ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:12:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 26.08.2022 r. posiedezienie komisji - skan - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Sportu i Turystyki Małgorzata Mięczkowska
12:12:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 26.08.2022 r. posiedezienie komisji - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Sportu i Turystyki Małgorzata Mięczkowska

Zmiany z dnia: 2022-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:20:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ełk- Obwodnica IV tekst planu - Nazwa elementu do którego przynależy: - Sylwia Kosińska
11:20:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ełk- Obwodnica IV legenda - Nazwa elementu do którego przynależy: - Sylwia Kosińska
11:20:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ełk- Obwodnica IV rysunek - Nazwa elementu do którego przynależy: - Sylwia Kosińska
09:43:47 Upublicznienie elementu dokument wniosek o wypłatę dodatku węglowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek węglowy Izabela Żywno
09:43:43 Upublicznienie elementu dokument Klauzula RODO - Nazwa elementu do którego przynależy: Dodatek węglowy Izabela Żywno
09:38:47 Edycja elementu sprawa Dodatek węglowy Izabela Żywno
08:35:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stanowiska słupowego SN 15kV oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV. Lokalizacja inwestycji: Obręb 2 miasta Ełku, część działek nr
(widoczna od 2022-08-16 00:00:00 do 2022-08-30 00:00:00)
Jarosław Wasilewski

Zmiany z dnia: 2022-08-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:37:12 Upublicznienie elementu sprawa Dodatek węglowy Izabela Żywno

Nawigacja między stronami listy informacji