ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Obejmowanie wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Miasta Ełku.

Wydział: Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Ogłoszono dnia: 2010-09-24 10:43:53

Termin załatwienia

cały rok

Osoba kontaktowa

Joanna Kowalewska

Miejsce załatwienia

Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 380

Telefon kontaktowy

87 73 26 281

Adres e-mail

j.kowalewska@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Wniosek w formie drukowanej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, nie później niż na 14 dni przed dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia.

Miejsce odbioru

pokój nr 380 Urząd Miasta w Ełku

Wymagane Dokumenty

Wnioski do Prezydenta Miasta Ełku o objęcie patronatem składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 950.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie obejmowania wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Miasta.

Czas realizacji

1. O objęciu (odmowie objęcia) wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem organizator powiadomiony zostaje w formie pisemnej.
2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Odmowa objęcia wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Miasta Ełku jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

Uwagi

1. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Prezydent Miasta Ełku objął patronat, informuje współorganizatorów i uczestników o przyznanym patronacie.
2. W przypadku objęcia wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Miasta Ełku, organizator umieszcza informację o tym we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia lub przedsięwzięcia.
3. Podczas trwania wydarzenia lub przedsięwzięcia, które Prezydent Miasta Ełku objął patronatem, organizator umieszcza w widocznym miejscu znaki promocyjne Urzędu Miasta Ełku w postaci herbu, logo miasta Ełku.
4. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia objętego patronatem Prezydenta Miasta Ełku jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia. Sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej wraz z fotoreportażem.
5. Sprawozdanie należy dostarczyć do Urzędu Miasta Ełku w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub przedsięwzięcia.

Podstawa prawna

Zarządzenia Nr 950.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie obejmowania wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Miasta Ełku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Remizow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomiej Stankiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-24 10:31:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Sulżycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-24 10:43:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartłomiej Stankiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 08:06:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7602 raz(y)