ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 711
Data ogłoszenia
2010-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Mickiewicza w Ełku- II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 179.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (projekt umowy, wzór oferty, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 809.9 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 28.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy - telekomunikacja (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - elektrycznny (ZIP, 13.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - gazowy (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - woda i kanalizacja sanitarna (ZIP, 5.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa (ZIP, 4.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy-drogowy (PDF, 6.3 MiB)
 • Stała organizacja ruchu z sygnalizacją (ZIP, 5.5 MiB)
 • Przedmiar (ZIP, 1.4 MiB)
 • SST (ZIP, 3 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 63.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 58 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 75 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 97.7 KiB)
Lp 712
Data ogłoszenia
2010-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku w 2010r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 156.6 KiB)
 • Załącznki doSIWZ (Projekt umowy, wzór oferty, wykazy i oświadczenia) (ZIP, 607 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 89.9 KiB)
Lp 713
Data ogłoszenia
2010-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych obszaru EGO SA oraz ich wydanie i dystrybucja
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 345.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 216.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ (wzór oferty oświadczenia, wykazy, projekt umowy) (ZIP, 586 KiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 67.5 KiB)
 • pytania i odpowiedzi [2] (PDF, 114.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 87.3 KiB)
Lp 714
Data ogłoszenia
2010-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Letnia kampania promocyjna miasta pt.: Ełk – Letnia stolica Mazur
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 179.6 KiB)
 • Zal. nr 1-4 do SIWZ (Zalnr 1 Projekt umowy, Zal.nr 2 Oswiadczenie art 22, Zal.nr3 Oswiadczenie art24, Zal.nr4 Wykaz uslug).zip (ZIP, 395.9 KiB)
 • Zal. nr 5-7 do SIWZ (zal.nr5 Projekt uowy, Zal.nr6 Szczegol.opis przed.zamow., Zal.nr7 Wykaz podwykonawcow).zip (ZIP, 497.6 KiB)
 • pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 81.8 KiB)
 • Zmiania SIWZ (+ Zał. nr 6 Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia).zip (ZIP, 287.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.6 KiB)
Lp 715
Data ogłoszenia
2010-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 132.9 KiB)
 • Zał. nr 1-4 do SIWZ (Zal.nr 1 Formularz oferty, Zal.nr 2 Oswiadczenie art.22, Zal.nr 3 Oswiadzcenie art. 24, Zal. nr 4 Wykaz urzadzen).zip (ZIP, 319.3 KiB)
 • Zał. nr 5-8 do SIWZ (Zal.nr 5 Projekt umowy, Zal.nr 6 Wykaz podwykonawcow, Zal.nr 7 Wykaz osob, Zal.nr 8 Wykaz drog).zip (ZIP, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 107.4 KiB)
Lp 716
Data ogłoszenia
2010-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE”, ograniczonego: od północy ulicą Mickiewicza, od wschodu ulicą Dąbrowskiego, od południa ulicą Armii Krajowej oraz ulicą Wojska Polskiego od strony zachodniej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 119.5 KiB)
 • Zał. nr 1-4 do SIWZ (zal.nr 1 Formularez oferty, Zal.nr 2 Oswiadczenie art22, Zal.nr 3 Oswiadczenie art.24, Zal.nr 4 Wykaz uslug).zip (ZIP, 304.2 KiB)
 • Zał. nr 5-7 do SIWZ (Zal.nr 5 Projekt umowy, Zal.nr 6 Wykaz podwykonawcow, Zal. nr 7 Wykaz osob).zip (ZIP, 239.5 KiB)
 • Zał. nr 8 Harmonogram rzeczowo-finansowy Elk-Srodmiescie (tabelaryczny + tekst).zip (ZIP, 168.3 KiB)
 • Zał. nr 9 Analiza zasadności mpzp Elk-Srodmiescie.pdf (PDF, 105.3 KiB)
 • Zał. nr 10 Uchwała do przystapienia do mpzp Elk-Srodmiescie (rysunek + tekst)l.zip (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 109 KiB)
Lp 717
Data ogłoszenia
2010-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 4 boisk do gry w koszykówkę-streetball
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 170.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wzór oferty, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 713.2 KiB)
 • Projekt (Mickiewicza i Stary Rynek) (ZIP, 4.2 MiB)
 • Przedmiary ( Mickiewicza i Stary Rynek) (PDF, 741 KiB)
 • SST (Mickiewicza i Stary Rynek) (PDF, 200.2 KiB)
 • Projekt (Sikorskiego i os. Pod Lasem) (ZIP, 3.9 MiB)
 • Przedmiary (Sikorskiego i os. Pod Lasem) (PDF, 743.3 KiB)
 • SST (Sikorskiego i os. Pod Lasem) (PDF, 200.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 90 KiB)
Lp 718
Data ogłoszenia
2010-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kampania promocyjna projektu Ełk – kulinarna stolica Mazur
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 160.8 KiB)
 • Zał. Nr 1-3 do SIWZ (Zał.nr 1 Formularz oferty, Zał.nr 2 Oświadczenie art.22 ust.1, Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24).zip (ZIP, 248.9 KiB)
 • Zał. Nr 4,5,7 do SIWZ (Zał.nr 4 Wykaz usług, Zał.nr 5 Projekt umowy, Zał.nr 7 Wykaz podwykonawców).zip (ZIP, 3.4 MiB)
 • Zał. Nr 6 Logo Miasta Ełku.zip (ZIP, 368.1 KiB)
 • Zał. Nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 169.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ (ZIP, 221.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 171.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (+ zał.nr5 Projekt umowy - nowy).zip (ZIP, 3.3 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 70.1 KiB)
Lp 719
Data ogłoszenia
2010-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk – Brama Mazur”, dla terenu ograniczonego od północy ulicą Armii Krajowej, od wschodu ulicą Dąbrowskiego, od południa ulicą Kościuszki oraz ulicą Orzeszkowej od strony zachodniej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ.pdf (PDF, 124.8 KiB)
 • Zał. nr 1-4 do SIWZ (Zał.nr 1 Formularz oferty, Zał.nr 2 Oświadczenie art22ust1, Zał.nr 3 Oświadczenie art24, Zał.nr 4 Wykaz usług).zip (ZIP, 302.7 KiB)
 • Zał. nr 5-7 do SIWZ (Zał.nr 5 Projekt umowy, Zał.nr 6 Wykaz podwykonawców, Zał.nr 7 Wykaz osób).zip (ZIP, 192.8 KiB)
 • Zał. nr 8 Harmonogram rzeczowo-finansowy.zip (ZIP, 117.7 KiB)
 • Zał. nr 9 Analiza zasadności przystąienia ddo mpzp Ełk-Brama Mazur.zip (ZIP, 1 MiB)
 • Zał. nr 10 Uchwała Rady Miasta Ełku Ełk-Brama Mazur (tekst+mapka).pdf (PDF, 736.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (PDF, 90.8 KiB)
Lp 720
Data ogłoszenia
2010-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg na os. Grunwaldzkim: ul. Królowej Jadwigi, Jana Długosza, Księżnej Anny, Jagienki, Książąt Mazowieckich, Księcia Witolda, Maćka z Bogdańca, Juranda, Danusi, Zbyszka z Bogdańca, Zawiszy -w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 165.4 KiB)
 • Zał. so SIWZ (wzór oferty, projekt umowy, oświadczenia i wykazy) (ZIP, 805.2 KiB)
 • Projekt (ZIP, 25.8 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 2.2 MiB)
 • SST (ZIP, 914.9 KiB)
 • pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 74.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 77.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (3) (PDF, 65.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji