ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 801
Data ogłoszenia
2008-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 202.7 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy) (ZIP, 209 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 72.7 KiB)
 • Pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią (PDF, 226.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 59.1 KiB)
Lp 802
Data ogłoszenia
2008-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – GDAŃSKA” na obszarze położonym w obrębie I Miasta Ełku, obejmującym działki nr: 310/18, 310/14, 310/15, 310/16 oraz część działki nr 310/7.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 173.5 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ (harmonogram rzeczowo - finansowy, analiza zasadności, kopia uchwały wraz z załącznikiem, projekt umowy, oferta, oświadczenie w tryb. art. 22) (ZIP, 1.4 MiB)
 • Informacja o unieważnienieniu postępowania (PDF, 240.8 KiB)
Lp 803
Data ogłoszenia
2008-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego na składowisko odpadów w Siedliskach koło Ełku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 245.4 KiB)
 • Załącznik nr 1,2,3 do SIWZ (PDF, 166.6 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 507 KiB)
Lp 804
Data ogłoszenia
2008-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ulicy Baranki w Ełku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 130.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Oferta, oświadczenie w trybie art. 22, projekt umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 423.3 KiB)
 • Kosztorysy ślepe i przedmiary cz.1 (ZIP, 6.2 MiB)
 • Zmieniony przedmiar i kosztorys ślepy - branży elektrycznej (PDF, 3.7 MiB)
 • Projekt (ZIP, 4.7 MiB)
 • SST (ZIP, 1.1 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 70.2 KiB)
 • Pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią (PDF, 54.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 56 KiB)
 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 30.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 77.6 KiB)
Lp 805
Data ogłoszenia
2008-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zabytkowego miejskiego Parku „Solidarności” w Ełku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 127.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 384.3 KiB)
 • Kosztorysy ślepe (budowlany, sanitarny, telekomunikacyjny) (ZIP, 2.8 MiB)
 • Koszt. ślepy-elektr (ZIP, 223.5 KiB)
 • Projekt- instalacji sanitarnej (ZIP, 1.3 MiB)
 • Projekt Inst. elektrycznych (PDF, 628.1 KiB)
 • Projekt budowlany cz. 1 (ZIP, 7.9 MiB)
 • Projekt budowlany cz. 2 (ZIP, 4.9 MiB)
 • Projekt instalacja teletechniczna (ZIP, 1 MiB)
 • Specyfikacje (SST, ST) (ZIP, 459 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 871.6 KiB)
 • pytanie i odpowiedź do SIWZ (PDF, 255.3 KiB)
 • pytanie i odpowiedź do SIWZ (ZIP, 194 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 80.2 KiB)
 • zmiana siwz (+ zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy).zip (ZIP, 186.9 KiB)
Lp 806
Data ogłoszenia
2008-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 134.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Oferta, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 517.8 KiB)
 • Kosztorys ślepy (ZIP, 165.9 KiB)
 • Projekty (ZIP, 1 MiB)
 • SST (PDF, 265.5 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 353.4 KiB)
 • Wezwanie do udziału w proteście wraz z kopią protestu (PDF, 519.4 KiB)
 • Pytanie do SIWZ (PDF, 27.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytanie do SIWZ (PDF, 175.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 191.9 KiB)
 • Rozstrzygnięcie protestu (PDF, 79.7 KiB)
 • Pytanie do ZIWZ (PDF, 55.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie do SIWZ (PDF, 58.3 KiB)
 • Pytanie do SIWZ (PDF, 55.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie do SIWZ (PDF, 57 KiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 110.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania do SIWZ (PDF, 113.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 71.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z załącznikami. (ZIP, 139.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 83.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 87.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 84.8 KiB)
Lp 807
Data ogłoszenia
2008-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Św. O. Pio w Ełku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 127.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Oferta, oświadczenie w trybie art. 22, projekt umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 409.1 KiB)
 • Kosztorysy ślepe (ZIP, 509.3 KiB)
 • Projekty elektryczne (ZIP, 492 KiB)
 • Projekty drogowe (ZIP, 4.2 MiB)
 • Projekt kanalizacji deszczowej (kanał deszczowy) (PDF, 2.5 MiB)
 • SST (ZIP, 3.4 MiB)
 • Zakres robót (PDF, 211.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.6 KiB)
Lp 808
Data ogłoszenia
2008-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ciągu pieszego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Wileńską i Grodzieńską w Ełku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 117.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (formularz oferty, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 471.3 KiB)
 • Kosztorysy ślepe (ZIP, 781.3 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 511.8 KiB)
 • Plan techniczny (PDF, 174.6 KiB)
 • SST (ZIP, 1.4 MiB)
 • Rysunki (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja o unieważnienieniu postępowania (PDF, 56.1 KiB)
Lp 809
Data ogłoszenia
2008-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2008-11-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĘDU MIASTA W EŁKU.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 127.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadcz. w tryb. art. 22, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 526.6 KiB)
 • Kosztorysy ślepe (ZIP, 661.7 KiB)
 • Projekt+Opis (ZIP, 7.4 MiB)
 • SST (PDF, 373.7 KiB)
 • Kalkulacja ceny (PDF, 51.8 KiB)
 • Ogłszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 71.5 KiB)
Lp 810
Data ogłoszenia
2008-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2008-11-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi dojazdowej na os. Kajki w Ełku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 117.9 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ (oferta, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy, oświadczenia i wykazy). (ZIP, 474.8 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 834.9 KiB)
 • Projekty/ stał organizacja ruchu (ZIP, 464.1 KiB)
 • Projekty/ Projekt + Opis - Drogowy/ Budowlany (ZIP, 9.2 MiB)
 • Projekty/ Projekt + Opis - Drogowy/ Drogowy (ZIP, 2.3 MiB)
 • Projekty/ Projekt+Opis-Elektryczny (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekty/ Projekt+ Opis- Sanitarny (ZIP, 2 MiB)
 • SST (ZIP, 1.4 MiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 29.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (ZIP, 215.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji