ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 751
Data ogłoszenia
2009-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ewidencji dróg gminnych z pełną dokumentacją fotograficzną wraz z dostarczeniem oprogramowania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 140.2 KiB)
 • zał. do SIWZ 1-3 (Zał. Nr 1 Formularz oferty, Zał.nr 2 Oświadczenie art.22, Zał.nr 3 Projekt umowy).zip (ZIP, 225.6 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4-5 (Zał. Nr 4 Wykaz zamówień, Zał.nr 5 Wykaz podwykonawców).zip (ZIP, 92.4 KiB)
 • pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 73.1 KiB)
 • zmiana siwz.pdf (PDF, 77.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 92.6 KiB)
Lp 752
Data ogłoszenia
2009-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II ( I etap) –budowa stałej sceny plenerowej -II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 148.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ ( oferta, ośw. w tryb. art. 22, projekt umowy, wykazy i ośw.) (ZIP, 576.8 KiB)
 • Projekt - ARCHITEKTURA (ZIP, 13.2 MiB)
 • Projekt - ELEKTRYKA (ZIP, 597.7 KiB)
 • Projekt-FUNDAMENTOWANIE (PDF, 581.2 KiB)
 • Projekt-SCENA Z POCHYLNIĄ (ZIP, 17.6 MiB)
 • Projekt-ZADASZENIE (ZIP, 3.3 MiB)
 • Badania gruntu-I etap (PDF, 390 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 472.6 KiB)
 • SST (ZIP, 704.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 101.6 KiB)
Lp 753
Data ogłoszenia
2009-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – KONOPNICKIEJ” , ograniczonego ulicami: A. Mickiewicza, Gdańską, St. Moniuszki i M. Konopnickiej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 129.9 KiB)
 • Zał. nr 1 Harmonogram rzeczowo - finansowy (ZIP, 131.5 KiB)
 • Zał_2_Analiza zasadności (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał_3_Uchwała intencyjna (PDF, 865.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, projekt umowy, oświadcz. w tryb. art. 22) (ZIP, 307.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 89.4 KiB)
Lp 754
Data ogłoszenia
2009-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – CIEPŁA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 152.7 KiB)
 • Zał. Nr 1 harmonogram rzeczowo-finansowy.zip (ZIP, 117.9 KiB)
 • Zał. Nr 2 analiza zasadności EŁK-CIEPŁA.pdf (PDF, 774.4 KiB)
 • Zał. Nr 3 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp zwanego EŁK-CIEPŁA.zip (ZIP, 809.7 KiB)
 • Zał. Nr 4 Wzór umowy.pdf (PDF, 91.9 KiB)
 • Zał. Nr 5 Formularz oferty.pdf (PDF, 97.3 KiB)
 • Zał. Nr 6 Oświadczenie art. 22 ust. 1.pdf (PDF, 102.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 83.6 KiB)
Lp 755
Data ogłoszenia
2009-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki w Ramach Rewitalizacji Przestrzeni Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 192.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, ośw. w tryb. art. 22, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 621 KiB)
 • Kosztorysy ślepe (ZIP, 669.7 KiB)
 • Projekt - toaleta (ZIP, 971.8 KiB)
 • Projekt-ogrodzenie (ZIP, 3.5 MiB)
 • Projekt - przystanek Sypitki (ZIP, 4.2 MiB)
 • SST (ZIP, 5.6 MiB)
 • zmiana siwz.pdf (PDF, 75.7 KiB)
 • pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 87.6 KiB)
 • zmiana siwz [2].pdf (PDF, 90.7 KiB)
 • pytania i odpowiedzi 1.pdf (PDF, 86 KiB)
 • pytania i odpowiedzi 1 (zmiana siwz).pdf (PDF, 86 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 92.6 KiB)
Lp 756
Data ogłoszenia
2009-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „KAJKI” zwanej „EŁK-KAJKI II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 128.2 KiB)
 • Zał nr 1 Harmonogram rzecowo - finansowy (tekst + tabelaryczny).zip (ZIP, 120.3 KiB)
 • Zał nr 2 Analiza zasadności.pdf (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał nr 3 Uchwała przystąpienie do zmiany KAJKI II (tekst + rysunek).zip (ZIP, 1 MiB)
 • Zał nr 4 Wzór umowy.pdf (PDF, 92.7 KiB)
 • Zał nr 5 Formularz oferty.pdf (PDF, 75.7 KiB)
 • Zał Nr 6 Oświadczenie art. 22 ust. 1.pdf (PDF, 89.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 93.7 KiB)
Lp 757
Data ogłoszenia
2009-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno- Parku w Ełku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 221.5 KiB)
 • Zał. nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy MSR Techno-Park (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. nr 2 Koncepcja Sysytemów Infrastruktury Technicznej T-P w Ełku (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 3 Wyciąg z MPZP Ełk-Podmiejska (ZIP, 4.3 MiB)
 • Zał. nr 4 Tabela zbiorcze zestawienie cen (PDF, 198.5 KiB)
 • Zał.nr 5-7 do SIWZ (Zał.nr 5 projekt umowy, Zał.nr 6 wykaz osób, Zał.nr 7 wykaz zamówień).zip (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał.nr 8-10 do SIWZ (Zał. Nr 8 Wykaz podwyk., Zał.nr 9 formularz oferty, Zał.nr 10 Oświadczenie art.22).zip (ZIP, 258.3 KiB)
 • pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 90.6 KiB)
 • zmiana siwz (+ zał.nr 4 wzór umowy, zał.nr 9 Formularez oferty).zip (ZIP, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 88.3 KiB)
Lp 758
Data ogłoszenia
2009-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – NORWIDA”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 116.3 KiB)
 • Harmonogram rzeczowo - finansowy (ZIP, 145.9 KiB)
 • Analiza zasadności (PDF, 109.7 KiB)
 • Uchwała (PDF, 95.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Projekt umowy, wzór oferty, oświadczenie w tryb art. 22) (ZIP, 324.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 87.1 KiB)
Lp 759
Data ogłoszenia
2009-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja budynku głównego Urzędu Miasta w Ełku przebudowa układu komunikacyjno - funkcjonalnego- budynku przy ul. Piłsudskiego 4 wykonanie windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 140.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (Oferta, ośw. w tryb. art. 22, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 562.1 KiB)
 • Projekt (ZIP, 10.8 MiB)
 • SST+ przedmiary + kosztorysy ślepe (ZIP, 5.4 MiB)
 • Instalacja p.poż projekt + przedmiary (ZIP, 212.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 106.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 106.3 KiB)
Lp 760
Data ogłoszenia
2009-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Pułaskiego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Place integracji dla dzieci na osiedlach - zagrożenia społeczne”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 131.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie w tryb art. 22, projekt umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 620.7 KiB)
 • Projekt+SST (ZIP, 28.4 MiB)
 • Kosztorys ślepy (PDF, 563.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 105.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji