ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: PS.14.2013Drukuj informację Ogłoszenie numer: PS.14.2013

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: realizatorzy Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2015 rok

Miejsce pracy: Ełk

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Wydział Polityki Społecznej

Data udostępnienia: 2013-12-05

Ogłoszono dnia: 2013-12-05 przez Eliza Bałdyga

Termin składania dokumentów: 2013-12-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: PS.14.2013

Zlecający: Prezydent Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Psycholog

Prowadzenie osobiście porad, wsparcia dla osób doświadczających przemocy z terenu miasta Ełku w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Termin realizacji: 02.01.2014 – 31.12.2014

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe psychologiczne,

 • potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu porad i wsparcia dla osób doświadczających przemocy,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kryterium wyboru
Spełnienie określonych wyżej wymogów, cena brutto za godzinę usługi.

 
2. Radca prawny/adwokat

Udzielanie poradnictwa osobiście dla mieszkańców miasta Ełku, w szczególności objętych procedurą Niebieskiej Karty, w zakresie prawa rodzinnego, karnego, udzielanie wskazówek, informacji i pomocy w zakresie pisania pozwów w egzekwowaniu praw podmiotowych w wymiarze 2 godziny tygodniowo.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Termin realizacji: 02.01.2014 – 31.12.2014

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe prawnicze,

 • potwierdzone doświadczenie w pracy na stanowisku radcy prawnego/adwokata,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  Kryterium wyboru
  Spełnienie określonych wyżej wymogów, cena brutto za godzinę usługi.

 

3. Specjalista do pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej i sprawcami przemocy

Prowadzenie porad, konsultacji i wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz prowadzenie grupy edukacyjno – korekcyjnej dla sprawców przemocy domowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Termin realizacji: 02.01.2014 – 31.12.2014

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,

 • ukończone Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 • potwierdzone doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej i sprawcami przemocy,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  Kryterium wyboru
  Spełnienie określonych wyżej wymogów, cena brutto za godzinę usługi.

4. Psychoterapeuta terapii uzależnień

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Termin realizacji: 02.01.2014 – 31.12.2014

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,

 • ukończone Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia lub Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 • min. 5 lat potwierdzonego doświadczenia w pracy na stanowisku psychoterapeuty terapii uzależnień,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  Kryterium wyboru
  Spełnienie określonych wyżej wymogów, cena brutto za godzinę usługi.

5. Pedagog pracujący indywidualnie ze sprawcami przemocy

Prowadzenie interwencji wobec sprawców przemocy domowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Termin realizacji: 02.01.2014 – 31.12.2014

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,

 • ukończone studia pedagogiczne, resocjalizacja oraz szkolenia, kursy w zakresie interwencji wobec sprawców przemocy domowej,

 • min. 5 lat potwierdzonego doświadczenia w pracy na stanowisku pedagoga pracującego ze sprawcami przemocy,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  Kryterium wyboru
  Spełnienie określonych wyżej wymogów, cena brutto za godzinę usługi.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

j.w.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

umowa cywilnoprawna

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie dotyczy

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, staż pracy,

 • oświadczenie o niekaralności o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych (zgodnie z art.6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458),

 • podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). "

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-12-20 00:00:00
b. Sposób:
 • oferty należy składać w kopertach opisanych “Nabór kandydatów na realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2014 rok” w sekretariacie Urzędu Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 w terminie do 20 grudnia 2013r. do godz. 15.30.

 • dokumenty osób, które nie zostały wybrane będą odsyłane drogą pocztową;

c. Miejsce:
j.w.

VII. Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu (87) 7326263 lub osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2 pokój nr 15/16.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Eliza Bałdyga
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Eliza Bałdyga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-05 13:14:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Mossakowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-05 13:26:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Jolanta Wojciechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-13 17:48:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony