ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 741
Data ogłoszenia
2009-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2009-10-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt przebudowy ulicy 11-go Listopada oraz ulicy Kajki w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 167.1 KiB)
 • Zał. nr 1 Zakres rzeczowy planowanej przebudowy dróg (PDF, 932.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2-4 (Zał.nr 2 Formularz oferty, Zał.nr 3 Oświadczenie art.22 ust.1, Zał.nr 4 Wykaz osób) (ZIP, 275.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 5-7 (Zał.nr 5 Wzór umowy, Zał.nr 6 Wykaz podwykonawców, Zał.nr 7 Wykaz robót) (ZIP, 182.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.3 KiB)
Lp 742
Data ogłoszenia
2009-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2009-10-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH PRZY UL. SUWALSKIEJ 15 W EŁKU”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 162.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, ośw. w tryb. art. 22, projekt umowy, wykazy i oświad.) (ZIP, 593 KiB)
 • Koszt. ślepe i przedmiary (ZIP, 809.6 KiB)
 • Projekty (ZIP, 4 MiB)
 • SST (PDF, 264.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.6 KiB)
Lp 743
Data ogłoszenia
2009-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2009-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulic na os. Jeziorna: ul. E. Samsela, M. Kolbe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 162 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (formularz oferty, ośw. w tryb. art. 22, wzór umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 598.3 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 215.4 KiB)
 • Projekt drogowy (PDF, 338.2 KiB)
 • Projekt sanitarny (ZIP, 426 KiB)
 • Projekt oświetlenia (PDF, 419.8 KiB)
 • SST (ZIP, 6.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
Lp 744
Data ogłoszenia
2009-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA POTRZEBY OGRZEWANIA BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 193.1 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 1-3 (Zał.Nr 1 Formularz oferty, Zał.nr 2 Oświdczenie art.22ust.1, Zał.nr 3 Info o person.).zip (ZIP, 270.3 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4-6 (Zał.Nr 4 Wykaz robót, Zał.nr 5 Projekt umowy, Zał.nr 6 Wykaz podwykonawców).zip (ZIP, 399 KiB)
 • Zał. nr 7 Przedmiary.zip (ZIP, 557.5 KiB)
 • Zał. nr 8 Projekty branżowe.zip (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zał. nr 9 SST.zip (ZIP, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 88.1 KiB)
Lp 745
Data ogłoszenia
2009-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – NORWIDA”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 148.7 KiB)
 • Zał. nr 1. harmonogram rzeczowo - finansowy (ZIP, 12.8 KiB)
 • Zał. nr 2. analiza zasadności (PDF, 454.8 KiB)
 • Zał. nr 3. uchwała w sprawie przystąpienia (PDF, 661.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ ( wzór umowy, oferta, ośw. w tryb. art. 22, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 471.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 122.8 KiB)
Lp 746
Data ogłoszenia
2009-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – KONOPNICKIEJ” , ograniczonego ulicami: A. Mickiewicza, Gdańską, St. Moniuszki i M. Konopnickiej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 129.7 KiB)
 • Zał nr 1. Harmonogram rzeczowo finansowy (ZIP, 172.9 KiB)
 • Zał. nr 2. Analiza zasadności (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 3. Uchwała intencyjna (PDF, 865.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wzór umowy, oferta, ośw. w tryb. art. 22, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 455 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 105 KiB)
Lp 747
Data ogłoszenia
2009-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „KAJKI” zwanej „EŁK-KAJKI II” (II)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 141.9 KiB)
 • Zał. nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy (tabbelaryczny+tekst).zip (ZIP, 118.6 KiB)
 • Zał. nr 2 Analiza zasadności.pdf (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 3 Uchwała przystąpienie do zmiany KAJKI II (+ rysunek).zip (ZIP, 1 MiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4-6 (Zał.nr 4 Wzór umowy, zał.nr 5 Formularz oferty, Zał.nr 6 Oświadczenie art.22 ust.2).zip (ZIP, 250.7 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 7-9 ( Zał.nr 7 Wykaz osób, Zał.nr 8 Wykaz prac pranistycznych, Zał.nr 9 Wykaz prac głów.projekt.).zip (ZIP, 154.6 KiB)
 • zmiana siwz.pdf (PDF, 79.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 99 KiB)
Lp 748
Data ogłoszenia
2009-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont i przebudowa wpustów ściekowych oraz studni kanalizacji deszczowych w ulicach: Armii Krajowej, Grota-Roweckiego, Piwnika-Ponurego, Jana Pawła II i Bahrkego”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 146.8 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 1-3 (Zał.nr 1 Formularz Oferty, Zał.nr 2 Oswiadczenie art.22 ust.1, Zał.nr 3 Info o person.kier.).zip (ZIP, 281 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4-6 (Zał.Nr 4 Wykaz robót, Zał.nr 5 Projekt umowy, Zął.nr 6 Wykaz podwykonawców).zip (ZIP, 199.3 KiB)
 • Zał. nr 7 Kosztorysy ślepe.zip (ZIP, 6.2 MiB)
 • Zał. nr 8 Rysunki techniczne.pdf (PDF, 9.8 MiB)
 • Zał. nr 9 Mapa centrum miasta Ełku.pdf (PDF, 449.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 121.9 KiB)
Lp 749
Data ogłoszenia
2009-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Wrzosowej i Konwaliowej na os. "Pod Lasem" w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 152.6 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 1-3 (Zał.Nr 1 Formularz ofertowy, Zał.nr 2 Oświadczenie art.22 ust.1, Zał.Nr 3 Info. o person. kierown.).zip (ZIP, 267.5 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4-6 (Zał.Nr 4 Wykaz robót, Zał.Nr 5 Projekt umowy, Zał. Nr 6 Wykaz podwykonawców).zip (ZIP, 338.2 KiB)
 • Zał. nr 7 Projekt drogowy.zip (ZIP, 3.3 MiB)
 • Zał. nr 8 Projekt elektryczny.zip (ZIP, 1.6 MiB)
 • Zał. nr 9 Projekt sanitarny.zip (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 10 Przedmiar drogowy.pdf (PDF, 284.6 KiB)
 • Zał. nr 11 Przedmiary elektryczne.zip (ZIP, 477.2 KiB)
 • Zał. nr 12 Przedmiary sanitarne.zip (ZIP, 368.4 KiB)
 • Zał. nr 13 Specyfikacje techniczne.zip (ZIP, 1 MiB)
 • Zmiana SIWZ (+ Zał. nr 12 Przedmiary sanitarne).zip (ZIP, 423.9 KiB)
 • pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 56.3 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [2].pdf (PDF, 71.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 108.1 KiB)
Lp 750
Data ogłoszenia
2009-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 108.6 KiB)
 • Zał. do SIWZ 1-3 (Zał.nr 1 Formularz Oferty, Zał.nr 2 Oświadczenie art.22ust.1, Zał.nr 3 Info o person.kierowniczym).zip (ZIP, 261.8 KiB)
 • Zał. do SIWZ 4-6 (zał.nr 4 Wykaz robót, Zał.nr 5 projekt umowy, Zał.nr 6 Wykaz podwykonawów).zip (ZIP, 330.8 KiB)
 • Zał. nr 7 Projekt łazienki.zip (ZIP, 1 MiB)
 • Zał. nr 8 STW i ORB pomieszczenia.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 9 Kosztorys ślepy.pdf (PDF, 3.8 MiB)
 • Zał. nr 10 STW i ORB łazienka.pdf (PDF, 370.2 KiB)
 • Zał. nr 11 Rysunki - łazienka.zip (ZIP, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji