ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 791
Data ogłoszenia
2009-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2009-02-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 180 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Zał.nr1 Oferta;Zał.nr2 Oświadzenie; Zał.nr3 Informacje o personelu;Zał.nr4 wykaz sprzętu; Zał.nr5 Projekt umowy; Zał.nr 6 Wykaz dróg) (ZIP, 475.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 31.2 KiB)
Lp 792
Data ogłoszenia
2009-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2009-02-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami na stadionie miejskim w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 29.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 161.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ ( oferta, projekt umowy, oświadcz. art. 22, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 529.6 KiB)
 • Projekt wykonawczy trybunny zadaszone - cz. 1 (JPG, 7.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy trybunny zadaszone - cz. 2 (ZIP, 7.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy trybunny zadaszone -cz. 3 (ZIP, 5.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy trybunny zadaszone- cz. 4 (ZIP, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany zagaspodarowania terenu - cz. 1 (ZIP, 7.7 MiB)
 • Projekt budowlany zagaspodarowania terenu - cz. 2 (ZIP, 9.3 MiB)
 • Projekt budowlany zagaspodarowania terenu- cz. 3 (ZIP, 7.5 MiB)
 • Projekt budowlany zagaspodarowania terenu - cz. 4 (ZIP, 5.7 MiB)
 • Projekt budowlany zagaspodarowania terenu - cz. 5 (PDF, 5.1 MiB)
 • Projekt zagospadarowania branża drogowa - cz. 1 (ZIP, 6.3 MiB)
 • Projekt zagospadarowania branża drogowa - cz. 2 (ZIP, 5.9 MiB)
 • Projekt zagospadarowania branża drogowa - cz. 3 (JPG, 6.1 MiB)
 • Zagospadorowanie terenu branża sanitarna cz. 1 (ZIP, 5.7 MiB)
 • Zagospadorowanie terenu branża sanitarna - cz. 2 (ZIP, 3.5 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 901.5 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 1.7 MiB)
 • SST- cz. 1 (ZIP, 6.8 MiB)
 • SST- cz. 2 (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 303.4 KiB)
 • pytania i odpowiedź [1] (PDF, 60.7 KiB)
 • Zmiania SIWZ (pytania i odpowiedzi) (PDF, 62.4 KiB)
 • Wezwanie do udziału w proteście oraz kopia protestu (1) (ZIP, 1.6 MiB)
 • Wezwanie do udziału w proteście (2) (PDF, 58.5 KiB)
 • kopia protestu strony 1-3 (2) (PDF, 1.6 MiB)
 • kopia protestu strony 4-6 (2) (PDF, 1.7 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi [2] (PDF, 62.4 KiB)
 • pytanie i odpowiedź wraz załącznikiem(Rysunek Nr 4 Trybuny zadaszone) [3] (ZIP, 500.9 KiB)
 • zmiana SIWZ (nawiązanie do pytania) (PDF, 57.1 KiB)
 • zmiana SIWZ (nawiązanie do pytania) (PDF, 57.1 KiB)
 • pytanie i odpowiedź [4] (PDF, 65.5 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 61.8 KiB)
 • Rozstrzygniecie protestu [1] (PDF, 70.9 KiB)
 • Rozstrzygniecie protestu [2] (PDF, 106.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ wraz z załącznikami(Zmieniony projekt umowy, Ofeta) [12.02.2009] (ZIP, 380.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 233.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi [16.02.2009] i Załącznik (Kopie stron 1-7 przedmiaru dotyczącego trybun zadaszonych) (ZIP, 2.6 MiB)
 • pytania i odpowiedź [20.02.2009] (PDF, 595.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 998.9 KiB)
Lp 793
Data ogłoszenia
2009-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2009-02-12 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – OBWODNICA PÓŁNOCNA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 120.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz 1 (ZIP, 442.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz 2 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.8 KiB)
Lp 794
Data ogłoszenia
2009-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2009-01-28 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego dla Urzędu Miasta w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 172.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Formularz ofertowy, Oświadczenie art. 22 ust.1, Projekt umowy) (ZIP, 233.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 515 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 838.4 KiB)
Lp 795
Data ogłoszenia
2009-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2009-01-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa geodezyjna w roku 2009 na potrzeby gospodarki nieruchomościami w zakresie: podziały nieruchomości i wznowienia granic nieruchomości
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załączniki do SIWZ (Formularz ofertowy, Oświadczenie w tryb. art.22, Wykaz osób, Wzór umowy wraz z zał.nr 1 do umowy, Wykaz podwykonawców) (ZIP, 445.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 138.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 89.4 KiB)
Lp 796
Data ogłoszenia
2009-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2009-01-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie operatów szacunkowych określających wartości praw do nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAŁ NR 1 DO SIWZ umowa_wzór 2009 z załącznikami (PDF, 138.7 KiB)
 • ZAŁ NR 2 DO SIWZ - oferta (PDF, 116.2 KiB)
 • ZAŁ NR 3 DO SIWZ - oswiadczenie o zapoznaniu się (PDF, 42.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 52 KiB)
Lp 797
Data ogłoszenia
2008-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-31 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 156.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy - zał.nr 1, Formularz oferty, Oswiadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy ) (ZIP, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 74.5 KiB)
Lp 798
Data ogłoszenia
2008-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Ełku - II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 201.1 KiB)
 • Zalączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy) (ZIP, 208.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 71.4 KiB)
Lp 799
Data ogłoszenia
2008-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Targowej w Ełku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 113.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Oferta, oświadczenie w trybie art. 22, projekt umowy wraz z zał. Nr1 do umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 524.2 KiB)
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Mickiewicza (PDF, 259.4 KiB)
 • Koncepcja przebudowy ul. Wojska Polskiego. (ZIP, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 75.5 KiB)
Lp 800
Data ogłoszenia
2008-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2008-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa mebli biurowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 179.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 396.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 419.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji