ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2018-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SEPARATORA Z SYSTEMEM PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z UL. PARKOWEJ I KILIŃSKIEGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 421.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 549.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (dokumentacja projektowa, sst, przedmiary) (ZIP, 17.6 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 216.8 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 281 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2018-01-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Miasta Ełk w 2018 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186 KiB)
 • SIWZ (PDF, 551 KiB)
 • Zał. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, projekt umowy, wzory oświadczeń) (ZIP, 2.3 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 215.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 279 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2018-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku- I etap, z podziałem na 2 części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 606.7 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oswiadczenie, wzory umów) (ZIP, 1.7 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty, sst, przedmiary dla 2 części) (ZIP, 12.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (+nowy wzór form.oferty) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 269.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 296.6 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2018-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA ULICY 07KDW NA OSIEDLU TUWIMA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 193.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.1 KiB)
 • Zał do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzór umowy i oświadczeń) (ZIP, 1.7 MiB)
 • Zal. nr 4 Dokumentacja projektowa, przedmiary i SST (ZIP, 55.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 226.9 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 290.7 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2018-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT BUDOWY PARKINGÓW PRZY ULICY MATEJKI W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 509.3 KiB)
 • zal. nr 1-4 (koncepcja, oświadczenia, wzór form.oferty, wzór umowy) (ZIP, 2.5 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 231.3 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 298 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2017-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW KOMUNALNYCH NAD RZEKĄ EŁK U ZBIEGU ULIC PARKOWEJ I WOJSKA POLSKIEGO W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 620.2 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.2 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiary) (ZIP, 434.9 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 460.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 206.8 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2017-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA ULICY ŚW. M. M. KOLBE, UL. ŚW. FRANCISZKA, UL. ŚW. DOMINIKA SAVIO I UL. MATKI TERESY Z KALKUTY Z BUDOWĄ SEPARATORA WRAZ Z SYSTEMEM POD-CZYSZCZANIA W UL. MATKI TERESY Z KALKUTY W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 565 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiary) (ZIP, 40.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 222.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.9 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2017-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 543.7 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 13.2 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 235.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301.4 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2017-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji Śródmieście w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, z podziałem na 2 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 520.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 641.4 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzory umów) (ZIP, 1.7 MiB)
 • zal. nr 4 (dokumentacja fotograficzna) (ZIP, 6.6 MiB)
 • zal. nr 5 (mpzp Gdańska, mpzp Śródmieście) (ZIP, 17.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 256.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 (PDF, 269.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (PDF, 264.4 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2017-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU EŁCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ NA POTRZEBY MUZEUM HISTORYCZNEGO W EŁKU – ETAP II – PARK ODKRYWCÓW KOLEI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 623.6 KiB)
 • zal. nr 1-3 wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.3 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 1 (projekt, sst) (ZIP, 32.3 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 2 (projekt, sst) (ZIP, 28.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.4 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 392.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 76.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (PDF, 483.1 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 241.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji