ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:32:04 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na produkcję 1 filmowego spotu reklamowego promującego powstałą w ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” infrastrukturę turystyczną - wieżę widokową oraz obiekty turystyczne miasta Ełk (12 obiektów- w tym wieża widokowa).
(widoczna od 2021-02-19 11:31:00 do 2031-12-31 23:59:00)
Emilia Pachucka
14:00:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 940.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 4 października 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Zadania Miasta Ełku do realizacji w trybie pozakonkursowym w 2021 roku Paulina Ciszewska
13:41:19 Edycja elementu informacja Aktualizacja Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk
(widoczna od 2020-12-04 08:50:00 do 2030-12-31 00:00:00)
Andrzej Lemieszonek
13:39:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Raport z konsultacji społecznych projektu strategii - Nazwa elementu do którego przynależy: Aktualizacja Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk Andrzej Lemieszonek
13:37:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Opinia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Nazwa elementu do którego przynależy: Aktualizacja Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk Andrzej Lemieszonek
13:36:29 Edycja elementu informacja Aktualizacja Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk
(widoczna od 2020-12-04 08:50:00 do 2030-12-31 00:00:00)
Andrzej Lemieszonek
13:35:10 Edycja elementu informacja Aktualizacja Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk
(widoczna od 2020-12-04 08:50:00 do 2030-12-31 00:00:00)
Andrzej Lemieszonek
13:01:04 Edycja elementu informacja Wydział Finansowy Michał Kawecki
10:51:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół wyboru - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej na rzecz pracowników instytucji pomocy społecznej i osób pracujących w obszarze wspierania rodziny, dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020. Emilia Pachucka
09:59:38 Edycja elementu informacja Wydział Polityki Społecznej Michał Kawecki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony