ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 945.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 11 października 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Zadania Miasta Ełku do realizacji w trybie pozakonkursowym w 2021 roku Agnieszka Domeła-Walery

Zmiany z dnia: 2021-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:36:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 19.10.2021 r. posiedzenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Elżbieta Liziewska
15:36:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 19.10.2021 r. posiedzenie komisji (dokument SKAN) - Nazwa elementu do którego przynależy: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Elżbieta Liziewska
14:20:20 Edycja elementu informacja MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWALONE
(widoczna od 2017-01-30 00:00:00)
Aneta Brylowska
14:20:05 Edycja elementu informacja MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWALONE
(widoczna od 2017-01-30 00:00:00)
Aneta Brylowska
14:16:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku zawiadamiające strony postępowania oraz społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej listew przypodłogowych z płyt MDF", na działce nr 2764/6 oraz części działki nr 2764/1 w obrębie Ełk 2.
(widoczna od 2021-10-11 14:00:00 do 2021-10-25 23:59:00)
Roman Gorczyca
14:07:18 Deaktywacja elementu informacja uchwała nr XVI.172.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk - Kolbego, Baranki"
(widoczna od 2016-04-13 00:00:00)
Aneta Brylowska
12:06:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji mpzp "Sikorskiego, Gdańska" tekst - Nazwa elementu do którego przynależy: - Sylwia Kosińska
11:13:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Emilia Pachucka
10:41:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ełk - Lazurowa - Nazwa elementu do którego przynależy: - Jarosław Wasilewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony