ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:48:52 Edycja elementu informacja Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działając na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.
(widoczna od 2022-01-14 08:00:00 do 2022-01-28 23:59:00)
Renata Kowalewska
08:48:39 Edycja elementu informacja Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działając na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.
(widoczna od 2022-01-14 08:00:00 do 2022-01-28 23:59:00)
Renata Kowalewska
08:34:18 Upublicznienie elementu informacja Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działając na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.
(widoczna od 2022-01-14 08:00:00 do 2022-01-28 23:59:00)
Renata Kowalewska
08:30:36 Deaktywacja elementu informacja Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działając na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.
(widoczna od 2022-01-14 08:00:00 do 2022-01-28 23:59:00)
Renata Kowalewska
08:29:25 Upublicznienie elementu informacja Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działając na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.
(widoczna od 2022-01-14 08:00:00 do 2022-01-28 23:59:00)
Renata Kowalewska

Zmiany z dnia: 2022-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:29:35 Edycja elementu informacja Komunikat Małe zlecenia 2022 (oferta złożona na podstawie art. 19a uodppiow): Możliwość składania uwag dotyczących oferty nr 311187 Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia Przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku "Reha-Vitae" w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku na e-mail
(widoczna od 2022-01-10 00:00:00 do 2025-01-31 00:00:00)
Paulina Ciszewska
11:28:36 Edycja elementu informacja Komunikat Małe zlecenia 2022 (oferta złożona na podstawie art. 19a uodppiow): Możliwość składania uwag dotyczących oferty nr 313476 Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa" w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku na e-mail
(widoczna od 2022-01-13 00:00:00 do 2025-11-30 00:00:00)
Paulina Ciszewska
11:27:25 Edycja elementu informacja Komunikat Małe zlecenia 2022 (oferta złożona na podstawie art. 19a uodppiow): Możliwość składania uwag dotyczących oferty nr 309716 Stowarzyszenia "Rodzina Rodzin" w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku na e-mail
(widoczna od 2022-01-10 00:00:00 do 2024-11-30 00:00:00)
Paulina Ciszewska
11:26:49 Edycja elementu informacja Komunikat Małe zlecenia 2022 (oferta złożona na podstawie art. 19a uodppiow): Możliwość składania uwag dotyczących oferty nr 314836 StowarzyszeniaPrzystań-Szeligi-Buczki w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku na e-mail
(widoczna od 2022-01-13 00:00:00 do 2025-11-30 00:00:00)
Paulina Ciszewska
11:12:01 Edycja elementu informacja Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Nr 9.2022 pt.: „Działalność pożytku publicznego 2022"
(widoczna od 2022-01-13 00:00:00 do 2025-01-31 00:00:00)
Paulina Ciszewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony