ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 721
Data ogłoszenia
2010-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II - ( II etap)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 177.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wzór oferty, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 780.8 KiB)
 • Projekt (ZIP, 6.2 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 530 KiB)
 • SST (ZIP, 607.7 KiB)
 • Badania geologiczne (ZIP, 841.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 105.6 KiB)
Lp 722
Data ogłoszenia
2010-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie ekspertyzy w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno – Wschodniej wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 256.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wzór oferty, projekt umowy,oświadczenia i wykazy) (ZIP, 524.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 103.9 KiB)
Lp 723
Data ogłoszenia
2010-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-10 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 644.9 KiB)
Lp 724
Data ogłoszenia
2010-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Bahrkego w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 151 KiB)
 • Zał. nr 1-4 do SIWZ (Zal.nr 1 Formularz oferty, Zal.nr2 Oświadczenie art.22 ust.1, Zal. 3 Wykaz robót, Zal.nr 4 Info.o personelu).zip (ZIP, 358.2 KiB)
 • Zał. nr 5-7 do SIWZ (Zal.nr.5 Projekt umowy, Zal.nr 6 Wykaz podwykonawcow, Zal.nr7 Oswiadczenie art.24).zip (ZIP, 436.8 KiB)
 • Zał. nr 8 cz. 1 do SIWZ Projekty branżowe ( Projekt branża elektryczna).zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • Zał. nr 8 cz. 2 do SIWZ Projekty branżowe ( Projekt branża sanitarna).zip (ZIP, 3.5 MiB)
 • Zał. nr 8 cz. 3 do SIWZ Projekty branżowe (Projekt branża drogowa).zip (ZIP, 19.2 MiB)
 • Zał. nr 8 cz. 4 do SIWZ Projekty branżowe (Projekt stałej organizacji ruchu).zip (ZIP, 2.5 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ SST (Sanitarne, drogowe, elektryczne).zip (ZIP, 2 MiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ Przedmiary i koszt. ślepy (Sanitarne, drogowe, elektryczne).zip (ZIP, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 82.6 KiB)
Lp 725
Data ogłoszenia
2010-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy M. Dąbrowskiej i Z. Nałkowskiej w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 143.9 KiB)
 • Zał. do SIWZ (formularz oferty,projekt umowy,ośw.w tryb art. 22, ośw. i wykazy) (ZIP, 676 KiB)
 • Projekt - opis (ZIP, 1017.8 KiB)
 • Projekt - rysunki (ZIP, 1.4 MiB)
 • SST (ZIP, 2.3 MiB)
 • Kosztorysy ślepe (ZIP, 1.6 MiB)
 • zmiana SIWZ + nowy zał. nr 3 Wykaz robót.zip (ZIP, 136.2 KiB)
 • Zał. do SIWZ (formularz oferty,projekt umowy,ośw.w tryb art. 22, ośw. i wykazy).zip (ZIP, 167.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 92.9 KiB)
Lp 726
Data ogłoszenia
2010-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2010-01-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa geodezyjna w roku 2010 na potrzeby gospodarki nieruchomościami w zakresie: podziały nieruchomości i wznowienia granic nieruchomości.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 122.5 KiB)
 • Zał. do SIWZ (Zal.nr 1 Formularz oferty, Zal.nr 2 Oswiadczenie art.22ust.1, Zal.nr 3 wykaz osob, Zal.nr 4 Projekt umowy, Zal.nr 5 Wykaz podwyk.).zip (ZIP, 402.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 89.8 KiB)
Lp 727
Data ogłoszenia
2010-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2010-01-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeprowadzenie badań ruchu turystycznego Polski Północno – Wschodniej oraz przygotowanie analizy rynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 293.8 KiB)
 • Zał. do SIWZ (oferta, oświad. w tryb art.22, projekt umowy, szczegółowy opis badań, wykazy) (ZIP, 600.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 102.9 KiB)
Lp 728
Data ogłoszenia
2009-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2010-01-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja Forum Współpracy oraz pięciu seminariów w obszarze EGO SA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 327.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (oferta, oświad. w tryb art.22, projekt umowy, wykazy) (ZIP, 530.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ.pdf (PDF, 65.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ + Projekt umowy (ZIP, 306.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 116.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 98 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 173.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 108.5 KiB)
Lp 729
Data ogłoszenia
2009-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2010-01-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ NA TERENIE MSR „TECHNO-PARK” WRAZ Z DOWIĄZANIEM SIĘ DO PUNKTU STYKU Z SIECIĄ PIONIER
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 278.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (formularz oferty, oświad. w tryb art. 22 ,wzór umowy,informacje i oświdcz.) (ZIP, 401.4 KiB)
 • Wytyczne do projektu i budowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Protest- wezwanie do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu (+ kopia protestu z dnia 28.12.2009r.) (ZIP, 173.2 KiB)
 • Rozstrzygnięcie protestu (PDF, 68.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ (ZIP, 172.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 88.6 KiB)
Lp 730
Data ogłoszenia
2009-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2009-12-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie operatów szacunkowych określających wartości praw do nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa wzór 2010 z załącznikami (PDF, 140.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta (PDF, 115.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o zapoznaniu się (PDF, 42.5 KiB)
 • SIWZ 2010 (PDF, 116.2 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 61.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji