ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 821
Data ogłoszenia
2008-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2008-10-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu „Budowy ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego na os. „Konieczki” wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 98.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświad. w tryb. art. 22, projekt umowy, oświad. i wykazy). (ZIP, 518.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ - techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 72.7 KiB)
Lp 822
Data ogłoszenia
2008-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2008-10-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 4 sztuk zestawów komputerowych, 2 sztuk telefaxów, 10 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS, 2 sztuk drukarek laserowych, 2 sztuk drukarek igłowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 177.4 KiB)
 • Zał. nr 1. Oferta (PDF, 86.5 KiB)
 • Zał. nr 2. Oświadczenie w tryb. art. 22 (PDF, 51.6 KiB)
 • Zał. nr 3. Wykaz dostaw (PDF, 25.7 KiB)
 • Zał. nr 4. Projekt umowy wraz z załącznikami (PDF, 165.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 77.5 KiB)
Lp 823
Data ogłoszenia
2008-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2008-10-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 7 i w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 150.9 KiB)
 • Monitoring - załączniki do SIWZ (oferta, oświadcz. w tryb. art. 22, projekt umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 401.8 KiB)
 • Przedmiar + kosztorys ślepy (PDF, 2.2 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (Opis+ Rys+SST) (ZIP, 3.5 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 59.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 75.1 KiB)
Lp 824
Data ogłoszenia
2008-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2008-10-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przejścia dla pieszych kat. E przez tor kolejowy linii Ełk – Gołdap w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 153.6 KiB)
 • Oferta, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy, wykazy i oświadczenia (ZIP, 444.5 KiB)
 • Projekty (ZIP, 2.4 MiB)
 • SST (ZIP, 4.8 MiB)
 • Kosztorysy ślepe (ZIP, 234.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.1 KiB)
Lp 825
Data ogłoszenia
2008-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2008-10-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA DOROSŁYCH W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 167.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ -dom środowiskowy (oferta, ośw. w tr. art. 22, projekt umowy, oświad. i wykazy) (ZIP, 443.8 KiB)
 • Projekt- Sanitarny (ZIP, 4.5 MiB)
 • Projekt-Budowlany (ZIP, 3 MiB)
 • Projekt-Elektryczny (ZIP, 581.4 KiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.8 KiB)
Lp 826
Data ogłoszenia
2008-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2008-10-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WYKONANIE PLACU MIEJSKIEGO NA OS. „JEZIORNA” WRAZ Z DOJAZDEM DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ -II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Park na oś. Jeziorna - II (PDF, 166.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - Park miejski oś. Jeziorna II (oferta, oświadzcenie w tryb. art. 22, projekt umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 469.4 KiB)
 • Projekt (roboty drogowe). Park miejski - załącznik do SIWZ (ZIP, 1.9 MiB)
 • Projekt (roboty elektryczne). Park Miejski oś. Jeziorna - załącznik do SIWZ (ZIP, 823.1 KiB)
 • Projekt (roboty sanitarne). Park miejski - załącznik do SIWZ (ZIP, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 72 KiB)
Lp 827
Data ogłoszenia
2008-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2008-09-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEBUDOWY ul. MICKIEWICZA - II ETAP
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 157.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie w trybie art. 22, projekt umowy wraz z załącznikiem, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 462.7 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (ZIP, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.1 KiB)
Lp 828
Data ogłoszenia
2008-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2008-09-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WYKONANIE PLACU MIEJSKIEGO NA OS. „JEZIORNA” WRAZ Z DOJAZDEM DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ -Park miejski oś. Jeziorna (PDF, 158.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie, wzór umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 486.4 KiB)
 • Projekt (roboty sanitarne). Park miejski - załącznik do SIWZ (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt (roboty elektryczne). Park Miejski oś. Jeziorna - załącznik do SIWZ (ZIP, 823.1 KiB)
 • Projekt (roboty drogowe). Park miejski - załącznik do SIWZ (ZIP, 1.9 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 74.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 56.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 76.3 KiB)
Lp 829
Data ogłoszenia
2008-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2008-09-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Studium (PDF, 139.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (studium) (ZIP, 1.4 MiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIN, 12.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji