ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 761
Data ogłoszenia
2009-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2009-07-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II ( I etap) –budowa stałej sceny plenerowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 148.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, ośw. w tryb. art. 22, projekt umowy,wykazy i oświadczenia) (ZIP, 640.6 KiB)
 • Projekt-ARCHITEKTURA (ZIP, 13.2 MiB)
 • Projekt-ELEKTRYKA (ZIP, 597.7 KiB)
 • Projekt-FUNDAMENTOWANIE (PDF, 581.2 KiB)
 • Projekt-SCENA Z POCHYLNIĄ (ZIP, 17.6 MiB)
 • Projekt-ZADASZENIE (ZIP, 3.3 MiB)
 • Badania gruntu-I etap (PDF, 390 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 472.1 KiB)
 • SST (ZIP, 704.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 60.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 78.4 KiB)
Lp 762
Data ogłoszenia
2009-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2009-07-30 16:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BRAMA MAZUR - konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i założeń programowych dla zagospodarowania terenu pokoszarowego, na obszarze śródmieścia miasta Ełk, w kwartale ulic: północna pierzeja ulicy Armii Krajowej, E. Orzeszkowej, T. Kościuszki do linii trakcji kolejowej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 763
Data ogłoszenia
2009-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2009-07-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Iluminacja mostu na ulicy Zamkowej w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 154.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wzór oferty, oświadczenie w trb. art. 22, projekt umowy, informacje i wykazy) (ZIP, 520.1 KiB)
 • Projekt (ZIP, 728.4 KiB)
 • Przedmiar+kosztorys slepy (PDF, 239.6 KiB)
 • STW i OR (PDF, 491.1 KiB)
 • zmiana siwz (PDF, 61.5 KiB)
 • pytania i odpowiedź (PDF, 59.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 105.7 KiB)
Lp 764
Data ogłoszenia
2009-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2009-07-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w 2009 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 140.6 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 120.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wzór oferty, oświadczenie w tryb. art. 22, projekt umowy z zał, wykaz dostaw) (ZIP, 505.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 100.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ + załączniki (ZIP, 285.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 113.5 KiB)
Lp 765
Data ogłoszenia
2009-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2009-07-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jeziorem Ełckim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 180.9 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ cz. 1 (Zał.Nr1 Formularz ofertowy, Zał.Nr2 Oświadczenie, Zał.Nr3 Informacja o pers.kierow) (ZIP, 273.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz. 2 (Zał.Nr4 Wykaz robót, Zał.Nr5 Projekt umowy, Zał.Nr6 Wykaz podwykonawów) (ZIP, 359.9 KiB)
 • Zał. Nr 7 Projekt - altana (ZIP, 1.5 MiB)
 • Zał. Nr 8 Projekt - drogowy (ZIP, 391.1 KiB)
 • Zał. Nr 9 Projekt - oświetlenie (ZIP, 175.1 KiB)
 • Zał. Nr 10 Projekt - pomost (ZIP, 531.3 KiB)
 • Zał. Nr 11 Projekt - system nawadniający.zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • Zał. Nr 12 Projekt - zagospodarowanie terenu (ZIP, 967 KiB)
 • Zał. Nr 13 Projekt - zieleń.zip (ZIP, 4.2 MiB)
 • Zał. Nr 14 SST.zip (ZIP, 1.7 MiB)
 • Zał. Nr 15 Przedmiar+koszt. slepy (PDF, 718.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 112.7 KiB)
Lp 766
Data ogłoszenia
2009-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2009-07-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont placu i parkingów oraz odwodnienia przy Urzędzie Miasta w Ełku (bud. Piłsudskiego 2) -II etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul. Piłsudskiego 2, 4, 6”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 149.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Oferta, ośw. w tryb. art. 22, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 574.1 KiB)
 • Plan zagospodarowania (PDF, 225.7 KiB)
 • Studzienki i przykanaliki deszczowe (PDF, 225.7 KiB)
 • SST (ZIP, 5.6 MiB)
 • Kosztorys ślepy (PDF, 250.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 119.5 KiB)
Lp 767
Data ogłoszenia
2009-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2009-07-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 5 boisk do gry w koszykówkę (streetball ) - II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 137.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie w trb. art. 22, projekt umowy, oświadcz. i wykazy) (ZIP, 570.5 KiB)
 • SST (PDF, 201.1 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 750 KiB)
 • Projekt (ZIP, 6.8 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 113.1 KiB)
Lp 768
Data ogłoszenia
2009-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2009-06-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Pięknej w Ełku – I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 134.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Oferta, oświadczenie w trybie art. 22, wzór umowy, oświadczenia i wykazy). (ZIP, 449 KiB)
 • Projekty - drogowe (ZIP, 2 MiB)
 • Projekty - elektryczne (ZIP, 4 MiB)
 • Projekty - sanitarne (ZIP, 1.9 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 1.2 MiB)
 • SST (ZIP, 10.7 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 82.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 95.9 KiB)
Lp 769
Data ogłoszenia
2009-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2009-06-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont posadzki z parkietu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej NR 3 w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 125.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz.1 (Zał.nr1 Formularz Oferty, Zał.nr2 Oświadczenie art.22, Zał.nr3 Info o personelu kierowniczego) (ZIP, 276.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ cz. 2 (Zał.nr 4 Wykaz robót, Zał.nr5 Projekt umowy, Zał.nr6 Wykaz podwykonawców).zip (ZIP, 175.3 KiB)
 • Zał. nr 7 Przedmiar (PDF, 65.7 KiB)
 • Zał. nr 8 Rysunek (PDF, 369.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi + rysunek (ZIP, 696.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 136.8 KiB)
Lp 770
Data ogłoszenia
2009-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2009-06-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu „ORLIK”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 254.6 KiB)
 • Zał. Nr 1 Specyfikacja tech. ogólna (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zał. Nr 2 SST(szczegółowe) (ZIP, 7.7 MiB)
 • Opis techniczny - sanitarny (PDF, 7.9 MiB)
 • Rysunki budowlane (ZIP, 13.8 MiB)
 • Rysunki elektryczne (ZIP, 495.1 KiB)
 • Rysunki sanitarne (ZIP, 3.3 MiB)
 • opis budynek szatniowy (PDF, 75.7 KiB)
 • Projekt instalacji elektrycznej (opis) (PDF, 49.4 KiB)
 • Zał. Nr 4 Przedmiary robót (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ zał.5-7 (Zał.nr5 Wykaz robót, Zał.nr 6 Oświadczenie art.22 ust.1 pkt.1-3, Zał.nr 7 Oświadczenie art.22 ust.1 pkt.4) (ZIP, 263.6 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ zał.8-9 (Zał.nr8 Wzór oferty, Zał.nr 9 Istot.postan.umowy) (ZIP, 251.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji