ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2019-03-15
Data rozstrzygnięcia
2019-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UJŚCIU RZEKI EŁK
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 299.9 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2019-03-08
Data rozstrzygnięcia
2019-04-09
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT BUDOWY ODCINKA ULICY CZESŁAWA MIŁOSZA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301.1 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2019-02-25
Data rozstrzygnięcia
2019-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT BUDOWY ULICY WITOLDA MATERNIKA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2019-02-22
Data rozstrzygnięcia
2019-03-20
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe nawierzchni z elementów betonowych na terenie Gminy Miasta Ełk w 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 345.6 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2019-02-18
Data rozstrzygnięcia
2019-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełku w 2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 356.8 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2019-02-14
Data rozstrzygnięcia
2019-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Miasta Ełk w 2019 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 279.7 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2019-01-11
Data rozstrzygnięcia
2019-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie e-usług realizowanych w ramach projektu: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 319.9 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2019-01-07
Data rozstrzygnięcia
2019-02-14
Tytuł zamówienia publicznego
ROZBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W EŁKU POPRZEZ UTWORZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NAD JEZIOREM EŁCKIM OD ULICY ZAMKOWEJ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 309.8 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2018-12-28
Data rozstrzygnięcia
2019-02-18
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP – PRZEBUDOWA (WYMIANA) ISTNIEJĄCYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 299.6 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2018-12-27
Data rozstrzygnięcia
2019-02-07
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP – PRZEBUDOWA CHODNIKA W ZAKRESIE WYDZIELENIA NA NIM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY ARMII KRAJOWEJ W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 316.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji