ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 2 autobusów hybrydowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – III etap”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 708.9 KiB)
 • załączniki nr od 1 do 8 do siwz (ZIP, 3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.5 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+ zalaczniki) (ZIP, 1.5 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 238.8 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 289 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY) INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogoszenie o zamówieniu (PDF, 192.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 255.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - projekt podstawowy (cz.1) (PDF, 19.3 MiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - projekt podstawowy (cz.2) (ZIP, 14.7 MiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - projekt podstawowy (cz.3) (ZIP, 6.3 MiB)
 • Zał.do SIWZ nr 2 - uwagi do dokumentacji branży sanitarnej (PDF, 61.6 KiB)
 • Zał. do SIWZ od 3 do 5 (projekt umowy, wzór oferty i oświdczenia) (ZIP, 528.4 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 215.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 280.3 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W EŁKU – ETAP 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 664.3 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 1 (projekt budowlany, architektura) (ZIP, 16.9 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 2 (projekt budowlany, branża elektryczna) (ZIP, 6.1 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 3 (projekt, inwentaryzacja) (ZIP, 7.8 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 4 (projekt wykonawczy, architektura) (ZIP, 18.6 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 5 (projekt wykonawczy, branża elektryczna, stwiob) (ZIP, 9.6 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 6 (przedmiar, audyt) (ZIP, 2.8 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 242.4 KiB)
 • sprostowanie informacji z sesji otwarcia ofert (PDF, 231.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 308.9 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411 KiB)
 • SIWZ (PDF, 689.1 KiB)
 • Zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.1 MiB)
 • Zal. nr 4 cz. 1 (projekt, sst, przedmiar) - projekt budowlany, audyt, przedmiar (ZIP, 16.1 MiB)
 • Zal. nr 4 cz. 2 (projekt, sst, przedmiar) - projekt wykonawczy cz. 1 (ZIP, 15 MiB)
 • Zal. nr 4 cz. 3 (projekt, sst, przedmiar) - projekt wykonawczy cz. 2 (ZIP, 11 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 259.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 320.7 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA „NIEZAPOMINAJKA” W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 678.3 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.1 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty, sst, przedmiary) (ZIP, 15.3 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 247.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 201.9 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409 KiB)
 • SIWZ (PDF, 274.7 KiB)
 • Zał do SIWZ (wzór oferty, wzory oświadczeń, projekt umowy) (ZIP, 707.9 KiB)
 • Projekt , przedmiary, SST (ZIP, 7.9 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 222.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 287.4 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 696.5 KiB)
 • załączniki 1-9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (ZIP, 6.5 MiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 214.6 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 213.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 276.2 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni z elementów betonowych na terenie Gminy Miasta Ełk w 2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 614.7 KiB)
 • Zał. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty i oświadczenia, projekt umowy) (ZIP, 476.9 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 211 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 275.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełku w 2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 233.5 KiB)
 • Zał do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty i oświadcz. projekt umowy) (ZIP, 450.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 404.9 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 231 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301.3 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Miasta Ełk w 2020 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 581.4 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenie, wzór umowy) (ZIP, 1.5 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 215 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 350.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji