ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 58233
Katalog usług 11327
Strefa mieszkańca 13667
Strefa przedsiębiorcy 6777
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11519
Wymagania 5219
Obsługa osób niesłyszących 15993
Ochrona danych osobowych 14985
Wybory 35815
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1027
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 7903
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 4684
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 11871
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 1070
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 14028
2018 - Wybory Samorządowe 23037
Nowe okręgi wyborcze 21361
Stałe obwody głosowania 10749
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 10323
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7484
2015 - Referendum ogólnokrajowe 6175
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7222
2014 - Wybory Samorządowe 15548
2016-2019 Wybory ławników 5098
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 12322
2011-2014 Wybory ławników 3920
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 12295
2010 - Wybory Samorządowe 18120
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7629
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 8871
2020 - 2023 Wybory ławników 2626
Organy Miasta 84005
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 20430
Radni 5744
Kluby radnych 4330
Oświadczenia majątkowe 8457
Dyżury 2767
Zapytania 68717
Interpelacje 32332
Petycje 8458
Harmonogram sesji 6767
Projekty uchwał 21900
Materiały sesyjne 2370
Porządek obrad 6426
Czasowy rejestr zdarzeń 14141
Głosowania 18698
Pliki wideo 23659
Uchwały 4350
Komisje 6943
Komisja Rewizyjna 1705
Skład 1897
Porządek Obrad 2830
Czasowy rejestr zdarzeń 5909
Głosowania 2146
Pliki wideo 4676
Komisja skarg, wniosków i petycji 2675
Skład 1945
Porządek obrad 4299
Czasowy rejestr zdarzeń 10843
Głosowania 2608
Pliki wideo 10130
Komisja Budżetu 2871
Skład 2084
Porządek obrad 4510
Czasowy rejestr zdarzeń 10277
Głosowania 3070
Pliki wideo 9820
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 2628
Skład 2335
Porządek obrad 4951
Czasowy rejestr zdarzeń 11519
Głosowania 3478
Pliki wideo 10320
Komisja Edukacji i Kultury 3400
Skład 1999
Porządek obrad 4118
Czasowy rejestr zdarzeń 9006
Głosowania 4837
Pliki wideo 8218
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 1900
Skład 2040
Porządek obrad 4371
Czasowy rejestr zdarzeń 9497
Głosowania 2963
Pliki wideo 9939
Komisja Sportu i Turystyki 4158
Skład 1783
Porządek obrad 4317
Czasowy rejestr zdarzeń 10400
Głosowania 5399
Pliki wideo 10371
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 5468
Rada Miasta Ełku 131923
Stanowiska Rady Miasta 15837
Kluby Radnych 17792
Skład Rady Miasta 18408
Komisje 13094
Komisja Rewizyjna 41924
Komisja Budżetowa i Rozwoju 50666
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 51608
Komisja Oświaty i Kultury 48240
Komisja Sportu i Rekreacji 45632
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 40491
Urząd 140425
Statut Miasta 16270
Regulamin organizacyjny 104477
Kierownictwo Urzędu 88748
Wydziały i stanowiska 79130
Straż Miejska 55565
Urząd Stanu Cywilnego 35394
Wydział Edukacji 32682
Wydział Finansowy 54579
Wydział Mienia Komunalnego 66282
Wydział Nadzoru 12016
Wydział Organizacyjny 57607
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 43164
Wydział Polityki Społecznej 31775
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 42033
Wydział Strategii i Rozwoju 33701
Wydział Świadczeń 94412
Biuro Prezydenta 21892
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 18893
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 6717
Struktura organizacyjna 25697
Kontakt 85489
Telefony i e-maile 97266
Konta bankowe 55062
Jednostki organizacyjne 61917
Jednostki budżetowe 35317
Jednostki posiadające osobowość prawną 29748
Spółki w nadzorze właścicielskim 10000
Zasady kształtowania wynagrodzeń 5731
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 1095942
Wydziały / Stanowiska 702472
Lista spraw 976172
Skargi i wnioski 5197
Petycje 22521
Ogłoszenia o naborze 475692
Ogłoszenia aktualne 147540
Ogłoszenia w toku 242195
Wyniki naboru 475515
Dokumenty do pobrania 14188
Akty prawne 2052210
Zarządzenia Prezydenta - Kadencja 2018 -2023 0
Uchwały Rady Miasta - Kadencja 2018-2023 0
Zarządzenia Prezydenta 2471515
Uchwały Rady Miasta 2459847
Akty Prawa Miejscowego 237
Projekty Uchwał Rady Miasta 463011
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 43515
Wykaz mienia 11166
Budżet 2023 47
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3
Opinie dotyczące budżetu 5
Budżet 2022 5640
Wieloletnia Prognoza Finansowa 876
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 447
Opinie dotyczące budżetu 1315
Budżet 2021 13928
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3908
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 1923
Opinie dotyczące budżetu 3187
Budżet 2020 22248
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 4979
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4263
Opinie dotyczące budżetu 6388
Budżet 2019 22820
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5877
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 3883
Opinie dotyczące budżetu 4796
Budżet 2018 30012
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7891
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 5223
Opinie dotyczące budżetu 7173
Budżet 2017 29805
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11201
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3801
Opinie dotyczące budżetu 9244
Budżet 2016 24422
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8814
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3477
Opinie dotyczące budżetu 4592
Budżet 2015 27952
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8625
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4131
Opinie dotyczące budżetu 3695
Budżet 2014 18983
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8879
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4686
Opinie dotyczące budżetu 5022
Budżet 2013 17180
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6445
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4870
Opinie dotyczące budżetu 3835
Budżet 2012 22079
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4451
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5571
Opinie dotyczące budżetu 3792
Budżet 2011 23967
Informacje 3616
Pomoc publiczna 13362
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Oświadczenia majątkowe 64785
Rada Miasta Ełku 18896
2022 1461
2021 4678
2020 6358
2019 7336
2018 9561
2017 9068
2016 6149
Urząd Miasta Ełku 41115
2022 2288
2021 5075
2020 5565
2019 8106
2018 16157
2017 11960
2016 7374
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 27541
2022 1935
2021 27829
2020 8050
2019 8202
2018 14582
2017 15854
2016 6432
2015 11928
Oświata publiczna 11607
Przedszkola 5656
Szkoły 2633
Rekrutacja 4930
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2022/2023 0
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2022/2023 1165
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szk. 2022/2023 0
Akty prawne 1307
Uchwały 16376
Zarządzenia 38252
Stypendia 5380
szkolne - socjalne 240
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 307
Granty 426
Awans zawodowy nauczyciela 15
Projekty i Programy Oświatowe 666
Oświata niepubliczna 6304
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 5117
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 7754
Akty prawne Miasta Ełku 5584
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów 11378
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 110491
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 885550
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 203985
Nieruchomości przeznaczone do najmu 247115
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 36739
Oferty Inwestycyjne 70717
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 55432
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 45909
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 166652
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 127395
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 127631
Inne opracowania planistyczne i programy 15174
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 8939
Strategie, raporty, opracowania 73561
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 13758
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 5216
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 9479
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2022-2025 124
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 6634
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku i Gminy Ełk na lata 2022 – 2035 51
Strategia rozwoju MOF Ełk 26055
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 26693
Program Rewitalizacji Ełku 37871
Program Opieki nad Zabytkami 7146
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 16108
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 16230
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 3318
Polityka Parkingowa miasta Ełku 6887
Raport o stanie gminy 3881
Rozwój lokalny 4587
Analiza stanu gospodarki odpadami 680
Strategia rozwoju subregionu EGO 655
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za okres 2020 - 2021 58
Kontrole 24598
AUDYT WEWNĘTRZNY 5940
Komisja Rewizyjna 20490
Kontrole zewnętrzne 5517
Kontrole zewnętrzne w 2022r. 319
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 2725
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 5362
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 3851
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 10497
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 11742
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 12471
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 10199
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 19904
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 7502
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 15485
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 14622
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 22200
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 16225
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 16195
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 12175
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 8676
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 8007
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 12821
Wydział Nadzoru 3111
Plany 11133
Sprawozdania 8981
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 43513
Miejski Żłobek nr 1 58
Miejski Żłobek nr 2 145
Zamówienia publiczne 824131
Zamówienia publiczne aktualne 381312
Zamówienia publiczne w toku 377573
Zamówienia publiczne archiwalne 522708
Wyniki zamówień publicznych 516294
Wyniki innych postępowań 266407
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 782309
Plan postępowań o udzielenie zamówień 74138
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 4713
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 10748
Informacja o stanie środowiska 16390
Informacje nieudostępniane 15123
Inne ogłoszenia 401232
Gospodarka wodna 13532
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 5472
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2153
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2726
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2477
Straż Miejska 25619
Status prawny 5977
Zakres działania i kompetencje 7544
Kontakt 5495
Organizacje pozarządowe (NGO) 50669
Otwarte konkursy ofert 121328
Dokumenty programowe 31712
Konsultacje Społeczne z NGO 10671
Ogłoszenia i komunikaty 100294
Rada Pożytku 6428
Roczne Programy Współpracy 17278
Wyniki konkursów 210090
Wzory dokumentów 9784
Logo Miasta 3828
Inicjatywa lokalna 3572
Małe zlecenia (art. 19.a) 1341
Zarządzanie Energią 13798
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 5945
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 5312
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 4697
Zgromadzenia 10977
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 8812
Aktualności 21644
ZIT BIS Ełk 5744
Komitet Sterujący 10453
Nabór wniosków 25366
Dokumenty do pobrania 9013
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7122
Gminna ewidencja zabytków 6278

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 13632
Strona główna 34268
Instrukcja korzystania z BIP 16287
O Biuletynie 12697
Rejestr zmian 2639328
Redakcja Biuletynu 15079
Instrukcja obsługi 11369
Pliki do pobrania 53537
Mapa serwisu 11290
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1158526
Zamówienia publiczne aktualne 500063
Zamówienia publiczne w toku 403293
Zamówienia publiczne archiwalne 570801
Wyniki zamówień publicznych 591298
Wyniki innych postępowań 280111
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł 56088
Dialog Techniczny 80491
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 49995
e-Urząd 789
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 7728
Informacje o naborze 368945
Aktualności 198547
Konta bankowe 27040
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 4516
Koordynator do spraw dostępności 3594