ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 811
Data ogłoszenia
2008-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2008-11-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 3 w EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 148.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadcz. w tryb. art. 22, projekt umowy, informacje i oświadczenia (ZIP, 410 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 43.8 KiB)
 • Rzut poziomy sali (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.8 KiB)
Lp 812
Data ogłoszenia
2008-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2008-11-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Ełku (mała sala konferencyjna)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 203.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy) (ZIP, 318.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.5 KiB)
Lp 813
Data ogłoszenia
2008-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2008-11-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA DOROSŁYCH W EŁKU - II ETAP
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 159 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadcz. w tryb. art. 22, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 500.6 KiB)
 • 	Kosztorysy ślepe (ZIP, 1.7 MiB)
 • Projekt- Elektryczny (ZIP, 578.3 KiB)
 • Projekt- Sanitarny (ZIP, 4.1 MiB)
 • Projekt-Budowlany (ZIP, 3.2 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 72 KiB)
Lp 814
Data ogłoszenia
2008-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-10 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
UDZIELENIE W 2008 ROKU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW DO WYSKOŚCI 8 904 501 ZŁ.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 112.9 KiB)
 • Oferta, oświadczenie w tryb. art. 22 (ZIP, 126.7 KiB)
 • Kopie uchwał (ZIP, 270.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 155.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie do SIWZ wraz z załącznikiem (ZIP, 149.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 72.3 KiB)
Lp 815
Data ogłoszenia
2008-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2008-11-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodników, krawężnika i parkingów na ul. Pięknej w Ełku (etap II) na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Koszykowej – strona lewa.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 87.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 131.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (formularz ofert, oświadcz. w tryb. art. 22, wzór umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 357.7 KiB)
 • Książa przedmiarów i SST (ZIP, 643.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 87.1 KiB)
Lp 816
Data ogłoszenia
2008-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2008-11-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 6 boisk do gry w koszykówkę- streetball
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 123.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Formularz oferty, Oświadcz. w tryb. art. 22, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 449.5 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 234.1 KiB)
 • Projekt elementów małej architektury (PDF, 95.1 KiB)
 • Projekt utwardzonych nawierzchni (PDF, 74.2 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 648.9 KiB)
 • SST (PDF, 1.2 MiB)
 • Plany sytuacyjne (ZIP, 443 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 72.9 KiB)
Lp 817
Data ogłoszenia
2008-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2008-11-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodników wzdłuż ulicy Dobrzańskiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 138.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ -(formularz oferty, Oświadczenie w tryb. art. 22, wzór umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 347.6 KiB)
 • Książa przedmiarów (ZIP, 600.6 KiB)
 • SST (PDF, 247.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 54.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 87.8 KiB)
Lp 818
Data ogłoszenia
2008-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2008-10-24 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 155.4 KiB)
 • Oferta (PDF, 117 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 66.7 KiB)
 • Oświadczenie w trybie art. 22 (PDF, 52.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 72.6 KiB)
Lp 819
Data ogłoszenia
2008-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2008-10-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni jezdni na ulicach: Gdańska, Toruńska, Wawelska.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 145.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadcz. w tryb art. 22, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 354.5 KiB)
 • Książka przedmiarów (PDF, 278.6 KiB)
 • SST (PDF, 151.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ. (PDF, 238.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.6 KiB)
Lp 820
Data ogłoszenia
2008-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2008-10-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zabytkowej kamiennicy przy ul. Piłsudskiego 2 w Ełku – II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 95.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy, oświadcz. i wykazy) (ZIP, 447.3 KiB)
 • Rysunki budowlane - KONSTRUKCJE (ZIP, 1.5 MiB)
 • Rysunki budowlane (ZIP, 4.7 MiB)
 • Rysunki elektryczne (ZIP, 445.6 KiB)
 • Rysunki sanitarne (PDF, 428.1 KiB)
 • SST (ZIP, 7.7 MiB)
 • Kosztorysy ślepe (ZIP, 906.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji