ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:42:21 Edycja elementu załącznik do informacji 21.01.2022 r. posiedzenie komisji - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Edukacji i Kultury Małgorzata Mięczkowska
14:40:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 21.01.2022 r. posiedzenie komisji - skan - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Edukacji i Kultury Małgorzata Mięczkowska
14:40:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 21.01.2022 r. posiedzenie komisji - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Edukacji i Kultury Małgorzata Mięczkowska
11:00:04 Edycja elementu sprawa Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku Agnieszka Stasiewicz
08:15:39 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Ełku przy ul. Jeziornej, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
(widoczna od 2022-01-17 00:00:00)
Ilona Paczyńska

Zmiany z dnia: 2022-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:43 Edycja elementu informacja Informacja o wyniku kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr U3 w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej w Ełku.
(widoczna od 2021-04-30 00:00:00)
Anna Hanusko
12:39:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Imienny wykaz głosowań z posiedzenia w dniu 13 stycznia 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Elżbieta Liziewska
12:35:41 Upublicznienie elementu informacja Link do czasowego rejestru zdarzeń z posiedzenia w dniu 13 stycznia 2022 r. Elżbieta Liziewska
10:59:31 Upublicznienie elementu informacja Link do pliku wideo z posiedzenia w dniu 13 stycznia 2022 r. Elżbieta Liziewska
08:49:52 Edycja elementu informacja Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działając na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.
(widoczna od 2022-01-14 08:00:00 do 2022-01-28 23:59:00)
Renata Kowalewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony