ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:40:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 25.11.2022 r. wyniki głosowan radnych z posiedzenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Imienne wykazy głosowań radnych na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r. Małgorzata Mięczkowska
12:06:54 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XLVIII.481.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok
(widoczna od 2022-11-30 00:00:00 do 2027-12-31 00:00:00)
Aleksandra Kiełczewska
12:04:56 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XLVIII.482.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku
(widoczna od 2022-11-30 00:00:00 do 2027-12-31 00:00:00)
Aleksandra Kiełczewska
10:40:23 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie - zespół ds. Ełckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023
(widoczna od 2022-12-05 00:00:00 do 2023-12-31 00:00:00)
Maciej Juchniewicz
08:38:20 Upublicznienie elementu informacja ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp Ełk-Kilińskiego
(widoczna od 2022-11-25 00:00:00)
Julita Stupak
08:33:56 Deaktywacja elementu informacja ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp Ełk-Kilińskiego
(widoczna od 2022-11-25 00:00:00)
Julita Stupak
08:33:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk - Nadjeziorna II"
(widoczna od 2022-10-04 00:00:00)
Julita Stupak
08:33:16 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk - Nadjeziorna II"
(widoczna od 2022-10-04 00:00:00)
Julita Stupak
08:11:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wzór wniosku - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o naborze wniosków na dotację z budżetu Miasta Ełku na realizację przedsięwzięć  z zakresu rozwoju sportu w Ełku w 2023 r. z dnia 02 grudnia 2022 r.  Paulina Ciszewska

Zmiany z dnia: 2022-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:57 Edycja elementu informacja Ogłoszenie nr 12.2022 z dnia 09.11.2022 r. pt.: "Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi III 2022 (SUOzZP III 2022)"
(widoczna od 2022-11-09 15:00:00 do 2025-11-30 00:00:00)
Paulina Ciszewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony