ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji sikorskiego-gdańska - Nazwa elementu do którego przynależy: - Jarosław Wasilewski
12:42:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji icp, polegającej na budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Ełk-Olecko na terenie powiatu ełckiego.
(widoczna od 2021-10-08 00:00:00)
Julita Stupak
12:33:30 Upublicznienie elementu informacja Zgromadzenia Publiczne
(widoczna od 2021-01-21 09:50:00 do 2021-12-31 23:59:00)
Jarosław Bartoszewicz
12:30:56 Deaktywacja elementu informacja Zgromadzenia Publiczne
(widoczna od 2021-01-21 09:50:00 do 2021-12-31 23:59:00)
Jarosław Bartoszewicz
09:33:41 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ełku przy ul. Produkcyjnej, z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjną
(widoczna od 2021-10-08 00:00:00)
Ilona Paczyńska

Zmiany z dnia: 2021-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:01:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(widoczna od 2021-10-07 00:00:00)
Jarosław Wasilewski

Zmiany z dnia: 2021-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:42 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Małe zlecenia 2021 (oferta złożona na podstawie art. 19a uodppiow): Możliwość składania uwag dotyczących oferty nr 293364 Fundacji Dystans w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku na e-mail
(widoczna od 2021-10-06 00:00:00 do 2023-10-31 00:00:00)
Paulina Ciszewska
07:59:22 Upublicznienie elementu użytkownik Marta Gienieczko Bartłomiej Stankiewicz

Zmiany z dnia: 2021-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:21 Zmiana statusu elementu informacja Aktualizacja Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk - status aktualny
(widoczna od 2020-12-04 08:50:00 do 2030-12-31 00:00:00)
Bartłomiej Stankiewicz
15:02:13 Edycja elementu informacja Aktualizacja Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk
(widoczna od 2020-12-04 08:50:00 do 2030-12-31 00:00:00)
Bartłomiej Stankiewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony