ˆ

Ogłoszenie - wyniki

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. budżetu miasta - wyniki

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2019-08-21

Ogłoszono dnia: 2019-08-21 przez

Termin składania dokumentów: 2019-09-03 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.17.2019

Zlecający: UM Ełk

II. Uzasadnienie wyniku:

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani  Iwona Wioletta Czyżewska  zamieszkała  w Ełku.
 
Uzasadnienie wyboru:
                W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęły 23 oferty. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, iż 4 aplikacja nie spełniły niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, tj. nie  miały  wymaganego wykształcenia.
Kandydatów zaproszono do wzięcia udziału w II etapie naboru, tj. pisemnym teście wiedzy mającym na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu finansów, znajomości obowiązujących regulacji prawnych określonych  w ogłoszeniu o naborze. Do pisemnego testu wiedzy przystąpiło 17 kandydatów. Test wiedzy obejmował 8 pytań, a warunkiem przejścia do rozmowy kwalifikacyjnej było rozwiązanie testu z części praktycznej. Mając powyższe na uwadze, do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało  się 4 kandydatów. W celu sprawdzenia wiedzy i predyspozycji niezbędnych do wykonywania pracy  na stanowisku ds. budżetu, przeprowadzono rozmowę, podczas której kandydat został wybrany.
                Narzędziem rekrutacyjnym był pisemny test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna  obejmujące sprawdzenie znajomości przepisów prawnych z zakresu działalności Wydziału Finansowego, a w szczególności przepisów ustaw o  finansach publicznych, ustawa o rachunkowości  o pracownikach samorządowych,  o samorządzie gminnym. 
Pani Iwona Czyżewska uzyskały najwyższą ocenę, co oznacza, iż wykazały się najlepszą znajomością w/w zagadnień.
Wiedza, umiejętności, wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe Pani Iwony Czyżewskiej dają gwarancję należytego wywiązywania się z obowiązków na stanowisku ds. budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Ełku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-11 15:56:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-11 16:00:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11 16:14:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3721 raz(y)