ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 270.3 KiB)
 • Załącznik do SIWZ od 1 do 3 (ZIP, 575.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od 4 do 7 (ZIP, 1.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 224.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 307.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W EŁKU - ETAP II (INSTALACJE)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 688.9 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.1 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 13.9 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 465.7 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 276.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 347.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 627.9 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenie, wzór umowy) (ZIP, 1.1 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, przedmiar) (ZIP, 2.2 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 98.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.6 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PARKINGU NA OS. JEZIORNA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 648.9 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty, sst, przedmiary) (ZIP, 59.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.9 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 199.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 198.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.9 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 410.5 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 223.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 292.9 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA HALI LODOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 665.6 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.5 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt budowlany, sst, przedmiar) (ZIP, 38.5 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 198.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 198 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 198.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 244.5 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+ załączniki) (ZIP, 1.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 240.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.8 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla UM Ełk, złożonego z części 1 i części 2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 750.3 KiB)
 • zal. nr 1-4 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy cz. 1 i 2, sst cz. 1 i 2) (ZIP, 4 MiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 138.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 79.3 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 224.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (w części 1 i 2) (PDF, 176.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA ULICY KOLONIA NA ODCINKU OD WĘZŁA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 16/65 DO GRANIC MIASTA EŁK
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 413.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 691.2 KiB)
 • Zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.8 MiB)
 • Zal. nr 4 (projekt budowlany i wykonawczy, sst, przedmiar) (ZIP, 21 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 397.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+załączniki) (ZIP, 538 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 251.8 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 321.3 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 16 W EŁKU I NADANIE JEJ FUNKCJI SPOŁECZNYCH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 687.3 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.9 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty, decyzje, sst, przedmiary) (ZIP, 95.5 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 396.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 398.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 397.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 248.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+ nowy wzór umowy) (ZIP, 888.2 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 303.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 357.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej dla placówek i instytucji Gminy Miasta Ełk, Powiatu Ełckiego, MZK Sp. z o.o. w Ełku oraz 1 WSK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku na 2021 i 2022 rok
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 612.4 KiB)
 • załączniki nr 1-6 do siwz (ZIP, 2.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 82.2 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+załączniki) (ZIP, 557.9 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 221.8 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 362.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„PRZEBUDOWA ULICY CZESŁAWA MIŁOSZA W EŁKU WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 724.6 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 1 (projekt, sst, przedmiar) - branża drogowa cz.1 (ZIP, 14.3 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 2 (projekt, sst, przedmiar) - branża drogowa cz.2 (ZIP, 5.3 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 3 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 16.3 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 12.4 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 236 KiB)
 • modyfikacja siwz (+nowy wzór umowy) (ZIP, 848.9 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 232.9 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 302.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji