ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 771
Data ogłoszenia
2009-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2009-06-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 5 boisk do gry w koszykówkę- streetball
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 124.3 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ cz.1 (Zał.Nr1 Formularz Oferty, Zał.Nr2 Oświadczenie, Zał.Nr3 Info o person.kierowniczym).zip (ZIP, 270.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.2 (Zał. Nr 4 Wykaz robót, zał.Nr5 Projekt umowy, ZałNr6 Wykaz osób).zip (ZIP, 175.1 KiB)
 • Zał. nr 7 Projekt.zip (ZIP, 6.8 MiB)
 • Zał. nr 8 SST.pdf (PDF, 201.1 KiB)
 • Zał. nr 9 Przedmiar- zmienionyw dniu 26.05.2009r.pdf (PDF, 750 KiB)
 • Zmiana SIWZ + zmieniony przedmiar robót (ZIP, 716.2 KiB)
 • Informacja o unieważnienieniu postępowania (PDF, 77.9 KiB)
Lp 772
Data ogłoszenia
2009-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2009-06-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 141.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświad. w tryb. art. 22, informacje o personelu kier. wykaz wykonanych robót, projekt umowy) (ZIP, 418.9 KiB)
 • Projekt branżowy (PDF, 80.7 KiB)
 • SST (PDF, 519.2 KiB)
 • Kosztorys ślepy (PDF, 105.6 KiB)
 • pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 73.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi + mapki (ZIP, 249.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 108.1 KiB)
Lp 773
Data ogłoszenia
2009-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2009-05-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach gminnych na terenie miasta Ełku – 2009r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 150.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadcz. w tryb. art. 22, wykaz zadań, projekt umowy) (ZIP, 422.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ + zmieniony formularz cenowy (ZIP, 196.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 105.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107.7 KiB)
Lp 774
Data ogłoszenia
2009-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2009-06-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa ciągu pieszego przy ul. Nadjeziornej w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 109.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.1 (Zał.nr1 Formularz oferty, Zał.nr2 Oświadczenie, Zał.nr3 Info o personelu kierowniczym) .zip (ZIP, 267.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.2 (Zał.nr4 Wykaz robót, Zał.nr5 Projekt umowy, Zał.nr6 wykaz podwykonawców).zip (ZIP, 1.6 MiB)
 • Zał. Nr 7 Projekt.zip (ZIP, 2.8 MiB)
 • Zał. Nr 8 Opis.zip (ZIP, 252 KiB)
 • Zał. Nr 9 SST.zip (ZIP, 6.8 MiB)
 • Zał. Nr 10 Przedmiary.zip (ZIP, 96.3 KiB)
 • zmiana siwz.pdf (PDF, 69.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107 KiB)
Lp 775
Data ogłoszenia
2009-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2009-05-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Wańkowicza i Zofii Nałkowskiej w Ełku z infrastrukturą
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załączniki do SIWZ cz. 1 (Zał.nr1 Formularz Oferty, zał.nr2 Oświadczenie, zał.nr3 Info o personelu kierowniczym).zip (ZIP, 274.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz. 2 (zał.nr4 wykaz robót, zał.nr5 projekt umowy, zał.nr6 wykaz podwykonawców).zip (ZIP, 1.5 MiB)
 • Zał. Nr 7 SST CHODNIKI .pdf (PDF, 107.9 KiB)
 • Zał. Nr 8 SST KANALIZACJA DESZCZOWA.pdf (PDF, 189.3 KiB)
 • Zał. Nr 9 SST Nawierzchnia z kostki betonowej.pdf (PDF, 640.5 KiB)
 • Zał. nr 10 Projekty (rysunki + opis).zip (ZIP, 2 MiB)
 • SIWZ.pdf (PDF, 127.8 KiB)
 • Zał. nr 11 Kosztorysy ślepe.zip (ZIP, 644.4 KiB)
 • zmiana siwz.pdf (PDF, 56.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.3 KiB)
Lp 776
Data ogłoszenia
2009-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2009-05-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w MSR „ TECHNO - PARK” w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 221.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wzór oferty, oświadczenie w tryb art. 22 ust 1, informacja o per. kierowniczym, wykaz robót, projekt umowy, podwykonawstwo ) (ZIP, 713.4 KiB)
 • Projekt drogowy (ZIP, 14.1 MiB)
 • Projekt drogowy - rysunki (ZIP, 1.1 MiB)
 • Projekt elektryczny oświetlenie (ZIP, 518.6 KiB)
 • Projekt elektryczny oświetlenie - rysunki (ZIP, 5.4 MiB)
 • Projekt elektryczny przebudowa linii SN (PDF, 53.4 KiB)
 • Projekt elektryczny przebudowa linii SN - rysunki (ZIP, 2.9 MiB)
 • Projekt elektryczny zasilanie przepompowni (PDF, 67.7 KiB)
 • Projekt elektryczny zasilanie przepompowni - rysunki (ZIP, 3.9 MiB)
 • Projekt sanitarny (ZIP, 380.8 KiB)
 • Projekt sanitarny - rysunki (ZIP, 29.4 MiB)
 • SST Drogowe (ZIP, 1.7 MiB)
 • SST Elektryczny (ZIP, 480.5 KiB)
 • SST Sanitarne (ZIP, 1.2 MiB)
 • SST Zieleń (PDF, 80.2 KiB)
 • Przedmiar robót drogowy (ZIP, 759.8 KiB)
 • Przedmiar robót elektryczny (ZIP, 361.1 KiB)
 • Przedmiar robót sanitarny (ZIP, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 111.5 KiB)
Lp 777
Data ogłoszenia
2009-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie izolacji pionowej fundamentów oraz wykonanie drenażu wokół budynku administracyjno-biurowego przy ul. Piłsudskiego 6.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 137.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Zał.Nr1 Formularz oferty; Zał.Nr2 Oświadczenie; Zał.Nr3Info o personelu; Zał.Nr4 Wykaz robót; Zał.Nr5 Projekt umowy).zip (ZIP, 479.5 KiB)
 • Zał. Nr 6 SST .pdf (PDF, 884.3 KiB)
 • Zał. Nr 7 Kosztorys ślepy .pdf (PDF, 119.7 KiB)
 • zmiana siwz (+ Zał.Nr1 do SIWZ - Formularz Ofertowy).zip (ZIP, 193.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 112.4 KiB)
Lp 778
Data ogłoszenia
2009-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie projektu hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 141.9 KiB)
 • Zał. do SIWZ (Zał.Nr1 Formul. ofertowy, Zał.Nr2 Oświad., Zał.Nr3 Wykaz osób, Zał.Nr4 Wykaz projekt., Zał.Nr5 Wzór umowy z zał).zip (ZIP, 481.7 KiB)
 • Zał. Nr 6 Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna budynku.zip (ZIP, 8.3 MiB)
 • zmiana siwz (PDF, 65.2 KiB)
 • pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 73.6 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [2].pdf (PDF, 67.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 121.9 KiB)
 • Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 72.6 KiB)
Lp 779
Data ogłoszenia
2009-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie sceny na Placu Jana Pawła II w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załączniki do SIWZ cz.1 (Zał.Nr1 Formularz oferty; Zał.Nr2 Oświadczenie; Zał.Nr3 Info.o personelu; Zał.Nr4 Wykaz sprzętu).zip (ZIP, 332.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.2 (Zał.Nr5 Wykaz robót, Zał.Nr6 Podywkonawstwo; ZałNr7 Projekt umowy).zip (ZIP, 228.7 KiB)
 • Zał. Nr 8 Opisy.zip (ZIP, 145.1 KiB)
 • Zał. Nr 9 Rysunki.zip (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zał. Nr 10 Specyfikacje.zip (ZIP, 648.1 KiB)
 • Kosztorys ślepy.pdf (PDF, 352.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 184.6 KiB)
 • zmiana SIWZ (+ Zał.Nr1do SIWZ - Formularz Ofertowy).zip (ZIP, 172.1 KiB)
 • zmiana siwz [2] (+ załącznik Konsztorys ślepy).zip (ZIP, 389.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 88.7 KiB)
Lp 780
Data ogłoszenia
2009-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont placu i parkingów oraz odwodnienia przy Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym w Ełku-I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 143.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.1 (Zał.Nr1 Formularz oferty; Zał.Nr2 Oświadczenie; Zał.Nr3 Info.o personelu) .zip (ZIP, 269.7 KiB)
 • Załączniki so SIWZ cz.2 (Zał.Nr4 Wykaz robót; Zał.Nr5 Projekt umowy; Zał.Nr6 Wykaz podwykonawców).zip (ZIP, 295 KiB)
 • Zał. Nr 7 SST.zip (ZIP, 5.6 MiB)
 • Zał. Nr 8 Projekty.zip (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zał. Nr 9 Kosztorys ślepy .pdf (PDF, 489.3 KiB)
 • pytania i odpowiedź [1].pdf (PDF, 101.8 KiB)
 • zmiana siwz (+ Zał.Nr1 do SIWZ - Formularz ofertowy).zip (ZIP, 194.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 77.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 114.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji