ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-09-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PODWÓREK ZLOKALIZOWANYCH W CENTRUM MIASTA EŁKU – z podziałem na 3 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 417.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 611.9 KiB)
 • zal. nr 1-4 (zał.graficzne, oświadczenie, wzór form.oferty, wzory umów) (ZIP, 6 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 241 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 323.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT REWITALIZACJI TERENÓW ZIELONYCH NAD RZEKĄ EŁK W REJONIE UL. ŻEROMSKIEGO W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 580.2 KiB)
 • zal. nr 1-5 (zakres, koncepcja, oświadczenie, form.oferty, wzór umowy) (ZIP, 5.9 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 223.9 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 294.2 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 620.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 do siwz (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.8 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 211.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 209.9 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT BUDOWY WĘZŁA PRZESIADKOWEGO NA OSIEDLU JEZIORNA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 194.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 588.7 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 5 (ZIP, 4.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 208.3 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 270.4 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W EŁKU – WYKŁADZINA OCHRONNA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 562 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 3 (wzóroferty i oświadcz., projekt umowy) (ZIP, 1 MiB)
 • Zal. do SIWZ 4 i 5 (sst, rysunki) (ZIP, 3.8 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 226.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 389.7 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2019-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego”, realizowanego w ramach projektu: „Rozwój e-usług w mieście Ełk”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 77.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 679.1 KiB)
 • Zał. do SIWZ od 1 do 6 (ZIP, 3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 73.1 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 479.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.2 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 442.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 73.1 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 442.1 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 281.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 302.1 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2019-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA OS. BOGDANOWICZA W EŁKU W RAMACH PROJEKTU PN. „TRANSGRANICZNY OBSZAR TURYSTYCZNY W MIEŚCIE EŁK I KOWNO”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 201.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1003.3 KiB)
 • zal do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, projekt umowy, wzory oświadcz.) (ZIP, 2.2 MiB)
 • cz. 1 - Zal nr 4 projekt budowlany, SST, przedmiary (ZIP, 46.9 MiB)
 • cz. 2 - Zal nr 4 projekt budowlany, SST, przedmiary (ZIP, 36.8 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (ZIP, 4.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 294.9 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 348.7 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2019-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 197.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 623.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, oświadczenia i umowy) (ZIP, 963.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Prace ryczałtowe (PDF, 119.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Prace poza ryczałtowe (ZIP, 142.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna (PDF, 322.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz oświetlenia (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 213.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 279.7 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2019-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO DO HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 570.4 KiB)
 • Zal do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty i oświdczenia o raz projekt umowy) (ZIP, 1 MiB)
 • Zal. do SIWZ od 4 do 6 (sstss, rysunki,wykaz sprzętu) (ZIP, 5.2 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 217.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 281.5 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA CHODNIKA OD PLACU JANA PAWŁA II DO ULICY TARGOWEJ W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 193.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 677.3 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 5 (zal. graficzny, wzór oferty i oświd., pr. umowy, przedmiary) (ZIP, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia (PDF, 78.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 236.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 257.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji