ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 781
Data ogłoszenia
2009-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt budowy łącznicy ulicy Norwida i ulicy Dąbrowskiego w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 162.7 KiB)
 • Zał. do SIWZ (Zał.Nr1 formul. oferty; Zał.Nr2 Oświad.; Zał.Nr3 Wykaz osób; Zał.Nr4 Wykaz projekt.; Zał.Nr5 Projekt umowy z zał).zip (ZIP, 499.2 KiB)
 • Zał. Nr 6 Warunki PKP.pdf (PDF, 131.1 KiB)
 • Zał. Nr 7 Warunki PWiK.pdf (PDF, 80.1 KiB)
 • Zał. Nr 8 Wyciąg z MPZP .pdf (PDF, 214.5 KiB)
 • Zał.Nr 9 Plan Sytuacyjny (orientacyjny).pdf (PDF, 2.2 MiB)
 • Zał.Nr 10 Koncepcja przebiegu ulicy Norwida wraz z przebudową ulicy Dąbrowskiego .zip (ZIP, 5.2 MiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 84.4 KiB)
 • zmiana siwz [2].pdf (PDF, 83.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 110.6 KiB)
Lp 782
Data ogłoszenia
2009-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zabytkowej kamiennicy przy ul. Piłsudskiego 2 w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 149 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz. 1 (Zał.Nr1 Formularz oferty; Zał.Nr2 Oświadczenie; Zał.Nr3 Info.o personelu) (ZIP, 272.7 KiB)
 • Załącznik do SIWZ cz.2 (Zał.Nr4 Wykaz robót; Zał.Nr5 Projekt umowy; Zał.Nr6 Wykaz podwykonawców) (ZIP, 320.3 KiB)
 • Zał. Nr 7 SST (PDF, 2.5 MiB)
 • Zał. nr 8 Projekty (ZIP, 5.7 MiB)
 • Zał. Nr 9 Kosztorysy ślepe (ZIP, 1.7 MiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 103.3 KiB)
 • pytanie i odpowiedź [1].pdf (PDF, 124.1 KiB)
 • pytanie i odpowiedź [2].pdf (PDF, 94.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 108.3 KiB)
Lp 783
Data ogłoszenia
2009-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zieleni w parku miejskim w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja zabytkowego miejskiego parku Solidarności”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 159.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz. 1 (Zał.Nr1 Formularz Ofertowy; Zał.Nr2 Oświadczenie; Zał.Nr3 Info.o personelu) (ZIP, 282.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz. 2 (Zał.Nr4 Wykaz robót; Zał.Nr5 Projekt umowy; Zał.Nr6 Wykaz podwykonawców) (ZIP, 282.2 KiB)
 • Zał. Nr 7 SS T (PDF, 209.8 KiB)
 • Zał. Nr 8 Projekty (ZIP, 17.7 MiB)
 • Zał. Nr 9 Kosztorys ślepy (PDF, 728.8 KiB)
 • Zał. Nr 10 Przedmiar (PDF, 353.2 KiB)
 • zmiana siwz (+ zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy).zip (ZIP, 186.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 114.8 KiB)
Lp 784
Data ogłoszenia
2009-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa rekreacyjnego ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna w Ełku- I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 144.3 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ cz. 1 (Zał.nr1 Formularz ofertowy; Zał.nr2 Oświadczenie; Zał.nr3 Informacje o personelu) (ZIP, 278.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz. 2 (Zał.nr 4 Wykaz robót; Zał.nr5 Wzór Umowy; Zał.nr 6 Wykaz podwykonawców) (ZIP, 303.9 KiB)
 • Zał. nr 7 Kosztorysy slepe i przedmiary robót (ZIP, 527.5 KiB)
 • Zał. nr 8 SST (ZIP, 5.5 MiB)
 • Zał. nr 9 Projekt drogowy (ZIP, 383.1 KiB)
 • Zał. nr 10 Projekt Elektryczny (ZIP, 368 KiB)
 • Zał nr 11 Projekt zieleni (ZIP, 1.6 MiB)
 • Zał. nr 12 Projekt organizacji ruchu (ZIP, 317.6 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź wraz z Załącznikiem-Wykaz materiału roślinnego do projektu (ZIP, 105 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź wraz z Załącznikiem-Wykaz materiału roślinnego do projektu (ZIP, 105 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 95 KiB)
Lp 785
Data ogłoszenia
2009-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2009-03-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku – 2009r. ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 173.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.1 (Zał.nr1 Formularz oferty; Zał.nr2 Oświadczenie; Zał.nr3 Informacja o personelu kierowniczym) (ZIP, 233.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.2 (Zał.nr4 Wykaz sprzętu; Zał.nr5 Projekt umowy; Zał.nr6 Wykaz dróg) (ZIP, 243.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 92 KiB)
Lp 786
Data ogłoszenia
2009-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2009-03-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – GDAŃSKA” na obszarze położonym w obrębie I Miasta Ełku, obejmującym działki nr: 310/18, 310/14, 310/15, 310/16 oraz część działki nr 310/7.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 129.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ cz. 1 (Zał Nr 1 Harmonogram rzeczowo - finansowy z cz. tabelaryczną) (ZIP, 150.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.2 (Zał.nr2 Analiza zasad.; Zał.nr3 Uchwałą z zał.; Zał.nr4 Wzór umowy; Zał.nr5 Formularz oferty) (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.3 (Zał.nr6 Oświadczenie; Zał.nr7 Wykaz podwykonawców; Zał.nr 8 Wykaz osób) (ZIP, 182.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 99.8 KiB)
Lp 787
Data ogłoszenia
2009-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2009-03-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 170.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, projekt umowy, oświadczenie w tryb. art 22, wykazy) (ZIP, 518.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 74.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.4 KiB)
Lp 788
Data ogłoszenia
2009-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2009-03-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Wileńskiej- ciąg pieszy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 139.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Oferta, Oświadczenie, Info. o personelu kierow., Wykaz robót, Wzór umowy, Podwykonawstwo) (ZIP, 544.7 KiB)
 • Zał. nr 7 Kosztorysy ślepe (ZIP, 781.3 KiB)
 • Zał. nr 8 Opis techniczny (PDF, 511.8 KiB)
 • Zał nr 9 Plan techniczny (PDF, 267.4 KiB)
 • Zał. nr 10 SST (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zał. nr 11 Rysunki (ZIP, 2.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ i Zamienny kosztorys ślepy-ul. Wileńska (ZIP, 286.7 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (+ Zamienny kosztorys ślepy-ul. Wileńska) (ZIP, 293.1 KiB)
 • pytanie i odpowiedz [13.3.2009] (PDF, 56.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 108.3 KiB)
Lp 789
Data ogłoszenia
2009-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2009-03-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Ogrodowej i Sportowej w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 137.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Oferta, Oświadczenie, Info.o personelu, Wykaz robót, Projekt umowy, podwykonawstwo, Zbiorcze zestawienie koszt.inwest.) (ZIP, 641.9 KiB)
 • Zał. nr 10 Przedmiary (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 8 Projekty branżowe (ZIP, 4 MiB)
 • Zał. nr 9 SST (ZIP, 8.2 MiB)
 • modyfikacja siwz + załącznik Dodane elementy robót sanitarnych (ZIP, 619 KiB)
 • Dodane elementy robót sanitarnych (PDF, 675.3 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 28.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi z załącznikiem (ZIP, 707.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.3 KiB)
Lp 790
Data ogłoszenia
2009-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2009-03-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu miejskiego na osiedlu Jeziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 140 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz. 1 (Oferta, Oświadczenie, Info o personelu, Wykaz robót, Projekt umowy) (ZIP, 429.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz. 2 (SST, projekt zagospodarowania, Opis zestawiebnie roślin, kosztorys slepy) (ZIP, 1003.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi [1] (PDF, 57.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 101.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji