ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:37:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zmiana terminu posiedzenia z 31.01.23 r. na 7.02.2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Rewizyjna - terminy posiedzeń i porządek obrad Elżbieta Liziewska
10:36:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zmiana terminu posiedzenia z 31.01.23 r. na 7.02.2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Rewizyjna - terminy posiedzeń i porządek obrad Elżbieta Liziewska

Zmiany z dnia: 2023-01-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:24:25 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, położonych przy ul. Pułaskiego i ul. Nadjeziornej
(widoczna od 2023-01-30 00:00:00)
Radosław Nasalski
15:04:25 Upublicznienie elementu informacja Radny R. Klimowicz zapytanie o wiaty śmietnikowe Elżbieta Liziewska
14:56:11 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 17.2023 z dnia 26.01.2023 r. Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pt.: „Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w roku 2023”
(widoczna od 2023-01-27 00:00:00 do 2030-12-31 00:00:00)
Agnieszka Domeła-Walery
14:24:13 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, położnej w Ełku przy ul. Pułaskiego
(widoczna od 2023-01-30 00:00:00)
Radosław Nasalski
14:20:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych SN-15kV i nN- 0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN w rejonie ulicy Grajewskiej
(widoczna od 2023-01-27 00:00:00)
Aneta Brylowska
14:13:34 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Ełku przy ul. Nadjeziornej
(widoczna od 2023-01-30 00:00:00)
Radosław Nasalski
12:55:02 Upublicznienie elementu informacja Radny I. Dzienisiewicz zapytanie dot. loakalii zamieszkanych w budynku przy ul. Kolejowej Elżbieta Liziewska
08:52:14 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku w pobliżu ulicy Krzemowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę o funkcji usługowej i drobnej wytwórczości nieuciążliwej dla środowiska przyrodniczego
(widoczna od 2023-01-27 00:00:00)
Ilona Paczyńska

Nawigacja między stronami listy informacji