ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2008-09-22 15:34:03

Termin załatwienia

Po decyzji Prezydenta Miasta Ełku

Osoba kontaktowa

Renata Przestrzelska

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji UM w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 369.

Telefon kontaktowy

(087) 732 62 69

Sposób załatwienia

 Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Termin składania wniosków:
- do 15 września - na okres stypendialny od dnia 1 września do 31 grudnia - obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok szkolny,
- do 20 stycznia – na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca - obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok kalendarzowy.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miasta ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk Wydział Edukacji pokój nr 369, 370, 371

Wymagane Dokumenty

I. Wniosek o przyznanie stypendium
II. Kserokopia świadectwa szkolnego ucznia za ostatni rok szkolny

Opłaty

Nie podlega

Podstawa prawna

1. Uchwała Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk,
2. Uchwała Nr XX.205.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

Załączniki