ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:20:10 Deaktywacja elementu załącznik do informacji w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Ełku w 2023 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie ws. podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Ełku w 2023 roku Magdalena Łuba
12:19:49 Edycja elementu informacja Ogłoszenie ws. podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Ełku w 2023 roku
(widoczna od 2023-01-17 00:00:00 do 2023-02-10 00:00:00)
Magdalena Łuba
12:14:58 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie ws. podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Ełku w 2023 roku
(widoczna od 2023-01-17 00:00:00 do 2023-02-10 00:00:00)
Magdalena Łuba
10:21:05 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 14.2023 z dnia 16.01.2023 r. Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej pt.: „Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w roku 2023”
(widoczna od 2023-01-17 00:00:00 do 2030-12-31 00:00:00)
Paulina Ciszewska

Zmiany z dnia: 2023-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:45:08 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ełku o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
(widoczna od 2023-01-16 13:35:00 do 2032-01-16 23:59:00)
Anna Wielgat
11:11:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularz zgłoszeniowy na członka Panelu Ekspertów - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o naborze na członków Panelu Ekspertów Patrycja Łapińska
11:11:36 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o naborze na członków Panelu Ekspertów
(widoczna od 2023-01-16 08:00:00 do 2029-01-16 08:00:00)
Patrycja Łapińska
11:10:46 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o naborze na członków Panelu Ekspertów
(widoczna od 2023-01-16 08:00:00 do 2029-01-16 08:00:00)
Patrycja Łapińska
11:09:51 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o naborze na członków Panelu Ekspertów
(widoczna od 2023-01-16 08:00:00 do 2029-01-16 08:00:00)
Patrycja Łapińska

Zmiany z dnia: 2023-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp zwanego „Ełk – Słowackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(widoczna od 2023-01-16 00:00:00)
Aneta Brylowska

Nawigacja między stronami listy informacji