ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:12:42 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Marii Dardzińskiej w związku z rozpoczęciem z dniem 1 września 2021 r. pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy, tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im Jana Pawła II w Ełku.
(widoczna od 2021-09-28 11:00:00 do 2027-09-28 12:00:00)
Katarzyna Badorek
11:12:41 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Maksymowicz w związku z rozpoczęciem z dniem 1 września 2021 r. pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy, tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
(widoczna od 2021-09-28 11:00:00 do 2027-09-28 12:00:00)
Katarzyna Badorek
11:12:40 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Marty Dąbrowskiej w związku z rozpoczęciem z dniem 1 września 2021 r. pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy, tj. Dyrektora Miejskiego Przedszkola "Słoneczna Ósemka" w Ełku
(widoczna od 2021-09-28 11:00:00 do 2027-09-28 12:00:00)
Katarzyna Badorek
11:12:40 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie majątkowe Pana Jana Ciborowskiego w związku z rozpoczęciem z dniem 1 września 2021 r. pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy, tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku
(widoczna od 2021-09-28 11:00:00 do 2027-09-28 12:00:00)
Katarzyna Badorek
10:15:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół wyboru ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Emilia Pachucka
09:04:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr K-3/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. , znak WIN-I.747.1.4.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn. "Prace na linii na E 75 na odcinku Białystok - Suwałki Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek - Ełk.
(widoczna od 2021-10-01 00:00:00 do 2021-10-16 00:00:00)
Jarosław Mierzwiński
07:32:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 929.2021 Prezydenta Miasta Ełkuz dnia 28 września 2021 r. zmianiające zarządzenie Nr 880.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację priorytetowych zadań samorządu miasta Ełku z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.) oraz 3 ust. 20 Ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku z zakresu zdrowia publicznego w roku 2021 Paulina Ciszewska

Zmiany z dnia: 2021-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:13:07 Upublicznienie elementu informacja Radny I. Dzienisiewicz zapytania dot. organizacji przez ECK "potańcówek na bulwarach" Elżbieta Liziewska
14:38:09 Edycja elementu Akty prawne - załącznik wyrok WSA sygn. akt II SA/0I 288/21 stwierdzający nieważność § 11 ust.4 Regulaminu - Nazwa elementu do którego przynależy: XIX.185.2020 Elżbieta Liziewska
13:23:06 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.333.2021 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIII.332.2021 Rady Miasta Ełku - Nazwa elementu do którego przynależy: XXXIII.332.2021 Elżbieta Liziewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony