ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa 4 sztuk zestawów komputerowych, 2 sztuk telefaxów, 10 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS, 2 sztuk drukarek laserowych, 2 sztuk drukarek igłowych. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa 4 sztuk zestawów komputerowych, 2 sztuk telefaxów, 10 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS, 2 sztuk drukarek laserowych, 2 sztuk drukarek igłowych.

Szczegóły informacji

Dostawa 4 sztuk zestawów komputerowych, 2 sztuk telefaxów, 10 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS, 2 sztuk drukarek laserowych, 2 sztuk drukarek igłowych.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 240041-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-10-07 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-10-07 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2008-09-29 przez Marek Szorc

Treść:

BZP- 341/14/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAW

Dostawa 4 sztuk zestawów komputerowych, 2 sztuk telefaxów, 10 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS, 2 sztuk drukarek laserowych, 2 sztuk drukarek igłowych.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk

Adres zamawiającego:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa 4 sztuk zestawów komputerowych, 2 sztuk telefaxów, 10 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS, 2 sztuk drukarek laserowych, 2 sztuk drukarek igłowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa 4 sztuk zestawów komputerowych, 2 sztuk telefaxów, 10 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS, 2 sztuk drukarek laserowych, 2 sztuk drukarek igłowych.

 

 

 

 

I dostawa

KONFIGURACJA MINIMALNA – komputer 3 szt.

 • Obudowa uniwersalna umożliwiająca postawienie jej zarówno poziomo jak i pionowo. Obudowa położona poziomo musi umożliwiać postawienie na niej n/w monitora.

 • Procesor (CPU) Intel Pentium Dual Core E2160 1.8 GHz FSB 800 MHz lub równoważny,

 • Płyta główna – architektura PCI (z możliwością rozbudowy do Intel Core 2 Duolub równoważny),

 • Pamięć RAM 1024 MB (2 x 512MB dual channel) z możliwością rozbudowy do 2 GB (muszą pozostać dwa wolne sloty na rozbudowę),

 • Typ pamięci RAM DDR2 SDRAM 667 MHz dual Chanel

 • FDD 3.5" 1.44MB,

 • Sterownik HDD Serial ATA II,

 • HDD 160 GB Serial ATA II 7200 RPM,

 • DVD-RW,
 • Karta sieciowa Ethernet 10/100Mb/s typu „Wake on Lan” zapewniająca możliwość włączenia i wyłączenia komputera przez sieć ,

 • Karta grafiki, rozdzielczość 1280x1024 przy 16 mln. kolorów,

 1. Mysz laserowa z pokrętłem i podkładką,

 • Klawiatura US – Windows,

 • 2 wolne sloty PCI, 1 wolny slot PCI Express,

 • 1 wolne miejsce na urządzenie wewnętrzne 5,25” (dostępne z zewnątrz obudowy – przedni panel, np. dodatkowy napęd DVD-RW),

 • Plug and play support,

 • port równoległy,

 • port szeregowy,

 • 6 portów szeregowych typu USB (ver. 2.0), w tym 2 porty wyprowadzone na przednim panelu obudowy,

 • Monitor kolorowy LCD 17”, TCO 03, rozdzielczość 1280x1024/75Hz, max. plamka 0,264mm, max. czas reakcji plamki 8ms, kontrast 600:1, jasność 250cd/m2, kąt widzenia: w pionie 160o, w poziomie 160o.

 • Licencja na Microsoft Windows Vista Business PL uprawniająca do używania MS Windows XP Professional PL - zainstalowany Microsoft Windows XP Professional PL z SP3 – (licencję dostarcza Sprzedający)

KONFIGURACJA MINIMALNA - drukarka monochromatyczna laserowa A4 2 szt.

 • 25 stron/min.,

 • Automatyczny duplex, rozdzielczość 1200dpi w pionie i poziomie,

 • Zainstalowana pamięć 32MB,

 • Złącza USB 2.0, Ethernet,

 • Obsługiwane języki PCL6, PCL 5e

KONFIGURACJA MINIMALNA – telefax 1 szt.

 • Technologia druku: laserowa monochromatyczna,

 • Format: A4,

 • Wydajność zasobnika z wkładem czarnym: toner standardowy 12000 str. A4,

 • Standardowa pamięć: 16 MB

 • Rozdzielczość druku monochromatycznego: 1200x600 dpi,

 • Szybkość drukowania mono: do 14 stron A4/min,

 • Prędkość faksowania: ok. 2 s/stronę A4,

 • Modem: 33.6 kbps,

 • Strony przechowywane w pamięci: do 600 stron A4,

 • Obsługiwana skala szarości: 64 poziomów,

 • Kompresja: MH, MR, MMR, JBIG,

 • Zgodność: Super G3,

 • Wysyłanie grupowe: do 270 odbiorców,

 • Szybkie wybieranie: do 200,

 • Podwójny dostęp,

 • Zdalny dostęp,

 • Słuchawka telefoniczna,

 • Automatyczne przełączanie telefon/faks,

 • PC-FAX

KONFIGURACJA MINIMALNA – Zasilacze awaryjne UPS 3 szt.

 • 600 VA

KONFIGURACJA MINIMALNA - drukarka igłowa A4 2 szt.

 • Ilość igieł [szt.]: 9

 • Ilość drukowanych kopii [szt.]: 5,

 • Szerokość arkusza papieru [mm]: 165-91,

 • Sposób podawania papieru: góra, dół,

 • Złącza zewnętrzne: USB, Centronics,

 • Pamięć buforowa 64 kB

 

II dostawa

KONFIGURACJA MINIMALNA – komputer 1 szt.

 • Obudowa uniwersalna umożliwiająca postawienie jej zarówno poziomo jak i pionowo. Obudowa położona poziomo musi umożliwiać postawienie na niej n/w monitora.

 • Procesor (CPU) Intel Pentium Dual Core E2160 1.8 GHz FSB 800 MHz lub równoważny,

 • Płyta główna – architektura PCI (z możliwością rozbudowy do Intel Core 2 Duolub równoważny),

 • Pamięć RAM 1024 MB (2 x 512MB dual channel) z możliwością rozbudowy do 2 GB (muszą pozostać dwa wolne sloty na rozbudowę),

 • Typ pamięci RAM DDR2 SDRAM 667 MHz dual Chanel

 • FDD 3.5" 1.44MB,

 • Sterownik HDD Serial ATA II,

 • HDD 160 GB Serial ATA II 7200 RPM,

 • DVD-RW,
 • Karta sieciowa Ethernet 10/100Mb/s typu „Wake on Lan” zapewniająca możliwość włączenia i wyłączenia komputera przez sieć ,

 • Karta grafiki, rozdzielczość 1280x1024 przy 16 mln. kolorów,

 1. Mysz laserowa z pokrętłem i podkładką,

 • Klawiatura US – Windows,

 • 2 wolne sloty PCI, 1 wolny slot PCI Express,

 • 1 wolne miejsce na urządzenie wewnętrzne 5,25” (dostępne z zewnątrz obudowy – przedni panel, np. dodatkowy napęd DVD-RW),

 • Plug and play support,

 • port równoległy,

 • port szeregowy,

 • 6 portów szeregowych typu USB (ver. 2.0), w tym 2 porty wyprowadzone na przednim panelu obudowy,

 • Monitor kolorowy LCD 17”, TCO 03, rozdzielczość 1280x1024/75Hz, max. plamka 0,264mm, max. czas reakcji plamki 8ms, kontrast 600:1, jasność 250cd/m2, kąt widzenia: w pionie 160o, w poziomie 160o.

 • Licencja na Microsoft Windows Vista Business PL uprawniająca do używania MS Windows XP Professional PL - zainstalowany Microsoft Windows XP Professional PL z SP3 – (licencję dostarcza Sprzedający)

KONFIGURACJA MINIMALNA – telefax 1 szt.

 • Technologia druku: laserowa monochromatyczna,

 • Format: A4,

 • Wydajność zasobnika z wkładem czarnym: toner standardowy 12000 str. A4,

 • Standardowa pamięć: 16 MB

 • Rozdzielczość druku monochromatycznego: 1200x600 dpi,

 • Szybkość drukowania mono: do 14 stron A4/min,

 • Prędkość faksowania: ok. 2 s/stronę A4,

 • Modem: 33.6 kbps,

 • Strony przechowywane w pamięci: do 600 stron A4,

 • Obsługiwana skala szarości: 64 poziomów,

 • Kompresja: MH, MR, MMR, JBIG,

 • Zgodność: Super G3,

 • Wysyłanie grupowe: do 270 odbiorców,

 • Szybkie wybieranie: do 200,

 • Podwójny dostęp,

 • Zdalny dostęp,

 • Słuchawka telefoniczna,

 • Automatyczne przełączanie telefon/faks,

 • PC-FAX

KONFIGURACJA MINIMALNA – Zasilacze awaryjne UPS 7 szt.

 • 600 VA

 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:

30213000-5 komputery osobiste,

30232110-8 drukarki laserowe,

30232120-1 drukarki igłowe,

30191000-4 sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

  Etap I – zestaw komputerowy szt. 3, drukarka monochromatyczna laserowa A4 szt. 2, telefax szt. 1, zasilacz awaryjny UPS szt. 3, drukarka igłowa szt. 2 – dostawa w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

  Etap II – zestaw komputerowy szt. 1, telefax szt. 1, zasilacz awaryjny szt. 7 – dostawa pomiędzy 7 a 14 dniem od odbioru etapu I.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie poniższych warunków:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.Posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają udokumentowane należyte wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch dostaw z których każda składała się z minimum czterech zestawów komputerowych.

4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt. VIII.1. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

b) warunek określony w pkt. VIII.2. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

c) warunek określony w pkt. VIII.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

d) warunek określony w pkt. VIII.4. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

 

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

 • wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

 • wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,

 • wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

 • wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

 • wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 

 • jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni złożyć następujące dokumenty:

1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1.

1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2.

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminu składania ofert.

1.5. Wykaz wykonanych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu. Zał. Nr 3.

1.6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych powyżej ma obowiązek przedstawić odpowiednie dokumenty, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

 

2. Inne dokumenty

 

2.1 Parafowany wzór umowy umowy zał. Nr 4 i wypełniony i parafowany załącznik nr 1 do wzoru umowy.

2.2 Dokument potwierdzający, że maksymalna głośność komputera nie przekracza 35 dB, mierzona zgodnie z normą PN-ISO 9296 (oświadczenie producenta komputerów lub wyniki testów niezależnego ośrodka badawczego).

2.3. Dokument - deklaracja zgodności zestawów komputerowych z normą CE (oświadczenie producenta komputerów i monitorów lub inny dokument potwierdzający spełnienie wyszczególnionego warunku ).

2.4. Dokument potwierdzający posiadanie przez komputery certyfikatu „Certyified for Windows Vista” poprawnej pracy z systemem operacyjnym Microsoft Vista (oświadczenie firmy Microsoft lub wydruk z witryny internetowej firmy Microsoft wraz z pełnym załącznikiem Windows Logo Verification Report ).

 

Dokumenty wymienione w punkcie IX. 2.3 i 2.4 SIWZ muszą być wystawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

W celu oceny spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności oraz poprawności złożonych dokumentów.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta Ełku

ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 29.09.2008 pod nr. 240041-2008

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz


 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-29 12:44:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-29 13:15:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Szorc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-30 13:17:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony