ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 731
Data ogłoszenia
2009-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie szkół samorządowych w Ełku w pomoce naukowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 156.3 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr 1-3 (zał. nr 1 Formularz oferty, zał.nr 2 Oświadczenie art.22 ust. 1, zał.nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).zip (ZIP, 273.4 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr 4-5 (zał.nr 4 Wykaz dostaw, zał. nr 5 projekt umowy).zip (ZIP, 175.3 KiB)
 • pytanie i odpowiedź.pdf (PDF, 71.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 102 KiB)
Lp 732
Data ogłoszenia
2009-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego Ełk - Błonie Papieskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 131.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (harmonogram,analiza,uchwała z mapą) (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (wzór umowy, wzór oferty,óświadczenie w tryb.art. 22, wykaz osób, wykaz prac, wykaz prac gł.pro.) (ZIP, 443.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 122 KiB)
Lp 733
Data ogłoszenia
2009-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-22 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prezydent Miasta Ełku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Prezydent Miasta Ełku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego. (PDF, 184.3 KiB)
 • Rozstrzygnięcie konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego. (PDF, 372.9 KiB)
Lp 734
Data ogłoszenia
2009-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-22 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prezydent Miasta Ełku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w warunkach ambulatoryjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Prezydent Miasta Ełku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w warunkach ambulatoryjnych (PDF, 193.1 KiB)
 • Rozstrzygnięcie konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w warunkach ambulatoryjnych. (PDF, 395.1 KiB)
Lp 735
Data ogłoszenia
2009-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup mebli biurowych oraz ściany modułowej dla Urzędu Miasta w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 186.5 KiB)
 • Zał. Nr 1. Wzór oferty.pdf (PDF, 83.6 KiB)
 • Zał. Nr 2 Oświadczenie art. 22 ust. 1.pdf (PDF, 90.2 KiB)
 • Zał. Nr 3 Wzór umowy.pdf (PDF, 64.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 86.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 84.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 86.6 KiB)
Lp 736
Data ogłoszenia
2009-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2009-11-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie szkół samorządowych w Ełku w pomoce naukowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zał. do SIWZ nr 1 - 2 (Zał.nr 1 Formularz oferty, Zał.nr 2 Oświadczenie art.22 ust.1).zip (ZIP, 190 KiB)
 • Zał. nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 86.6 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4 - 5 (Zał.nr 4 Wykaz dostaw, Zał.nr 5 Pojekt umowy).zip (ZIP, 175.4 KiB)
 • SIWZ.pdf (PDF, 154.8 KiB)
 • zmiana SIWZ (+poprawiony zał.nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).zip (ZIP, 163.1 KiB)
 • pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 87.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 101 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (PDF, 63.7 KiB)
Lp 737
Data ogłoszenia
2009-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH PRZY MOSiR W EŁKU DLA ROZWOJU TURYSTYKI”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 181.8 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 1-3 (Zał.nr 1 Formularz oferty, Zał.nr 2 Oświadczenie art. 22 ust.1, Zał.nr 3 Info o personelu) (ZIP, 286.6 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4-6 (Zał.nr 4 Wykaz robót, Zał. nr 5 Projekt umowy, Zał. nr 6 Wykaz podwykonawców) (ZIP, 246 KiB)
 • Zał. nr 7 Projekty branżowe (ZIP, 7.2 MiB)
 • Zał. nr 8 SST (Budowlana, Drogowa, Elektryczna, Sanitarna, Zieleni) (ZIP, 16.7 MiB)
 • Zał. nr 9 Przedmiar robót (Budowlany, Zieleń, Elektryczny, Sanitarny) (ZIP, 3.8 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 78.8 KiB)
 • pytanie i odpowiedź.pdf (PDF, 69.8 KiB)
 • Protest - wezwanie do wzięcia udziału w toczącym się postepowaniu (+Kopia protestu z dnia 12.11.2009).zip (ZIP, 2 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 79.6 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [2].pdf (PDF, 109.7 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [3].pdf (PDF, 74.7 KiB)
 • Rozstrzygnięcie protestu (PDF, 82.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [4].pdf (PDF, 78.3 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [5] (+ załączniki).zip (ZIP, 733.5 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [6].pdf (PDF, 83.5 KiB)
 • Protest - wezwanie do wzięcia udziału w toczącym sie postepowaniu (+ kopia protestu) [2].zip (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zmiana SIWZ [3].pdf (PDF, 63.7 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [7].pdf (PDF, 81.6 KiB)
 • Rozstrzygnięcie protestu (II) (PDF, 88.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ [4] (PDF, 78.4 KiB)
 • (załącznik nr 1 do zmiany SIWZ z dnia 07.12.2009r) Plan zagospodarowania-branża elektryczna (PDF, 9.3 MiB)
 • (załącznik nr 2 do zmiany SIWZ z dnia 07.12.2009r) Plan zagospodarowania teraenu- sieć wod-kan (PDF, 7.6 MiB)
 • (załącznik nr 3 do zmiany SIWZ z dnia 07.12.2009r)Plan zagospodarowania terenu-kanalizacja deszczowa (PDF, 6.7 MiB)
 • (załącznik nr 4 do zmiany SIWZ z dnia 07.12.2009r) Plan zgospodarowania terenu - branża drogowa (PDF, 2.1 MiB)
 • (załącznik nr 5 do zmiany SIWZ z dnia 07.12.2009r) Schemat sieci cieplnej (PDF, 57.8 KiB)
 • (załącznik nr 6 do zmiany SIWZ z dnia 07.12.2009r) Profile sieci wod-kan, kanalizacji deszczowej i sieci ciepln. - 11 rys. (PDF, 792 KiB)
 • (załącznik nr 7 do zmiany SIWZ z dnia 07.12.2009r) Plansza określająca teren objęty II etapem robót (PDF, 354.3 KiB)
 • (załącznik nr 8 do zmiany SIWZ z dnia 07.12.2009r) Zał.nr1 do poz.106 przedmiaru robót - zestawienie wyposarzenia zaplecza lodowiska (PDF, 25.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi [8].pdf (PDF, 81 KiB)
 • pytanie i odpowiedź [9].pdf (PDF, 71.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 87.5 KiB)
Lp 738
Data ogłoszenia
2009-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2009-11-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 4 – II Etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 149.1 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 1-3 (Zał.nr 1 Formularz oferty, Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 ust.1, Zał. nr 3 Info o personelu) (ZIP, 270.4 KiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4-6 (Zał.nr 4 Wykaz prac, Zał.nr 5 Projekt umowy, Zał.nr 6 Wykaz podwykonawców) (ZIP, 320.4 KiB)
 • Zał. nr 7 SST (ZIP, 587.2 KiB)
 • Zał. nr 8 Przedmiar+koszt. ślepy (PDF, 8.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 85.7 KiB)
Lp 739
Data ogłoszenia
2009-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2009-11-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA ULICY ASNYKA NA OSIEDLU KAJKI I W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 140.7 KiB)
 • Zał. do SIWZ (projekt oferty, ośw.w tryb art.22, projekt umowy, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 624 KiB)
 • Projekt drogowy (ZIP, 838.6 KiB)
 • Projekt elektryczny (ZIP, 551.9 KiB)
 • SST (ZIP, 335.7 KiB)
 • Przedmiary (PDF, 100 KiB)
 • pytanie i odpowiedź (PDF, 58.7 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [2] (PDF, 72.5 KiB)
 • pytanie i odpowiedź [3] (PDF, 70.3 KiB)
 • pytanie i odpowiedź [4].pdf (PDF, 70.8 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (pytanie i odpowiedź [4]).pdf (PDF, 70.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 103.7 KiB)
Lp 740
Data ogłoszenia
2009-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2009-10-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Druga dostawa sprzętu komputerowego w 2009 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 126.8 KiB)
 • Zał. Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 108.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wzór oferty, wzór umowy, oświadczenie w tryb.art.22, wykaz prac) (ZIP, 400.9 KiB)
 • pytanie i odpowiedź (PDF, 65.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 105.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji