW PEC PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 197.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 724.4 KiB)
 • Zał. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzór oświadczenia i umowy) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał nr 4 do SIWZ (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 7.4 MiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 520.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 228.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 299.4 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2018-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej dla placówek i instytucji Gminy Miasta Ełk, Powiatu Ełckiego, MZK Sp. z o.o. w Ełku oraz 1 WSK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku na 2019 i 2020 rok
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 732.5 KiB)
 • zal. nr 1-4 (wzór form.oferty, oświadczenie-jedz, wzór umowy, pkt.poboru energii) (ZIP, 1.6 MiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 216.9 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 215.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 282.1 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2018-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SUWALSKIEJ OD BUDYNKU PRIM DO GRANIC MIASTA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 194.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 634 KiB)
 • zal. nr 1-6 (opis.systemu, wzory słupówopraw, oświadczenia, wzór form.oferty, wzór umowy) (ZIP, 1.8 MiB)
 • zal. nr 7 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (ZIP, 543 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 380.5 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 219.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 294.8 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2018-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 642.6 KiB)
 • zal. nr 1-7 (wzór form.oferty, oświadczenie, umowa, wykaz prac, spec.techn., wykaz osw.) (ZIP, 2.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 214.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 282.1 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2018-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA ZADASZONEJ HALI TENISOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM SOCJALNYM W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 415.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 675.9 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór fom.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.7 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 13.1 MiB)
 • Ogłosze o zmianie ogłoszenia (PDF, 80.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (ZIP, 802.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 363.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 362.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+ załączniki) (ZIP, 2.9 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 216 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 281.4 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2018-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW KOMUNALNYCH WOKÓŁ JEZIORKA NA OSIEDLU PÓŁNOC II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 623.7 KiB)
 • zal. nr 1-5 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy, zakres, raport z konsul.) (ZIP, 4.9 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 215.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 224.8 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2018-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 NA OS. JEZIORNA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 694.2 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 4 (zał graficzny, wzory oświadczeń, wzór umowy i oferty) (ZIP, 3.3 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 227.3 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 295.5 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2018-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED URZĘDEM MIASTA W EŁKU – 1 ETAP
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 643.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.7 MiB)
 • zal. nr 4 projekt, sst, przedmiary (ZIP, 17.9 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 229.1 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2018-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PARK MIEJSKI NA OS. KAJKI UL. SZOSA OBWODOWA – II ETAP
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 198.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 621.3 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzory oświadczeń i projekt uoowy) (ZIP, 1.7 MiB)
 • Zal. nr 4 cz. 1 Projekt i SST (ZIP, 59.1 MiB)
 • Zal. nr 4 cz. 2 przedmiar (PDF, 3.2 MiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 198.9 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 214.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 350.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji